• Tartalom

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításáról1

2015.03.07.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

1. § A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 193. §-a a következő (19) és (20) bekezdéssel egészül ki:

„(19) Ha a szakképző iskola – a 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló kormányrendelet 2015. február 11-ei hatálybalépését követően – a 2015/2016. tanévre a 32. § (3) bekezdése alapján közzétett felvételi tájékoztatójában nem szereplő új szakképzési tanulmányi területen hirdetett felvételt, akkor erre a szakképzési tanulmányi területre a 2015/2016. tanévre vonatkozó középfokú felvételi eljárás során – a 38. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezésektől eltérően – a tanulói adatlap módosítása során új szakképzési tanulmányi területre történő jelentkezéskor a tanuló eredeti tanulói adatlapján nem szereplő szakképző iskola is megjelölhető.
(20) A (19) bekezdésben meghatározott esetben a 38. § (6) bekezdése szerinti előzetes egyeztetés helyett az általános iskola a módosító tanulói adatlap mellett jelentkezési lapot is kiállít, és a jelentkezési lapot megküldi a szakképzést folytató iskolának.”

2. A 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosítása

2. § A 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 13. §-sal egészül ki:

13. § A 2. mellékletben foglalt táblázatnak – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: R.) módosított – A:22, A:23 és A:26–A:29 mezőjében foglaltakat az R. hatálybalépésekor folyamatban lévő felvételi eljárásban is alkalmazni kell.”

3. § A Rendelet 2. melléklete a Melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Melléklet a 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelethez

1.    A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat A:22 és A:23 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(A)

 

(Határidők)

(22.)

2015. 03. 16–19.

(23.)

2015. 03. 20.

2.    A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat A:26–A:29 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(A)

 

(Határidők)

(26.)

2015. 04. 07.

(27.)

2015. 04. 13.

(28.)

2015. 04. 22.

(29.)

2015. 04. 29.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. március 8. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére