• Tartalom

2015. évi CXXXI. törvény

2015. évi CXXXI. törvény

egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról1

2016.09.01.

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3–5. §4

2. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosítása

6–10. §5

3. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

11–36. §6

4. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

37–63. §7

64. §8

65–76. §9

77. § (1)–(2)10

(3)11

(4)–(5)12

78–81. §13

82. § Hatályát veszti az Nftv.

1–33.14

35–38.15

5. Záró rendelkezések

83. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 3. §, a 4. § és 5. §, a 37–63. §, a 65–76. §, a 77. § (1), (2), (4) és (5) bekezdése, a 78–81. §, a 82. § 1–33. pontja és 35–38. pontja, az 1–7. melléklet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 11–36. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 82. § 34. pontja 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

(5) Ez a törvény 2016. szeptember 2-án hatályát veszti.

84. § A 11–36. § rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

85. § Ez a törvény a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1–7. melléklet a 2015. évi CXXXI. törvényhez16

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. július 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. július 13. A törvény a 83. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. szeptember 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 11–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 37–63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 65–76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 77. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 77. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 77. § (4)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 78–81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 82. § 1–33. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 82. § 35–38. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

Az 1–7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére