• Tartalom

13/2015. (III. 31.) NFM rendelet

13/2015. (III. 31.) NFM rendelet

a földgáz biztonsági készlet mértékéről1

2021.10.15.

A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 13. § (3) bekezdésében,

a 4. § tekintetében a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 13. § (3) és (4) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2 A földgáz biztonsági készlet elhelyezésére szolgáló biztonsági földgáztároló a Magyar Energia Hivatal által a 256/2009. számon kiadott, a 637/2013. számú és az 1671/2013. számú határozattal módosított földgáztárolási engedély szerint üzemeltetett „Szőreg-1” védnévvel ellátott földgáztároló, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által az 1567/2013. számon kiadott és többször módosított földgáztárolási engedély szerint üzemeltetett egyesített földgáztároló.

2. § (1)3 A földgáz biztonsági készlet mértéke 12 723 644 MWh mobil földgázkészlet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti földgáz biztonsági készlet mértékhez tartozó

a)4 betárolási kapacitás legalább 105 561 MWh/nap,

b)5 kitárolási kapacitás legalább 211 122 MWh/nap.

3. § Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.

4. §6

1

A rendeletet az 59/2021. (XII. 15.) ITM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte 2021. december 16. napjával.

2

Az 1. § a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése a 8/2019. (IV. 18.) ITM rendelet 1. §-a, az 52/2021. (X. 14.) ITM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a 7/2017. (III. 30.) NFM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a 7/2017. (III. 30.) NFM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére