• Tartalom

13/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás

13/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás

egyes ORFK utasításoknak a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálybalépésével összefüggésben történő módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről1

2015.07.11.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálybalépésével összefüggésben az egyes ORFK utasítások módosítására és hatályon kívül helyezésére kiadom az alábbi utasítást:
1. A Magyar Köztársaság Rendőrségének Járőr- és Őrszolgálati Szabályzata kiadásáról szóló
22/1997. (XI. 18.) ORFK utasítás módosítása
1. A Magyar Köztársaság Rendőrségének Járőr- és Őrszolgálati Szabályzata kiadásáról szóló 22/1997. (XI. 18.) ORFK utasítás 7. pontjában az „a Rendészeti Szervek Kiképző Központja” szövegrész helyébe az „a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ” szöveg lép.
2. A Magyar Köztársaság Rendőrsége Lövészeti Szakutasításának kiadásáról szóló
23/1997. (XI. 27.) ORFK utasítás módosítása
2. A Magyar Köztársaság Rendőrsége Lövészeti Szakutasításának kiadásáról szóló 23/1997. (XI. 27.) ORFK utasítás
a) 4. pontjában az „az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központot (továbbiakban ORFK RSZKK)” szövegrész helyébe az „a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központot (a továbbiakban: ROKK)”;
b) 5. és 10. pontjában az „Az ORFK RSZKK” szövegrész helyébe az „A ROKK”;
c) 7. pontjában az „az ORFK RSZKK” szövegrész helyébe az „a ROKK”;
d) 9. pontjában az „az ORFK RSZKK-ra” szövegrész helyébe az „a ROKK-ra”
szöveg lép.
3. Az Országos Rendőr-főkapitányság állománya nyílt paranccsal, illetve megbízólevéllel történő ellátásának és alkalmazásának rendjéről szóló 8/2006. (V. 30.) ORFK utasítás módosítása
3. Az Országos Rendőr-főkapitányság állománya nyílt paranccsal, illetve megbízólevéllel történő ellátásának és alkalmazásának rendjéről szóló 8/2006. (V. 30.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 8/2006. (V. 30.) ORFK utasítás] 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Az országos rendőrfőkapitányon túl a hatáskörébe tartozó központi szakmai irányítás érdekében nyílt parancs, illetve a megbízólevél kiadására jogosult:
a) az ORFK bűnügyi főigazgatója;
b) az ORFK rendészeti főigazgatója;
c) a Készenléti Rendőrség parancsnoka;
d) az ORFK gazdasági főigazgatója;
e) az ORFK Ellenőrzési Szolgálat vezetője;
f) az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője;
g) az ORFK Hivatal vezetője;
h) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója;
i) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ igazgatója;
j) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatója;
k) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgatója.”
4. A 8/2006. (V. 30.) ORFK utasítás 15–16. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„15. A KR Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Megelőző- és Tanúvédelmi Osztály Tanúvédelmi Szolgálat, a KR Különleges Szolgálatok Igazgatósága Bevetési Főosztály III. Bevetést Támogató Osztály, valamint a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Bűnügyi Ellátó Igazgatóság (a továbbiakban: NEBEK BEI) felhatalmazást kap arra, hogy a speciális nyílt parancsot a hatáskörébe utalt speciális bűnüldözési feladatok, így különösen
a) bűnügyi megfigyelés;
b) titkos vagy leplezett művelet;
c) tanúvédelemben alkalmazott különleges óvintézkedések
folyamatos és zavartalan végrehajtása érdekében alkalmazza.
16. A speciális nyílt parancs kiállítására
a) az országos rendőrfőkapitány;
b) az ORFK bűnügyi főigazgatója;
c) a KR parancsnoka;
d) a NEBEK BEI igazgatója
jogosult a 15. pontban megjelölt speciális feladatot ellátó hivatásos állománya részére.”
a) 4. pontjában a „köztisztviselője” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselője”;
b) 5. pontjában a „köztisztviselők” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselők”;
c) 10. pontjában és a 2. számú mellékletben a „köztisztviselői” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselői”;
d) 2. számú mellékletében a „köztisztviselő” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselő”
szöveg lép.
4. A Rendőrség Normaalkotási Szabályzatáról szóló 23/2006. (XII. 29.) ORFK utasítás módosítása
6. A Rendőrség Normaalkotási Szabályzatáról szóló 23/2006. (XII. 29.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[1. Jelen utasítás (a továbbiakban: utasítás) hatálya kiterjed:]
b) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra (a továbbiakban együtt ezen utasítás alkalmazásában: területi szervek);”
5. A belföldi reprezentációról szóló 4/2007. (OT 2.) ORFK utasítás módosítása
7. A belföldi reprezentációról szóló 4/2007. (OT 2.) ORFK utasítás 1. számú melléklete helyébe az utasítás 1. melléklete lép.
6. A Rendőrség bűnügyi tevékenységének szakmai irányításáról szóló 51/2007. (OT 31.) ORFK utasítás módosítása
8. A Rendőrség bűnügyi tevékenységének szakmai irányításáról szóló 51/2007. (OT 31.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 51/2007. (OT 31.) ORFK utasítás] 4. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(4. Az utasítás alkalmazásában)
c) központi bűnügyi szakirányító szerv: az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztálya és a szervezetébe tartozó osztályok, valamint a NEBEK Nemzetközi Bűnügyi Igazgatóság Körözési Nyilvántartó és Szakirányító Főosztálya.”
9. Az 51/2007. (OT 31.) ORFK utasítás a következő 6/A. ponttal egészül ki:
„6/A. A NEBEK Nemzetközi Bűnügyi Igazgatóság Körözési Nyilvántartó és Szakirányító Főosztálya ellátja a Rendőrség körözési tevékenységének szakirányítását.”
a) 2. pontjában az „az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ” szövegrész helyébe az „a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (a továbbiakban: NEBEK)”;
b) 24. pont a) alpontjában az „az állami irányítás egyéb eszközei” szövegrész helyébe az „a közjogi szervezetszabályozó eszközök”;
c) 41. pont b) alpontjában az „a Vám-és Pénzügyőrség” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal”;
d) 41. pont d) alpontjában az „a Magyar Köztársaság Ügyészségének” szövegrész helyébe az „a Magyarország Ügyészségének”
szöveg lép.
11. Hatályát veszti az 51/2007. (OT 31.) ORFK utasítás 6. pont c) alpontja.
7. A rendőrségi gépjárművek megkülönböztető jelzéseinek használatáról, valamint a gépjárművezetők pszichológiai alkalmassági vizsgálatáról szóló 63/2007. (OT 34.) ORFK utasítás módosításáról
12. A rendőrségi gépjárművek megkülönböztető jelzéseinek használatáról, valamint a gépjárművezetők pszichológiai alkalmassági vizsgálatáról szóló 63/2007. (OT 34.) ORFK utasítás
a) 17. pontjában az „a Köztársasági Őrezred” szövegrész helyébe az „a Készenléti Rendőrség”;
b) 21. pontjában az „Az ORFK Hivatal Szóvivői Iroda” szövegrész helyébe az „Az ORFK Kommunikációs Szolgálat”;
c) 26. pontjában az „az ORFK Oktatási Igazgatóság Rendészeti Szervek Kiképző Központja (a továbbiakban: RSZKK)” szövegrész helyébe az „a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (a továbbiakban: ROKK)”;
d) 26. pontjában az „az RSZKK vezetője” szövegrész helyébe az „a ROKK igazgatója”;
e) 33. pontjában az „az RSZKK” szövegrész helyébe az „a ROKK”;
f) 36. pontjában az „Az RSZKK” szövegrész helyébe az „A ROKK”
szöveg lép.
8. A Rendőrség ifjúságvédelmi iskolai programjainak (D. A. D. A. és ELLEN-SZER) egységes végrehajtásáról szóló 64/2007. (OT 34.) ORFK utasítás módosítása
13. A Rendőrség ifjúságvédelmi iskolai programjainak (D. A. D. A. és ELLEN-SZER) egységes végrehajtásáról szóló 64/2007. (OT 34.) ORFK utasítás 13. pontjában az „a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatósága” szövegrész helyébe az „a Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ” szöveg lép.
9. A kiadatási és átadási letartóztatásban levő személyek államhatárig, vagy külföldről hazánkba történő kísérésének, valamint az elítélt személyek hazánkon keresztül történő átszállításának rendőrségi feladatairól szóló 65/2007. (OT 34.) ORFK utasítás módosítása
14. A kiadatási és átadási letartóztatásban levő személyek államhatárig, vagy külföldről hazánkba történő kísérésének, valamint az elítélt személyek hazánkon keresztül történő átszállításának rendőrségi feladatairól szóló 65/2007. (OT 34.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 65/2007. (OT 34.) ORFK utasítás] 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya az Országos Rendőr-főkapitányságra, a Készenléti Rendőrségre, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra (a továbbiakban: NEBEK), a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, valamint a rendőrkapitányságokra terjed ki.”
a) 2. és 8. pontjában az „a NEBEK vezetője” szövegrész helyébe az „a NEBEK igazgatója”;
b) 3. pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”;
c) 3. pontjában az „A NEBEK” szövegrész helyébe az „A NEBEK igazgatója”;
d) 7. pontjában az „a NEBEK vezetőjének” szövegrész helyébe az „a NEBEK igazgatójának”, az „a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság” szövegrész helyébe az „a Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ”
szöveg lép.
10. A nemzetközi kapcsolatok rendjéről szóló 11/2008. (OT 7.) ORFK utasítás módosítása
16. A nemzetközi kapcsolatok rendjéről szóló 11/2008. (OT 7.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 11/2008. (OT 7.) ORFK utasítás] 3. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(3. Az utasítás alkalmazásában)
a) területi szervek: a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (a továbbiakban: NEBEK), a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (a továbbiakban: BSZKI), a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok;”
17. A 11/2008. (OT 7.) ORFK utasítás 37. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„37. A kiutazó napidíja megkezdett naptári naponként 40 euró.”
18. A 11/2008. (OT 7.) ORFK utasítás 48. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„48. A szállásnormák vonatkozásában az utasítás 3. számú mellékletében foglaltak az irányadók.”
19. A 11/2008. (OT 7.) ORFK utasítás 96. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„96. A Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ vezetője és a NEBEK vezetője a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda által nemzetközi kötelezettségvállalás keretében – a határon átnyúló megfigyeléssel, ellenőrzött szállítással, tanúvédelmi tevékenységgel, valamint fedett nyomozói tevékenység végrehajtásával összefüggésben – megvalósuló nemzetközi kapcsolattartás specialitásai figyelembevételével az utasítás rendelkezéseinek végrehajtását az itt rögzített általános szabályoktól eltérően intézkedésben szabályozhatják.”
a) 32. és 89. pontjában az „az ORFK NEBEK” szövegrész helyébe az „a NEBEK” szöveg;
b) 92. pontjában az „A Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság (a továbbiakban: Központi GEI)” szövegrész helyébe az „A Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság” szöveg;
c) 3. számú melléklete helyébe az utasítás 2. melléklete
lép.
21. Hatályát veszti a 11/2008. (OT 7.) ORFK utasítás 39. és 46. pontja, valamint a 2. számú melléklete.
11. Az illegális migrációval összefüggő jogsértések kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására szóló 21/2008. (OT 11.) ORFK utasítás módosítása
22. Az illegális migrációval összefüggő jogsértések kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására szóló 21/2008. (OT 11.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 21/2008. (OT 11.) ORFK utasítás] 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya kiterjed az Országos Rendőr-főkapitányságra, a Készenléti Rendőrségre, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban együtt: rendőri szervek).”
23. A 21/2008. (OT 11.) ORFK utasítás 18. pontjában az „Az ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ” szövegrész helyébe az „A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ” szöveg lép.
12. A Rendőrség személyi állománya lövedékálló védőmellényének használatáról szóló
34/2008. (OT 18.) ORFK utasítás módosítása
24. A Rendőrség személyi állománya lövedékálló védőmellényének használatáról szóló 34/2008. (OT 18.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 34/2008. (OT 18.) ORFK utasítás] 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya kiterjed az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK), a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban együtt: rendőri szervek).”
25. Hatályát veszti a 34/2008. (OT 18.) ORFK utasítás
a) 3. pontjában az „a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet (a továbbiakban: Szolgálati Szabályzat) 2. § (3)–(4) bekezdésében nevesített”;
b) 21. pontjában a „Szolgálati Szabályzat 2. § (3)–(4) bekezdésében megjelölt”;
c) 29. pont a) alpontjában az „a Szolgálati Szabályzat 2. §-ának (3) és (4) bekezdésében megjelölt”
szövegrész.
26. Hatályát veszti a 34/2008. (OT 18.) ORFK utasítás 30. pontja.
13. A Rendőrség hivatásos állománya szolgálati időt elismerő támogatásának folyósításáról szóló
24/2009. (OT 13.) ORFK utasítás módosítása
27. A Rendőrség hivatásos állománya szolgálati időt elismerő támogatásának folyósításáról szóló 24/2009. (OT 13.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 24/2009. (OT 13.) ORFK utasítás] 4. pontjában az „A Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság” szövegrész helyébe az „A Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ” szöveg lép.
28. A 24/2009. (OT 13.) ORFK utasítás 17. pontjában az „a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 61. §-a (2) bekezdésének c) pontja” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 99. § (2) bekezdés c) pontja” szöveg lép.
14. A közbiztonságra veszélyes helyzetek kezelésével összefüggő rendőrségi tárgyalási feladatokról szóló 32/2009. (OT 17.) ORFK utasítás módosítása
29. Hatályát veszti a közbiztonságra veszélyes helyzetek kezelésével összefüggő rendőrségi tárgyalási feladatokról szóló 32/2009. (OT 17.) ORFK utasítás
a) 1. pont c) alpontjában az „ ,és a Nemzeti Nyomozó Irodára” szövegrész;
b) 14. pontjában az „a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 194. §-a alapján” szövegrész.
15. Az ideiglenes külföldi kiküldetéssel összefüggésben felmerülő kiadások kincstári kártyával történő finanszírozásának szabályairól szóló 14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás módosítása
30. Az ideiglenes külföldi kiküldetéssel összefüggésben felmerülő kiadások kincstári kártyával történő finanszírozásának szabályairól szóló 14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás] 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Az ideiglenes külföldi kiküldetéseknél (a továbbiakban: kiküldetés) felmerülő kiadások finanszírozása érdekében VIP aranykártya a Készenléti Rendőrség Gazdasági Ellátó Központon (a továbbiakban: KR GI GEK) keresztül biztosítható:
a) az országos rendőrfőkapitány;
b) az ORFK bűnügyi főigazgatója;
c) az ORFK rendészeti főigazgatója;
d) az ORFK gazdasági főigazgatója;
e) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ igazgatója
részére.”
31. A 14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A 2. pontba nem tartozó költségvetési szervek gazdasági szervezetein keresztül VIP aranykártya – döntéstől függően –
a) a Készenléti Rendőrség parancsnoka;
b) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatója;
c) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgatója;
d) a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetője;
e) valamennyi megyei rendőr-főkapitányság vezetője;
f) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója
számára biztosítható.”
a) 3. pontjában a „Központi GEI-n” szövegrész helyébe a „KR GI GEK-en”;
b) 15. és 18. pontjában a „Központi GEI” szövegrész helyébe a „KR GI GEK”;
c) 1. számú mellékletében a „Központi GEI Közgazdasági Osztály vezetője” szövegrész helyébe „KR GI GEK Közgazdasági Osztály vezetője”
szöveg lép.
16. A Rendőrség bűnmegelőzési tevékenységéről szóló 20/2010. (OT 10.) ORFK utasítás módosítása
33. A Rendőrség bűnmegelőzési tevékenységéről szóló 20/2010. (OT 10.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 20/2010. (OT 10.) ORFK utasítás] 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya kiterjed az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK), a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, a rendőrkapitányságokra és határrendészeti kirendeltségekre.”
34. A 20/2010. (OT 10.) ORFK utasítás 44. pontjában az „Az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály” szövegrész helyébe az „Az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Bűnmegelőzési Osztály” szöveg lép.
17. Az ittasság ellenőrzéséről szóló 27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás módosítása
35. Az ittasság ellenőrzéséről szóló 27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás 31. pontjában az „a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság Fegyverzeti Javító Osztálya” szövegrész helyébe az „a Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ” szöveg lép.
18. A Rendőrség vezetői állománya, valamint az orvosok és pszichológusok egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatának rendjéről szóló 40/2010. (OT 23.) ORFK utasítás módosítása
36. A Rendőrség vezetői állománya, valamint az orvosok és pszichológusok egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatának rendjéről szóló 40/2010. (OT 23.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 40/2010. (OT 23.) ORFK utasítás] 2. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(2. Az utasítás személyi hatálya az 1. pontban meghatározott szervek állományába tartozó, alábbi személyekre terjed ki:)
b) a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ vonatkozásában a parancsnokra, az igazgatóra, a parancsnokhelyettesekre, az igazgatóhelyettesekre, a főosztályvezetőkre, valamint a velük azonos jogállású vezetőkre és helyetteseikre, az osztályvezetőkre és a velük azonos jogállású vezetőkre, az orvosokra és a pszichológusokra;”
a) 6. pontjában az „az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központjában (a továbbiakban: RSZKK)” szövegrész helyébe az „a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központban (a továbbiakban: ROKK)”;
b) 7. pontjában az „az RSZKK vezetőjének” szövegrész helyébe az „a ROKK igazgatójának”;
c) 8. pontjában az „az RSZKK vezetője” szövegrész helyébe az „a ROKK igazgatója”;
d) 9. pontjában az „az RSZKK” szövegrész helyébe „a ROKK”
szöveg lép.
19. A Rendőrség közúti szolgálati gépjárművei műszaki és közlekedésbiztonsági állapotának ellenőrzéséről szóló 42/2010. (OT 24.) ORFK utasítás módosítása
38. A Rendőrség közúti szolgálati gépjárművei műszaki és közlekedésbiztonsági állapotának ellenőrzéséről szóló 42/2010. (OT 24.) ORFK utasítás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya kiterjed az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK), a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ és a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok
a) tulajdonában lévő, valamint
b) az általuk üzemeltetett, de más tulajdonában lévő – így különösen adományként használatra átvett, lízingelt, bérelt – közúti szolgálati gépjárművekre, motorkerékpárokra és segédmotor-kerékpárokra (a továbbiakban együtt: gépjármű).”
20. A beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről szóló 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás módosítása
39. A beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről szóló 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás] 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A felmérést és az eredmények rögzítését állományuk vonatkozásában önállóan hajtják végre:
a) a Készenléti Rendőrség;
b) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság;
c) a ROKK;
d) a Budapesti Rendőr-főkapitányság;
e) a megyei rendőr-főkapitányságok.”
40. A 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. A felmérést és az eredmények rögzítését a ROKK hajtja végre:
a) az ORFK Hivatal, Ellenőrzési Szolgálat, Humánigazgatási Szolgálat, Bűnügyi Főigazgatóság, Rendészeti Főigazgatóság, Gazdasági Főigazgatóság állománya;
b) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ;
c) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet; valamint
d) a felmérést végzők
vonatkozásában.”
41. A 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 77. § (1) bekezdés b), c), h), i) pontja alapján rendelkezési állományban lévők felmérését és az eredmények rögzítését a rendelkezési állomány, illetve a szolgálati hely szerinti szerv hajtja végre.”
42. A 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály állományának felmérését és az eredmények rögzítését a szolgálati hely szerinti megyei rendőr-főkapitányság hajtja végre.”
43. A 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás 14–16. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„14. A kormánytisztviselői, közalkalmazotti és igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak, a munkavállalók, valamint az 50. életévet betöltött hivatásos állományúak – saját elhatározásukból – részt vehetnek a felkészítésen és az időszakos felmérésen.
15. A felmérésen való részvételt vállaló 50. életév alatti kormánytisztviselőket, közalkalmazottakat és igazságügyi alkalmazottakat, valamint a munkavállalókat a korcsoportjuknak megfelelő táblázat alapján kell értékelni a IV. alkalmassági kategóriába sorolással.
16. Az 50. életévet betöltött hivatásos állományúakat, kormánytisztviselőket, közalkalmazottakat és igazságügyi alkalmazottakat, valamint a munkavállalókat a IV. korcsoport táblázata alapján kell értékelni a IV. alkalmassági kategóriába sorolással.”
44. A 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás 26. pontjának bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. A felmérésnek a SZENYOR programban tárolt, az egészségi, pszichikai és fizikai állapotra vonatkozó, az alkalmasság felméréséhez és az alkalmassági minősítéshez felhasznált egészségi, pszichikai és fizikai állapotra vonatkozó adatok vonatkozásában hozzáférési és betekintési jogosultsággal rendelkezik:”
45. A 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás 27. pontjának bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. A felmérésnek a SZENYOR programban tárolt, az alkalmasság minősítését tartalmazó adatok vonatkozásában hozzáférési és betekintési jogosultsággal rendelkezik:”
46. A 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás 43. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„43. Az állományilletékes parancsnok, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlója gondoskodik a felmérésen „Kiváló” értékelést elérőknek – beleértve az 50 év feletti hivatásos, valamint a közalkalmazotti és kormánytisztviselői és igazságügyi alkalmazotti, valamint a munkavállalói állományt is – hivatali szolgálati időrendben kettő napra, ettől eltérő szolgálati időrendben dolgozók esetén kétszer nyolc órára a szolgálatteljesítés, illetve a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítéséről. A kedvezmény igénybevételét a munkaidő-nyilvántartásban megfelelően dokumentálni kell.”
a) 3. pontjában az „az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Szervek Kiképző Központja (a továbbiakban: RSZKK)” szövegrész helyébe az „a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (a továbbiakban: ROKK)”;
b) 10. és 45. pontjában az „az RSZKK” szövegrész helyébe az „a ROKK”;
c) 30. és 33. pontjában az „az RSZKK vezetőjének” szövegrész helyébe az „a ROKK igazgatójának”;
d) 32. pontjában az „az RSZKK vezetője” szövegrész helyébe az „a ROKK igazgatója”;
e) 38. pontjában az „az ORFK RSZKK” szövegrész helyébe az „a ROKK”
szöveg lép.
48. Hatályát veszti a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről szóló 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás 41. pontjában az „– a Hszt. 75. § (1) bekezdés második mondatában foglaltaknak megfelelően –” szövegrész.
21. A rendőri karjelvények rendszeresítésének szabályairól szóló 47/2010. (OT 27.) ORFK utasítás módosítása
49. A rendőri karjelvények rendszeresítésének szabályairól szóló 47/2010. (OT 27.) ORFK utasítás 3. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(3. Karjelvények rendszeresítésére a Rendőrségen:)
c) a Készenléti Rendőrség, Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, valamint a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ tekintetében a szerv vezetője,”
(jogosult.)
22. Az Országos Rendőr-főkapitányság saját szervezetében létrehozott fegyveres biztonsági őrség tevékenységéről szóló 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás módosítása
50. Hatályát veszti az Országos Rendőr-főkapitányság saját szervezetében létrehozott fegyveres biztonsági őrség tevékenységéről szóló 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás
a) 14. pont i) alpontja;
b) 64. és a 66. pontjában az „és a Központi GEI”;
c) 75. pontjában az „és a Központi GEI igazgatója”
szövegrész.
23. Az Országos Rendőr-főkapitányság kezelésében lévő üdülők, szálláshelyek működéséről és az általuk nyújtható szolgáltatások igénybevételének rendjéről szóló 14/2011. (VIII. 19.) ORFK utasítás módosítása
51. Az Országos Rendőr-főkapitányság kezelésében lévő üdülők, szálláshelyek működéséről és az általuk nyújtható szolgáltatások igénybevételének rendjéről szóló 14/2011. (VIII. 19.) ORFK utasítás
a) 3. pontjában az „a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság (a továbbiakban: GEI)” szövegrész helyébe az „a Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (a továbbiakban: KR GI GEK)”;
b) 4., 10., 11., 15. és 17. pontjában a „GEI” szövegrész helyébe a „KR GI GEK”;
c) 16. és 18. pontjában a „GEI igazgatója” szövegrész helyébe az „a KR GI GEK vezetője”;
d) 2. számú mellékletében az „ORFK GF GEI” szövegrész helyébe a „KR GI GEK”
szöveg lép.
24. A bűnügyi nyilvántartási rendszerrel, a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásával és a mintavétellel kapcsolatban az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre háruló feladatokról szóló 17/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás módosítása
52. A bűnügyi nyilvántartási rendszerrel, a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásával és a mintavétellel kapcsolatban az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre háruló feladatokról szóló 17/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 17/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás] 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(1. Az utasítás hatálya kiterjed:)
b) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra és a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, valamint a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra (a továbbiakban együtt: területi szervek);”
53. A 17/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás 2. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(2. Az utasítás alkalmazásában:)
a) nyilvántartásba vételi tevékenység végzésére jogosult személy: az eljáró nyomozó hatóság vagy nyomozó szervezeti egység tagja, aki a gyanúsított és egyéb személyek tekintetében a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (a továbbiakban: oktatást végző szerv) által kiadott igazolás (tanúsítvány) alapján arcképmás rögzítésére, ujj- és tenyérnyomatvételre és DNS-mintavételre jogosult;”
54. A 17/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás 10. pontjában az „az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Főosztály” szövegrész helyébe az „az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Fejlesztési Főosztály” szöveg lép.
25. A Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól szóló 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás módosítása
55. A Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól szóló 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás] 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(1. Az utasítás hatálya kiterjed:)
b) a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, valamint a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban együtt: területi szervek);”
a) 9. pontjában az „ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Alkalmazás és Rendszerfejlesztési Főosztály” szövegrész helyébe az „az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Fejlesztési Főosztály”;
b) 60. pontjában az „az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti Osztály” szövegrész helyébe az „az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti Főosztály Ügyeleti Osztály”
szöveg lép.
57. A 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás 2. melléklet B) Speciális jogosultsági szintek cím XLV. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„XLV. „mk_jelentő gei” szerepkör
Magyar Államkincstár töltő rendszer több törzsszámot kezelő szint.”
26. A rendőrség szolgálati gépjárműveinek használatáról és üzemeltetéséről szóló
23/2011. (XI. 25.) ORFK utasítás módosítása
58. A rendőrség szolgálati gépjárműveinek használatáról és üzemeltetéséről szóló 23/2011. (XI. 25.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 23/2011. (XI. 25.) ORFK utasítás] 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Nyilvántartási jegyzék vezetésére kötelezettek az alábbi rendőri szervek (a továbbiakban együtt: nyilvántartási jegyzékkel rendelkező szervek):
a) Készenléti Rendőrség a saját, az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK), valamint a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, továbbá a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ használatában lévő szolgálati gépjárművek tekintetében;
b) a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a megyei rendőr-főkapitányságok;
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság.”
59. A 23/2011. (XI. 25.) ORFK utasítás 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. A BM utasítás 22. § a) pontja alapján
a) a területi szerv vezetője;
b) a középvezetői beosztást betöltő személy;
c) a határrendészeti kirendeltségvezető
erre irányuló kérelmére a szolgálati gépjárművek tartós magáncélú használatára jogosító engedélyeket az ORFK gazdasági főigazgatója kiadmányozza az utasítás 2. mellékletét képező formanyomtatványon.”
a) 9. pont ab) és c) alpontjában, 12. pont a), b) és c) alpontjában, 41/O. pontjában, 55. pont c) alpontjában és a 62/A. pont d) alpontjában a „Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet” szövegrész helyébe a „Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ”;
b) 12. pont b) és c) alpontjában a „Központi GEI igazgatója” szövegrész helyébe a „Készenléti Rendőrség gazdasági igazgatója”;
c) 39. pontjában az „A Központi GEI nyilvántartási jegyzékében szereplő” szövegrész helyébe az „Az ORFK, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ és a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ használatában lévő”;
d) 40. pontjában az „az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ”;
e) 41/O. pontjában a „Központi GEI” szövegrész helyébe a „Készenléti Rendőrség”;
f) 43. pont d) alpontjában a „Megjegyzés” szövegrész helyébe az „Engedélyezések-utasítások”;
g) 65. pontjában az „A Központi GEI ellátási körébe tartozó szervek” szövegrész helyébe az „Az ORFK, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ és a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ használatában lévő szolgálati gépjárművek”
szöveg lép.
61. Hatályát veszti a 23/2011. (XI. 25.) ORFK utasítás 62/A. pont e) alpontja.
27. Az Ellenőrzési Szabályzatról szóló 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás módosítása
62. Az Ellenőrzési Szabályzatról szóló 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás] 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. A függetlenített ellenőrzési szervezet az adott szerv és az annak alárendelt szervek vonatkozásában végez rendőri-szakmai ellenőrzéseket. A Szolgálat által – a 10. pontban foglaltak figyelembevételével – végzett ellenőrzés kivételével az ezen szervezetek által végzett rendőri-szakmai ellenőrzések nem terjednek ki a Készenléti Rendőrség parancsnokára, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatójára, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgatójára, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ igazgatójára, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatójára, a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjére, a megyei rendőr-főkapitányságok vezetőire, továbbá a helyettesi feladatok vonatkozásában helyetteseikre, valamint a függetlenített ellenőrzési szervezet vezetőjére.”
63. A 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás 151. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„151. A budapesti rendőrfőkapitány helyettesei, a megyei rendőrfőkapitányok helyettesei, a Készenléti Rendőrség parancsnokhelyettesei, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ igazgatóhelyettesei, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatóhelyettesei, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatóhelyettesei, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgatóhelyettesei, valamint az igazgatói beosztású vezetők ellenőrzését a Szolgálat vezetője által kijelölt osztályvezető részvételével kell végrehajtani.”
64. Hatályát veszti a 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás
a) 8. pont i) alpontjában az „a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóságnál,” szövegrész;
b) 150. pont b) alpontja;
c) 150. pont f) alpontjában a „fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény rendelkezései alapján” szövegrész.
28. A Rendőrség Beszerzési Szabályzatáról szóló 12/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás módosítása
65. A Rendőrség Beszerzési Szabályzatáról szóló 12/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás
a) 10. pont a) alpontjában az „intézményi beruházása” szövegrész helyébe a „költségvetése”;
b) 10. pont b) alpontjában a „Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság (a továbbiakban: Központi GEI)” szövegrész helyébe az „a Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (a továbbiakban: KR GI GEK)”;
c) 11. és a 13. pontjában a „Központi GEI” szövegrész helyébe a „KR GI GEK”;
d) 14. pontjában a „Központi GEI-t” szövegrész helyébe a „KR GI GEK-et”
szöveg lép.
29. A békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi eszközei javítóanyag- és alkatrészellátás tervezésének és fegyver kiegészítő cikkeinek meghatározásáról, valamint egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 14/2012. (VIII. 24.) ORFK utasítás módosítása
66. A békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi eszközei javítóanyag- és alkatrészellátás tervezésének és fegyver kiegészítő cikkeinek meghatározásáról, valamint egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 14/2012. (VIII. 24.) ORFK utasítás
a) 2/A. pontjában az „a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság Központi Fegyverzeti Javító Osztálya (a továbbiakban: KFJO)” szövegrész helyébe a „Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (a továbbiakban: KR GI GEK)”;
b) 3. és 4. pontjában a „KFJO” szövegrész helyébe a „KR GI GEK”
szöveg lép.
30. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv békeidőszaki fegyverzeti
és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és tartalékkészletének meghatározásáról szóló
16/2012. (VIII. 31.) ORFK utasítás módosítása
67. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és tartalékkészletének meghatározásáról szóló 16/2012. (VIII. 31.) ORFK utasítás 1. pont n) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(1. Ezen utasítás vonatkozásában:)
n) területi szerv: a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, valamint a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok;”
31. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységeiről szóló 24/2012. (XII. 29.) ORFK utasítás módosítása
68. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységeiről szóló 24/2012. (XII. 29.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 24/2012. (XII. 29.) ORFK utasítás] 54. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„54. Amennyiben az egészségügyi ok az érintett személyt beosztása ellátásában tartósan akadályozza, felgyógyulása esetén a felmérésre kötelezett rendőrnek az elmaradt éves szakmai felmérést pótolnia kell.”
a) 15. pontjában az „az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Szervek Kiképző Központ (a továbbiakban: ORFK RSZKK)” szövegrész helyébe az „a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (a továbbiakban: ROKK)”;
b) 18., 30., 61., 64. pontjában az „Az ORFK RSZKK” szövegrész helyébe az „A ROKK”;
c) 22., 23., 25., 41., 56., 59., 63., 65. pontjában, 67. pont b) és e) alpontjában, valamint 70. pontjában az „az ORFK RSZKK” szövegrész helyébe az „a ROKK”;
d) 25. és 26. pontjában a „szakoktatói” szövegrész helyébe a „szakoktatói vagy kiképzői”
szöveg lép.
70. Hatályát veszti a 24/2012. (XII. 29.) ORFK utasítás 58. pontjában az „akkor a beosztás ellátására való alkalmatlanság esetén irányadó Hszt. rendelkezés szerint” szövegrész.
32. A médiatartalom-szolgáltatók részére adható tájékoztatás rendjéről szóló 10/2013. (III. 14.) ORFK utasítás módosítása
71. A médiatartalom-szolgáltatók részére adható tájékoztatás rendjéről szóló 10/2013. (III. 14.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 10/2013. (III. 14.) ORFK utasítás] 2. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(2. Az utasítás alkalmazásában)
a) budapesti székhelyű rendőri szervek: az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK), a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, valamint a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság;”
72. A 10/2013. (III. 14.) ORFK utasítás melléklete helyébe az utasítás 3. melléklete lép.
33. A fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról szóló 11/2013. (III. 29.) ORFK utasítás módosítása
73. A fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról szóló 11/2013. (III. 29.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 11/2013. (III. 29.) ORFK utasítás] 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[1. A fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról szóló utasítás (a továbbiakban: utasítás) hatálya kiterjed:]
b) a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban: területi szervek), valamint”
a) 2. pont a) alpontjában az „a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 7. számú melléklet VI. pontja 15–16. francia bekezdése” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 1. melléklet XI. (Fegyelmi, kártérítési és személyiségi jogsértéssel összefüggő adatok) fejezete”;
b) 15. pontjában a „202. §-ában” szövegrész helyébe a „275. §-ában
szöveg lép.
34. A szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás módosítása
76. A szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás] 1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[1. Az utasítás (a továbbiakban: utasítás) hatálya kiterjed]
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra, a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, valamint a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban együtt: Rendőrség);”
77. A 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás 119. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(119. Ellenőrzésre kötelezett:)
a) a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ és a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok szakmai irányításért felelős osztályainak ellenőrzésre kijelölt és nyílt paranccsal ellátott munkatársai az alárendelt rendőri szerveknél a teljes fegyverzettechnikai készletre, a szerv éves ellenőrzési tervében meghatározott időpontban, évente legalább egy esetben;”
35. A jelentési és felterjesztési rendről szóló 21/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosítása
78. A jelentési és felterjesztési rendről szóló 21/2013. (V. 17.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(1. Az utasítás hatálya kiterjed)
b) a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, valamint a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, (a továbbiakban együtt: területi szervek);”
36. A belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról szóló 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosítása
79. A belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról szóló 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás] 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(1. Az utasítás hatálya kiterjed:)
b) a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban: területi szervek), valamint”
80. Hatályát veszti a 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás 10. pontjának második mondata.
37. A szolgálati gépjárművek káreseményeivel kapcsolatos adatszolgáltatásról, valamint a sajáthibás gépjárműkárok megtérítésével kapcsolatos feladatokról szóló 24/2013. (VI. 12.) ORFK utasítás módosítása
81. A szolgálati gépjárművek káreseményeivel kapcsolatos adatszolgáltatásról, valamint a sajáthibás gépjárműkárok megtérítésével kapcsolatos feladatokról szóló 24/2013. (VI. 12.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 24/2013. (VI. 12.) ORFK utasítás] 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya kiterjed
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség) központi szervére (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre;
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
d) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre;
e) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra;
f) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra;
g) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra
(a továbbiakban együtt: rendőri szerv).”
a) 3. pontjában a „18/2012. (IV. 27.) BM utasítás” szövegrész helyébe a „4/2015. (IV. 10.) BM utasítás”;
b) 4. pontjában az „ORFK Gazdasági Főigazgatóság Közgazdasági Főosztály (a továbbiakban: ORFK GF Közgazdasági Főosztály)” szövegrész helyébe az „ORFK Gazdasági Főigazgatóság Gazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: ORFK GF GAFO)”;
c) 5., 9/A. és 10. pontjában az „ORFK GF Közgazdasági Főosztály” szövegrész helyébe az „ORFK GF GAFO”;
d) 14. pontjában az „a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság” szövegrész helyébe az „a KR Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ”
szöveg lép.
38. A minősítői jogkör átruházásáról, a minősített adat védelmével kapcsolatos
szakirányítási tevékenységről, valamint a személyi és adminisztratív biztonsági intézkedések
egységes alkalmazásáról szóló 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás módosítása
83. A minősítői jogkör átruházásáról, a minősített adat védelmével kapcsolatos szakirányítási tevékenységről, valamint a személyi és adminisztratív biztonsági intézkedések egységes alkalmazásáról szóló 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás] 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[1. Az utasítás hatálya kiterjed az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség) minősített adatot kezelő szerveire, így:]
b) a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban együtt: területi szervek), valamint”
84. A 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás 3. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(3. A minősített adatot kezelő szervek biztonsági területeiken az alábbi minősítési szintig kezelhetnek minősített adatot:)
a) „Szigorúan titkos!” minősítési szintig:
aa) az ORFK,
ab) a Készenléti Rendőrség,
ac) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ,
ad) a „Szigorúan titkos!” minősítési szintű rejtjelző eszközzel rendelkező minősített adatot kezelő szervek, kizárólag a rejtjelző eszközzel összefüggő minősített adatok vonatkozásában,
ae) a megyei rendőr-főkapitányságok futárcsoportjai;”
85. A 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás 49. pontjában az „az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (a továbbiakban: NEBEK)” szövegrész helyébe az „a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (a továbbiakban: NEBEK)” szöveg lép.
39. A közlekedési jogsértést dokumentáló technikai eszközök rendőrségi alkalmazásáról szóló
26/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás módosítása
86. A közlekedési jogsértést dokumentáló technikai eszközök rendőrségi alkalmazásáról szóló 26/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 26/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás]
a) 8. pontjában a „KGEI Vagyongazdálkodási Szolgálat Rendészettechnikai Osztály (a továbbiakban: KGEI Rendészettechnikai Osztály)” szövegrész helyébe a „Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Műszaki Osztály Rendészettechnikai Alosztály (a továbbiakban: KR GI GEK Műszaki Osztály Rendészettechnikai Alosztály)”;
b) 10. pontjában a „KGEI Rendészettechnikai Osztály vezetője” szövegrész helyébe a „KR GI GEK Műszaki Osztály Rendészettechnikai Alosztály vezetője”;
c) 12. és 85. pontjában a „KGEI Rendészettechnikai Osztály” szövegrész helyébe a „KR GI GEK Műszaki Osztály Rendészettechnikai Alosztály”;
d) 13. és 88. pontjában a „KGEI Rendészettechnikai Osztálynak” szövegrész helyébe a „KR GI GEK Műszaki Osztály Rendészettechnikai Alosztálynak”;
e) 18. pontjában az „Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat Dunakeszi Oktatási Központ” szövegrész helyébe az „A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ”
szöveg lép.
87. Hatályát veszti a 26/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontja.
40. Az alapvető jogok biztosa és helyettesei, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által végzett vizsgálatokkal kapcsolatos eljárásról szóló 29/2013. (VII. 5.) ORFK utasítás módosítása
88. Az alapvető jogok biztosa és helyettesei, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által végzett vizsgálatokkal kapcsolatos eljárásról szóló 29/2013. (VII. 5.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(1. Az utasítás hatálya kiterjed)
b) a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, valamint a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra;”
41. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 30/2013. (VII. 5.) ORFK utasítás módosítása
89. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 30/2013. (VII. 5.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 30/2013. (VII. 5.) ORFK utasítás] 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(1. Az utasítás hatálya kiterjed:)
b) a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban együtt: területi szervek);”
90. A 30/2013. (VII. 5.) ORFK utasítás 94. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(94. Az utasításban meghatározott feladatokat)
b) a Készenléti Rendőrségnél két fő, a megyei rendőr-főkapitányságokon és a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságon legalább egy-egy fő kinevezett védelmi kiemelt főelőadó (a továbbiakban: kinevezett védelmi tiszt) látja el.”
91. A 30/2013. (VII. 5.) ORFK utasítás 95. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„95. Az alábbi szervek, szervezeti egységek, szervezeti elemek vezetői a vezetésük alá tartozó személyi állományból a védelmi igazgatási feladatok irányítása, felügyelete és ellenőrzése érdekében írásban egy-egy személyt (a továbbiakban: megbízott védelmi tiszt) jelölnek ki:
a) az ORFK főigazgatóságai;
b) a Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ;
c) a Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Állami Futárszolgálat;
d) az ORFK Humánigazgatási Szolgálat;
e) az ORFK Ellenőrzési Szolgálat;
f) az ORFK Hivatal;
g) az ORFK Kommunikációs Szolgálat;
h) az ORFK Titkársági Főosztály;
i) az ORFK Költségvetési Ellenőrzési Iroda;
j) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ;
k) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ;
l) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet;
m) a rendőrkapitányságok és határrendészeti kirendeltségek.”
92. A 30/2013. (VII. 5.) ORFK utasítás 97. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„97. A megbízott védelmi tiszt eredeti beosztásának ellátása melletti megbízás alapján látja el feladatait, és a 95. pontban meghatározott szervezeti egységeknél és elemeknél a mindenkori rendvédelmi illetményalap 50%-ának megfelelő megbízási díjazásra jogosult.”
a) 59. pont a) alpontjában a „Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ”;
b) 59. pont b) alpontjában az „az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ” szövegrész helyébe az „a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ”
szöveg lép.
42. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tűzvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 31/2013. (VIII. 5.) ORFK utasítás módosítása
94. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tűzvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 31/2013. (VIII. 5.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 31/2013. (VIII. 5.) ORFK utasítás] 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A tárgyévet követő év január 20. napjáig az ORFK Gazdasági Főigazgatóság részére:
a) a Készenléti Rendőrség parancsnoka;
b) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ igazgatója;
c) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatója;
d) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója;
e) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgatója;
f) a megyei rendőrfőkapitány;
g) Budapest rendőrfőkapitánya
megküldi az irányítása alatt álló szerv és az annak elhelyezésére szolgáló objektum – a Készenléti Rendőrség parancsnoka a RIK értékelésére is kiterjedő – tűzvédelmi helyzetéről szóló jelentését.”
95. A 31/2013. (VIII. 5.) ORFK utasítás 4. pontjában az „a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság (a továbbiakban: Központi GEI)” szövegrész helyébe az „a Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ” szöveg lép.
43. A pályázatkezelés rendjéről szóló 38/2013. (X. 4.) ORFK utasítás módosítása
96. A pályázatkezelés rendjéről szóló 38/2013. (X. 4.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 38/2013. (X. 4.) ORFK utasítás] 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(1. Az utasítás hatálya kiterjed:)
b) a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, valamint a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban együtt: területi szervek).”
a) 2. pont m) alpontjában az „ORFK Gazdasági Főigazgatóság Igazgatási Főosztály Nemzetközi Támogatások Osztály (a továbbiakban: NTO)” szövegrész helyébe az „ORFK Gazdasági Főigazgatóság Európai Támogatások Osztálya (a továbbiakban: ORFK GF ETO)”;
b) 5. pont g) alpontjában az „ORFK Gazdasági Főigazgatóság Igazgatási Főosztálytól (a továbbiakban: IF)” szövegrész helyébe a „KR Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központtól (a továbbiakban: KR GI GEK)”;
c) 8. pont k) alpontjában, 9. pontjában, 11. pont m) alpontjában, 12. pont b) alpontjában, 14., 15., 16., 17. pontjában, a 20. pont c) alpontjában, 26., 27. és 29. pontjában az „NTO” szövegrész helyébe az „ORFK GF ETO”;
d) 11. pontjában az „Az IF – az NTO útján –” szövegrész helyébe az „Az ORFK GF ETO”;
e) 11. pont b) alpontjában, a 12. pontot megelőző címben, 12. és 13. pontjában, 28. pont b) alpontjában a „Központi GEI” szövegrész helyébe a „KR GI GEK”;
f) 13. pont a) alpontjában az „NTO-val” szövegrész helyébe az „ORFK GF ETO-val”;
g) 28. pont b) alpontjában az „IF” szövegrész helyébe az „ORFK GF ETO”
szöveg lép.
44. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vagyonkezelésében lévő sportcélú létesítmények hasznosításáról szóló 40/2013. (X. 18.) ORFK utasítás módosítása
98. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vagyonkezelésében lévő sportcélú létesítmények hasznosításáról szóló 40/2013. (X. 18.) ORFK utasítás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya kiterjed:
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szervére;
b) a Készenléti Rendőrségre;
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
d) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra;
e) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra
(a továbbiakban együtt: rendőri szervek).”
45. Az EMPACT akciótervben meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló 42/2013. (XI. 8.) ORFK utasítás módosítása
99. Az EMPACT akciótervben meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló 42/2013. (XI. 8.) ORFK utasítás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya kiterjed:
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodára (a továbbiakban: KR NNI);
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
d) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre;
e) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra;
f) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban: MRFK).”
46. Az Országos és a megyei (fővárosi) Törzs felállításáról, szervezeti felépítéséről, jelentő rendszerének működtetéséről szóló 43/2013. (XI. 8.) ORFK utasítás módosítása
100. Az Országos és a megyei (fővárosi) Törzs felállításáról, szervezeti felépítéséről, jelentő rendszerének működtetéséről szóló 43/2013. (XI. 8.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 43/2013. (XI. 8.) ORFK utasítás] 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya kiterjed
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre (a továbbiakban: KR);
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra (a továbbiakban: RRI);
d) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra (a továbbiakban: NEBEK);
e) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra [a b)–d) alpontokban felsoroltak a továbbiakban együtt: területi szervek].”
101. A 43/2013. (XI. 8.) ORFK utasítás 8. pont d) alpontjában az „az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ” szövegrész helyébe az „a NEBEK” szöveg lép.
47. Az intranethálózat működtetéséről, valamint az Internet és elektronikus levelezési rendszer rendőrségi igénybevételének szabályairól szóló 45/2013. (XI. 15.) ORFK utasítás módosítása
102. Az intranethálózat működtetéséről, valamint az Internet és elektronikus levelezési rendszer rendőrségi igénybevételének szabályairól szóló 45/2013. (XI. 15.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 45/2013. (XI. 15.) ORFK utasítás] 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya kiterjed
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre;
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
d) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre;
e) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra;
f) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra;
g) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra;
h) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre
(a továbbiakban együtt: rendőri szervek).”
103. A 45/2013. (XI. 15.) ORFK utasítás 27. pontjában az „az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ” szövegrész helyébe az „a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ” szöveg lép.
48. A tudományos munkáról és az újítási szabályzatról szóló 48/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás módosítása
104. A tudományos munkáról és az újítási szabályzatról szóló 48/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 48/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás] 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Az RTT koordinációs munkatársai:
a) a Készenléti Rendőrség;
b) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság;
c) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet;
d) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ;
e) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ;
f) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok
állományából a szervek vezetőinek előzetes egyetértésével az RTT elnöke által felkért 1-1 fő (a továbbiakban: koordinációs munkatárs).”
105. A 48/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás 43. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„43. A Bíráló Bizottság tagjai:
a) az RTT képviselője;
b) az ORFK Bűnügyi Főigazgatóságának képviselője;
c) az ORFK Rendészeti Főigazgatóságának képviselője;
d) a Készenléti Rendőrség képviselője;
e) az ORFK Gazdasági Főigazgatóságának képviselője;
f) az ORFK Humánigazgatási Szolgálatának képviselője;
g) az ORFK Hivatalának képviselője;
h) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ képviselője;
i) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ képviselője;
j) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet képviselője;
k) az eseti meghívottak.”
49. Az egyenruházati bolt működésének szabályozásáról szóló 53/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás módosítása
106. Az egyenruházati bolt működésének szabályozásáról szóló 53/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás
a) 2. pontjában a „Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság (a továbbiakban: Központi GEI)” szövegrész helyébe a „Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (a továbbiakban: KR GI GEK)”, a „Központi GEI Vagyongazdálkodási Szolgálat Beszerzési és Ruházati Ellátó Osztály Ruházati Csomagküldő Alosztály (a továbbiakban: RCSA)” szövegrész helyébe a „KR GI GEK Műszaki Osztály Anyagi Alosztály (a továbbiakban: Anyagi Alosztály)”;
b) 3., 5., 6., 7., 16. és 18. pontjában, 18. pont g) alpontjában, 22. pont c) alpontjában és 23. pontjában a „Központi GEI” szövegrész helyébe a „KR GI GEK”;
c) 4., 11., 15. és 24. pontjában az „RCSA” szövegrész helyébe az „Anyagi Alosztály”;
d) 21. pontjában a „Központi GEI Költségvetési Szolgálat Közgazdasági Osztály” szövegrész helyébe a „KR GI GEK Gazdálkodási Osztály”
szöveg lép.
50. A körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítása
107. A körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás] 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya kiterjed:
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre (a továbbiakban: KR);
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra (a továbbiakban: RRI);
d) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra (a továbbiakban: NEBEK);
e) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban: MRFK);
f) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre.”
108. Az 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 13. pont i) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(13. A rendőrség az eltűnt személy felkutatására irányuló intézkedések során a Körtv. 20., 24–25., valamint 28. §-ában meghatározottak megfelelő végrehajtásával)
i) ha a körözési eljárás során kiskorú eltűnésekor indokolt esetben, felnőtt korú eltűnésekor minden esetben – az eltűntté nyilvánítást megelőzően – környezettanulmányt készít. Ha az így rendelkezésre álló adatok azt valószínűsítik, hogy az eltűnés körülményei, az eltűnt személy életvitele, foglalkozása, más személyi körülményei alapján bűncselekmény elkövetésével van összefüggésben, haladéktalanul értesíti az MRFK-t.”
109. Az 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 39. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„39. Az eltűnt személy felkutatására tett intézkedésekről készült részletes összefoglaló jelentést és az ügyirat egy példányát, amennyiben a körözést nem vonták vissza
a) a rendőrkapitányság a bejelentéstől számított 30 nap elteltével elektronikus úton felterjeszti az MRFK-nak;
b) az MRFK az eltűntnek nyilvánítást követően elektronikus úton megküldi a Körözésfelügyeletnek.”
110. Az 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 47. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„47. Az MRFK-k bűnügyi osztályvezetőinek kezdeményezésére az utasítás hatálybalépését követően kinevezett, illetve megbízott körözési vonalvezetők képzéséről a kinevezést, illetve a megbízást követően a Körözésfelügyelet gondoskodik.”
a) 2. pontjában az „Információs” szövegrész helyébe a „Nyilvántartási”;
b) 6. pontjában az „az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „a NEBEK”;
c) 16. pontjában az „ismeretlen helyen lévő gyanúsított” szövegrész helyébe az „ismeretlen helyen lévő személy”;
d) 17. pont d) alpontban a „6 hónap” szövegrész helyébe a „12 hónap”;
e) 21. pontjában az „a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény”;
f) 22. pontjában az „az ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központját (a továbbiakban: NEBEK)” szövegrész helyébe az „a NEBEK”;
g) 40. pontjában, a 41. pont a) alpontjában a „6 hónap elteltével” szövegrész helyébe a „12 hónap elteltével”;
h) 41. pont b) alpontjában a „12 hónap elteltével” szövegrész helyébe a „18 hónap elteltével a szakirányításról készült részletes jelentéssel együtt”
szöveg lép.
112. Hatályát veszti az 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 43. pontja.
51. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai,
egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítása
113. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás] 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya kiterjed:
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre (a továbbiakban: KR);
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra (a továbbiakban: RRI);
d) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre (a továbbiakban: BSZKI);
e) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra (a továbbiakban: NEBEK);
f) a Rendőrségi Oktatási Kiképző Központra (a továbbiakban: ROKK);
g) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban: MRFK);
h) a rendőrkapitányságokra és határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban: HRK) [a h) alpontban foglaltak a továbbiakban együtt: helyi szervek].”
114. Az 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 170. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„170. Az ORFK főigazgatói, az ORFK Titkársági Főosztály vezetője, az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője, az ORFK Ellenőrzési Szolgálat vezetője, az ORFK Hivatal vezetője, az ORFK Kommunikációs Szolgálat vezetője, az ORFK Költségvetési Ellenőrzési Iroda vezetője, a KR parancsnoka, a NEBEK igazgatója, a ROKK igazgatója, az RRI igazgatója és az MRFK-k vezetői intézkednek annak érdekében, hogy az irányításuk alá tartozó szerv, szervezeti egység vagy elem legalább osztályvezetői beosztású vezetőinek elérhetőségeiről (szervezeti egység/elem, beosztás, név, rendfokozat, BM, városi, mobil telefonszám, EDR hívószám, e-mail cím) az ORFK Ügyeleti Főosztály elektronikus úton – az ugyeletifo.orfk@orfk.police.hu e-mail címen, Excel táblázat formájában – tájékoztatást kapjon.”
115. Hatályát veszti az 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 79. pont g) alpontjában a „KGEI” szövegrész.
52. Az egyes eseményekkel kapcsolatos parancsnoki kivizsgálások szempontrendszeréről és jelentési rendjéről szóló 58/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítása
116. Az egyes eseményekkel kapcsolatos parancsnoki kivizsgálások szempontrendszeréről és jelentési rendjéről szóló 58/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya kiterjed:
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre;
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
d) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra;
e) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre;
f) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra;
g) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra
[a b)–g) alpontok a továbbiakban együtt: területi szerv];
h) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban együtt: helyi szerv).”
53. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 2/2014. (II. 12.) ORFK utasítás módosítása
117. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 2/2014. (II. 12.) ORFK utasítás 5. melléklet 1. pont a) alpontjában az „a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 1. számú melléklete” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 15. §-a” szöveg lép.
54. Az euróra elkövetett pénzhamisítás, valamint a pénzhamisítás elősegítésének bűncselekménye miatt elrendelt nyomozásokhoz nyújtott pénzügyi támogatások igénybevételéről szóló 3/2014. (II. 12.)
ORFK utasítás módosítása
118. Az euróra elkövetett pénzhamisítás, valamint a pénzhamisítás elősegítésének bűncselekménye miatt elrendelt nyomozásokhoz nyújtott pénzügyi támogatások igénybevételéről szóló 3/2014. (II. 12.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 3/2014. (II. 12.) ORFK utasítás] 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya kiterjed:
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség) központi szervére;
b) a Készenléti Rendőrségre;
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
d) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra;
e) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra;
f) a rendőrkapitányságokra.”
119. A 3/2014. (II. 12.) ORFK utasítás 5. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(5. Az NKH a 4. pont szerinti kérelmet megvizsgálja és azt)
a) soron kívül, de legkésőbb az érkeztetést követő 3 napon belül megküldi a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (a továbbiakban: NEBEK) részére,”
120. A 3/2014. (II. 12.) ORFK utasítás 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Gazdálkodási Főosztály a nyomozó hatóság által megküldött elszámolást számszakilag ellenőrzi, és
a) az elszámolást ellenjegyzi, majd
aa) a kézhezvételtől számított 10 napon belül megküldi a NEBEK részére a Pénzhamisítási Egységnek történő továbbítás céljából, ha az elszámolást megfelelőnek találja,
ab) a fel nem használt támogatási összeget haladéktalanul visszautalja a Pénzhamisítási Egység részére;
b) észrevételeivel együtt a nyomozó hatóságnak visszaküldi kijavítás, kiegészítés céljából, amennyiben az elszámolásban foglaltakat nem tartja elfogadhatónak.”
121. A 3/2014. (II. 12.) ORFK utasítás a következő 11/A. ponttal egészül ki:
„11/A. A NEBEK a nyomozó hatóság által megküldött elszámolást számszakilag ellenőrzi, és
a) az elszámolást ellenjegyzi, majd
aa) ha az elszámolást megfelelőnek találja, megküldi a Pénzhamisítási Egységnek,
ab) a fel nem használt támogatási összeget haladéktalanul visszautalja a Pénzhamisítási Egység részére;
b) észrevételeivel együtt a nyomozó hatóságnak visszaküldi kijavítás, kiegészítés céljából, amennyiben az elszámolásban foglaltakat nem tartja elfogadhatónak.”
122. A 3/2014. (II. 12.) ORFK utasítás 9. pont b) és c) alpontjában, 10. pontjában, 14. pontjában a „BEI” szövegrész helyébe a „NEBEK” szöveg lép.
55. A Rendőrség Drogellenes Stratégiájáról szóló 4/2014. (II. 21.) ORFK utasítás módosítása
123. A Rendőrség Drogellenes Stratégiájáról szóló 4/2014. (II. 21.) ORFK utasítás 18. pontjában az „Az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (a továbbiakban: NEBEK)” szövegrész helyébe az „A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (a továbbiakban: NEBEK)” szöveg lép.
56. Az Országos Rendőr-főkapitányság lakásbizottságáról szóló 10/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás módosítása
124. Az Országos Rendőr-főkapitányság lakásbizottságáról szóló 10/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 10/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás] 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[1. Az utasítás (a továbbiakban: utasítás) hatálya kiterjed:]
b) a Készenléti Rendőrségre (a továbbiakban: KR).”
125. A 10/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A bizottság javaslata alapján a munkáltatói támogatás személy szerinti elosztására vonatkozó előterjesztést – a Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (a továbbiakban: KR GI GEK) vezetőjének pénzügyi fedezet rendelkezésre állására vonatkozó ellenjegyzése mellett – az KR GI GEK Igazgatási Osztály Lakás és Szociális Alosztály készíti el, és a 4. pontban foglaltakkal egyidejűleg – jóváhagyásra – felterjeszti az országos rendőrfőkapitány részére, majd az előterjesztés országos rendőrfőkapitány általi jóváhagyása után intézkedik a folyósításra.”
126. A10/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. A bizottság ülésein a KR GI GEK képviselője kizárólag tanácskozási joggal, valamint a ORFK esélyegyenlőségi referense állandó meghívottként vesz részt.”
127. A 10/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás 6. pontjában „a Központi GEI igazgatója” szövegrész helyébe az „a KR GI GEK vezetője” szöveg lép.
128. Hatályát veszti a 10/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás 13. pontja.
57. Az elektronikus Modus Operandi Nyilvántartás működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 12/2014. (V. 16.) ORFK utasítás módosítása
129. Az elektronikus Modus Operandi Nyilvántartás működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 12/2014. (V. 16.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(1. Az utasítás hatálya kiterjed)
b) a Készenléti Rendőrségre, Repülőtéri Rendőri Igazgatóságra, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban együtt: területi szervek), valamint”
58. A prostitúcióval összefüggő jogsértések és az emberkereskedelem kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 13/2014. (V. 16.) ORFK utasítás módosítása
130. A prostitúcióval összefüggő jogsértések és az emberkereskedelem kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 13/2014. (V. 16.) ORFK utasítás 15. pontjában az „Az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (a továbbiakban: ORFK NEBEK)” szövegrész helyébe az „A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ” szöveg lép.
59. A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételének szabályairól szóló
14/2014. (V. 23.) ORFK utasítás módosítása
131. A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételének szabályairól szóló 14/2014. (V. 23.) ORFK utasítás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya kiterjed:
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre;
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
d) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre;
e) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra;
f) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra;
g) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra
[a b)–g) alpontok a továbbiakban együtt: területi szerv];
h) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban együtt: helyi szerv).”
60. A rendkívüli halál esetén követendő rendőri eljárásról szóló 24/2014. (VII. 11.) ORFK utasítás módosítása
132. A rendkívüli halál esetén követendő rendőri eljárásról szóló 24/2014. (VII. 11.) ORFK utasítás 66. pontjában az „az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ” szövegrész helyébe az „a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ” szöveg lép.
61. Az iratok külföldre továbbításának szabályairól szóló 34/2014. (X. 10.) ORFK utasítás módosítása
133. Az iratok külföldre továbbításának szabályairól szóló 34/2014. (X. 10.) ORFK utasítás 2. pontjában az „az ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központnak” szövegrész helyébe az „a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központnak” szöveg lép.
62. A gazdálkodási szabályzatról szóló 41/2014. (XI. 28.) ORFK utasítás módosítása
134. A gazdálkodási szabályzatról szóló 41/2014. (XI. 28.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 41/2014. (XI. 28.) ORFK utasítás] 34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„34. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Terrorelhárítási Központ titkos információgyűjtési tevékenységének részletes szabályairól szóló B2/2013. (I. 31.) BM utasításban foglaltakra figyelemmel, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Bűnügyi Ellátó Igazgatóság (a továbbiakban: NEBEK BEI) mint a NEBEK speciális működési kiadások előirányzatával gazdálkodó egysége, a BM GSZ „Beszámolás, zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás” alcímében foglaltakat a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 68/A. §-ának alapulvételével alkalmazza. Ennek megfelelően a NEBEK BEI a speciális működési kiadásait, terv- és tényadatait – az általános számviteli szabályoktól eltérően – összevontan egy összegben kell szerepeltetni az ORFK könyvvezetésében.”
135. A 41/2014. (XI. 28.) ORFK utasítás 172. pont a) alpontjában az „a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény” szöveg lép.
136. Hatályát veszti a 41/2014. (XI. 28.) ORFK utasítás 11. pontjában az „– a Központi GEI bevonásával –” szövegrész.
63. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos állománya
munka- és védőruházati ellátási normájáról szóló 43/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás módosítása
137. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos állománya munka- és védőruházati ellátási normájáról szóló 43/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya kiterjed
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra;
b) a Készenléti Rendőrségre;
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
d) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre;
e) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra;
f) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra; valamint
g) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra
(a továbbiakban együtt: rendőri szerv).”
64. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya egyéni védőeszközzel való ellátásának biztosításáról szóló 44/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás módosítása
138. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya egyéni védőeszközzel való ellátásának biztosításáról szóló 44/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre;
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
d) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre;
e) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra;
f) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra;
g) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra
(a továbbiakban együtt: rendőri szerv)
terjed ki.”
65. A Hívásfogadó Központ munkavállalóinak Ruházati Szabályzatáról szóló 45/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás módosítása
139. A Hívásfogadó Központ munkavállalóinak Ruházati Szabályzatáról szóló 45/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 45/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás] 1. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(1. Az utasítás hatálya kiterjed)
c) a Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központra (a továbbiakban: KR GI GEK).”
a) 2., 6., 7., 8. és 9. pontjában a „Központi GEI” szövegrész helyébe a „KR GI GEK”;
b) 3. pontjában a „Központi GEI Vagyongazdálkodási Szolgálat” szövegrész helyébe a „KR GI GEK”
szöveg lép.
66. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2015. évi választható béren kívüli juttatásának szabályozásáról szóló 1/2015. (II. 16.) ORFK utasítás módosítása
141. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2015. évi választható béren kívüli juttatásának szabályozásáról szóló 1/2015. (II. 16.) ORFK utasítás
a) 5. pont a) alpontjában az „a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 116/A. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 176. § (2) bekezdésben”;
b) 17. pontjában a „Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ”
szöveg lép.
67. Záró rendelkezések
142. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
143. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
144. Hatályát veszti a Rendőrség költségvetési gazdálkodásának szigorításáról szóló 57/2008. (OT 30.) ORFK utasítás.

1. melléklet a 13/2015. (VII. 10.) ORFK utasításhoz

A belföldi reprezentáció részeként a vezetői reprezentáció felhasználására jogosultak köre,
valamint a reprezentációs keretek összegei
1. Az Országos Rendőr-főkapitányságnál:

a) országos rendőrfőkapitány

30 000 Ft/hó

b) országos rendőrfőkapitány-helyettes

20 000 Ft/hó

c) ellenőrzési szolgálatvezető, hivatalvezető, humánigazgatási szolgálatvezető, a kiemelt főtanácsadó (főkapitányi biztos), főosztályvezető

4 500 Ft/hó

d) főosztályvezető-helyettes

3 500 Ft/hó

e) osztályvezető

2 500 Ft/hó

2. A területi szerveknél:

a) Készenléti Rendőrség parancsnoka

20 000 Ft/hó

b) területi szerv vezetője

4 500 Ft/hó

c) területi szerv vezetőjének helyettese, igazgató, főosztályvezető

3 500 Ft/hó

d) igazgatóhelyettes, főosztályvezető-helyettes, szolgálatvezető, hivatalvezető

2 500 Ft/hó

e) osztályvezető

1 500 Ft/hó

3. A helyi szerveknél:

a) kapitányságvezető, határrendészeti kirendeltségvezetők

3 000 Ft/hó

2. melléklet a 13/2015. (VII. 10.) ORFK utasításhoz

Ideiglenes külföldi kiküldetés során igénybe vehető szállások költségtérítési kategóriái
1. kategória: országos rendőrfőkapitány és helyettesei
2. kategória: az 1. kategóriában fel nem sorolt kiküldöttek
Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők szállásköltségkerete földrészenkénti bontásban

Földrész neve

Valutanem

I. kategória

II. kategória

Európa

EUR

220

150

Afrika

USD

200

150

Amerika

USD

200

150

Ausztrália és Óceánia

USD

220

160

Ázsia

USD

200

150

3. melléklet a 13/2015. (VII. 10.) ORFK utasításhoz

ORFK ÖSSZESÍTÉS

Szóbeli
megkeresés

Szóbeli válasz

Írásos
megkeresés

Írásos
válasz

Közlemény

Felhívás

Helyszíni
nyilatkozat

Egyéb
nyilatkozat

Nyilatkozat-
szervezés

Sajtó-
tájékoztató

Nyomtatott
megjele-
nések

RTV
megjele-
nések

Online
megjele-
nések

Átirányítás

ORFK Kommunikációs Szolgálat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapesti Rendőr-főkapitányság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készenléti Rendőrség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bács-Kiskun Megyei
Rendőr-főkapitányság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei
Rendőr-főkapitányság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hajdú-Bihar Megyei
Rendőr-főkapitányság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komárom-Esztergom Megyei
Rendőr-főkapitányság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendőr-főkapitányság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. melléklet a 13/2015. (VII. 10.) ORFK utasításhoz

Fegyelmi szankciók

… év

Figyelmeztetés

 

Feddés

 

Megrovás

 

Pénzbírság

 

Pénzbírság próbaidőre felfüggesztve

 

Egy fizetési fokozattal 1 évre visszavetés

 

Egy fizetési fokozattal 1 évre visszavetés próbaidőre felfüggesztve

 

A fizetési fokozatban való előlépés várakozási idejének meghosszabbítása hat hónaptól két évig terjedő időtartamra

 

Soron következő rendfokozatba való előléptetés várakozási idejének 6 hónaptól 2 évig terjedő meghosszabbítása

 

Soron következő rendfokozatba való előléptetés várakozási idejének 6 hónaptól 2 évig terjedő meghosszabbítása próbaidőre felfüggesztve

 

Eggyel alacsonyabb rendfokozatba 6 hónaptól 2 évig visszavetés

 

Eggyel alacsonyabb rendfokozatba 6 hónaptól 2 évig visszavetés próbaidőre felfüggesztve

 

Alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezés

 

Alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezés próbaidőre felfüggesztve

 

Alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezés egy évtől két évig terjedő időtartamra

 

Szolgálati viszony megszüntetése

 

Lefokozás

 

1

Az utasítás a 143. pont alapján hatályát vesztette 2015. július 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére