• Tartalom

2015. évi CXLII. törvény

2015. évi CXLII. törvény

egyes törvények Magyarország államhatárának hatékonyabb védelmével és a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról1

2015.09.23.

1. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

1–3. §2

2. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

4–8. §3

3. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

9. §4

4. Záró rendelkezések

10. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § E törvény

sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. szeptember 21-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. szeptember 21. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 49. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére