• Tartalom

2015. évi XIV. törvény

2015. évi XIV. törvény

a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosításáról1

2015.03.26.

1. § A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény (a továbbiakban: Liget tv.) 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Városliget megújításához és fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítása érdekében
a) a Budapest XIII. kerület, 28056 helyrajzi számú ingatlan 21667/38899 hányada,
b) a Komárom 802 és Komárom 803 helyrajzi számú ingatlanok, valamint
c) a városligeti ingatlanon lévő Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum épülete (a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum javára bejegyzett vagyonkezelői joghoz kapcsolódó ingatlanrész)
a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosításáról szóló 2015. évi XIV. törvény hatálybalépésének napján, e törvény erejénél fogva, ingyenesen a vagyonkezelő vagyonkezelésébe kerülnek az (1) bekezdésben meghatározott vagyonkezelői jog megszűnésének időpontjával azonos időpontig, a bejegyzett vagyonkezelők vagyonkezelői jogának egyidejű megszűnésével.”

2. § A Liget tv. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A vagyonkezelő mint építtető (a továbbiakban: építtető)
a) az (1) és (2) bekezdésben meghatározott beruházások, valamint
b) az 1. § (1a) bekezdésében megjelölt ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások
tekintetében a feladatait az állam nevében és javára eljárva látja el. A beruházások közérdekű célú fejlesztésnek minősülnek.”

3. § A Liget tv. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A (3) bekezdésben megjelölt befejezett beruházások – a számvitelről szóló törvény szerinti – megvalósuláskor a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság nyilvántartásába kerülnek felvételre a vagyonkezelő adatközlése alapján.
(6a) A (3) bekezdésben megjelölt beruházások befejezését követően létrejövő új építmények e törvény erejénél fogva mint közfeladat ellátásához szükséges ingatlanok ingyenesen a vagyonkezelő vagyonkezelésébe kerülnek az 1. § (1) bekezdésében meghatározott vagyonkezelői jog megszűnésének időpontjával azonos időpontig. Az ingatlanügyi hatóság a vagyonkezelő vagyonkezelői jogát a vagyonkezelő kérelmére e törvény alapján jegyzi be az ingatlan-nyilvántartásba a beruházás – számvitelről szóló törvény szerinti – megvalósulását követően. Az ingatlanügyi hatóság eljárása díjmentes.”

4. § A Liget tv.

a) 3. § (4) bekezdésében a „városligeti ingatlan fejlesztésével összefüggő” szövegrész helyébe a „(3) bekezdésben megjelölt”,

b) 5. § (2) bekezdésében a „köteles” szövegrész helyébe az „a használat arányában köteles”

szöveg lép.

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. március 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. március 25. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. március 27. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére