• Tartalom

1384/2015. (VI. 12.) Korm. határozat

a védett személyek közúton történő utazásbiztosításához szükséges járművek beszerzéséről

2015.06.12.

1. A Kormány egyetért a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján a védett személyek közúton történő utasbiztosításához szükséges járművek beszerzésével.

2. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a védett személyek közúton történő utasbiztosításához szükséges járművek beszerzése érdekében gondoskodjon

a) 351,5 millió forint egyszeri jelleggel történő biztosításáról a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség cím,

b) 384,0 millió forint egyszeri jelleggel történő biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 4. Terrorelhárítási Központ cím,

c) 135,0 millió forint egyszeri jelleggel történő biztosításáról Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím

javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2015. július 31.

3. A Kormány felhívja a belügyminisztert és a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjanak olyan szabályozási környezet kialakításáról, amely alapján a beszerzésre kerülő gépjárművek csak delegációs célokra használhatók.

Felelős: belügyminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2015. július 31.

4. Az 1. pont szerint megvalósuló beszerzések mentesülnek a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban elrendelt beszerzési tilalom alól.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére