• Tartalom

2015. évi CXXIX. törvény

2015. évi CXXIX. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá egyes más törvények módosításáról1

2015.10.02.

1–4. §2

5. § (1)3

(2)–(4)4

(5)5

(6)–(9)6

6. §7

7–8. §8

9. §9

10. § (1)10

(2)11

11. §12

12–13. §13

14. §14

15. §15

16. §16

17. § (1)17

(2)18

(3)19

(4)20

(5) Az Infotv.

a)–e)21

f)22

g)23

lép.

(6)–(10)24

(11)25

(12)26

18. § (1)–(2)27

(3)28

19–22. §29

23. §30

24. § (1)31

(2) Az Illetékességi tv. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

25. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(3) Ez a törvény 2018. január 2-án hatályát veszti.

26. § E törvény 1–18. §-a

a) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

b) a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB tanácsi kerethatározatnak

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2015. évi CXXIX. törvényhez32

2. melléklet a 2015. évi CXXIX. törvényhez


Az Illetékességi tv. 1. melléklet 19. pontjának a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló 2015. évi LX. törvény 2. § (2) bekezdésével és 2. mellékletével megállapított 19/1. alpontja a következő szöveggel lép hatályba:

„19/1. Veszprémi Járásbíróság

Alsóörs

Aszófő

Balatonakali

Balatonakarattya

Balatonalmádi

Balatoncsicsó

Balatonfőkajár

Balatonfüred

Balatonfűzfő

Balatonkenese

Balatonszepezd

Balatonszőlős

Balatonudvari

Barnag

Bánd

Berhida

Csajág

Csopak

Dörgicse

Eplény

Felsőörs

Hajmáskér

Hárskút

Herend

Hidegkút

Jásd

Királyszentistván

Küngös

Litér

Lovas

Márkó

Mencshely

Monoszló

Nagyvázsony

Nemesvámos

Óbudavár

Örvényes

Ősi

Öskü

Paloznak

Papkeszi

Pécsely

Pétfürdő

Pula

Sóly

Szentantalfa

Szentgál

Szentjakabfa

Szentkirályszabadja

Tagyon

Tés

Tihany

Tótvázsony

Várpalota

Vászoly

Veszprém

Veszprémfajsz

Vilonya

Vöröstó

Zánka”

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. július 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. július 13. A törvény a 25. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. § (2)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § (6)–(9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 10. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 17. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 17. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 17. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 17. § (5) bekezdés a)–e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 17. § (5) bekezdés f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 17. § (5) bekezdés g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 17. § (6)–(10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 17. § (11) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 17. § (12) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 18. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 18. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 19–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 24. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére