• Tartalom

15/2015. (III. 31.) NFM rendelet

15/2015. (III. 31.) NFM rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok külső és belső integrációjával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2015.04.01.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 3. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 27. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6–7., 11. és 18. alcímek tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,

a 12. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. és 21. alcímek tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. és 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,

a 17. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (6) bekezdésének b) pontjában és (7) bekezdés b) pontjában, és az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 19. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 20. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 20. alpontjában, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 24. pontjában, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 15. pontjában, és az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –

a következőket rendelem el:

1. A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM–KTM együttes rendelet módosítása

1. § A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM–KTM együttes rendelet 13/B. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A zajvédelmi bizottság tagja (a továbbiakban: tag)]

c) a környezetvédelmi feladatkörében eljáró illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal,
d) a népegészségügyi feladatkörében eljáró illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint”

2. Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet módosítása

2. § Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontjában az „a fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségei” szövegrész helyébe az „a közlekedési feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg lép.

3. A vízi közlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről, üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről szóló 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet módosítása

3. § A vízi közlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről, üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről szóló 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet (a továbbiakban: R1.) 10. § (2) bekezdés nyitó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kitűzési terv engedélyezéséhez a vízi út fenntartója a következő tartalmú tervet köteles benyújtani a vízügyi hatósághoz:”

4. § Az R1. 4. § (3) bekezdésében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek (a továbbiakban: vízügyi hatóság)” szövegrész helyébe a „vízügyi hatóságnak” szöveg lép.

4. Az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről szóló 3/2005. (III. 18.) IHM rendelet módosítása

5. § Az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről szóló 3/2005. (III. 18.) IHM rendelet

a) 1. §-ában az „a Nemzeti Hírközlési Hatósághoz” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz” szöveg,

b) 46. §-ában a „Nemzeti Hírközlési Hatóságnak” szövegrész helyébe a „Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak” szöveg,

c) 1. számú melléklet h) pontjában az „illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség” szövegrész helyébe az „illetékes fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg,

d) 2. számú melléklet „Azon archiválási szolgáltató szolgáltatási szabályzatának, amely valamely szolgáltatását minősítettként nyújtja, az 1. számú mellékletben foglalt előírásokon kívül az alábbiakat is tartalmaznia kell:” című bekezdés c) pontjában az „a Nemzeti Hírközlési Hatóság” szövegrész helyébe az „a Hatóság” szöveg

lép.

5. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása

6. § A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 3. számú melléklet 3.2.2. pontjában az „a tanfolyam helyszíne szerint illetékes közlekedési felügyelőség” szövegrész helyébe az „a közlekedési hatóság” szöveg lép.

6. A szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet módosítása

7. § A szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet (a továbbiakban: R2.)

a) 3. § (3) bekezdésében az „az MBFH” szövegrész helyébe az „a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH)” szöveg,

b) melléklet IV. Fejezet 2.2 és 3.4 pontjában az „az illetékes Bányakapitányság” szövegrész helyébe az „a bányafelügyelet” szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti az R2. 2. § (4) bekezdése.

7. A gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet módosítása

9. § A gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet előírásait kell alkalmazni a földgázellátásról szóló törvényben meghatározott célvezetékekre és elosztóvezetékekre, ezek alkotórészeire, tartozékaira, a hozzájuk tartozó nyomásszabályozó berendezésekre (a továbbiakban együtt: gázelosztó vezeték).”

10. § Az R3.

a) 3. § (3) bekezdés b) pontjában az „MBFH” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH)” szöveg,

b) 4. § (3) bekezdésében a „bányakapitánysághoz” szövegrész helyébe a „bányafelügyelethez” szöveg,

c) melléklet

ca) VII. Fejezet 1.1. pontjában a „bányakapitányságnak” szövegrész helyébe a „bányafelügyeletnek” szöveg,

cb) VII. Fejezet 1.1. és 2.1.2. pontjában a „bányakapitányságot” szövegrész helyébe a „bányafelügyeletet” szöveg,

cc) VII. Fejezet 2.3.4. pontjában a „bányakapitánysággal” szövegrész helyébe a „bányafelügyelettel” szöveg,

cd) VIII. Fejezet 5.1.1. pontjában a „bányakapitánysághoz” szövegrész helyébe a „bányafelügyelethez” szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti az R3. 2. § (3) bekezdése.

8. A bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet módosítása

12. § A bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet 5. § (9) bekezdésében „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrész helyébe „a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatala, illetve a környezetvédelmi hatóság, továbbá a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendelet szerinti megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság” szöveg lép.

9. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosítása

13. § A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R4.) 16/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 12. melléklet szerinti adatok közlésével az ONYFK a szolgáltatót, a kormányhivatal a fogyasztói közösség képviselőjét postai vagy elektronikus úton értesíti a kedvezményre való jogosultság megállapításáról vagy annak megszűnéséről.”

14. § Az R4. 22. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A Magyar Államkincstár által 2015. április 1-jéig kiadott határozatban foglalt kedvezmény a jogosultság fennállásának időtartamára megilleti a jogosultat.”

15. § Az R4.

a) 1. § (1) bekezdésében az „a Magyar Államkincstárra (a továbbiakban: MÁK)” szövegrész helyébe az „az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központjára (a továbbiakban: ONYFK) és a kormányhivatalokra” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés l) pontjában a „MÁK” szövegrész helyébe a „nagycsaládos gázdíjkedvezménnyel kapcsolatos feladatkörükben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: kormányhivatal)” szöveg,

c) 16/B. § (1) bekezdésében a „MÁK-nak az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság)” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg, az „A MÁK” szövegrész helyébe az „Az ONYFK” szöveg,

e) 16/B. § (3) bekezdésében az „a MÁK-nál” szövegrész helyébe az „az ONYFK-nál és a kormányhivatalnál” szöveg,

f) 16/B. § (4) bekezdésében az „a MÁK” szövegrész helyébe az „az ONYFK és a kormányhivatal” szöveg,

g) 16/B. § (5) bekezdésében az „A MÁK” szövegrész helyébe az „Az ONYFK” szöveg,

h) 16/D. § (3) bekezdésében, 16/D. § (4) bekezdésében az „az Igazgatóságnak” szövegrész helyébe az „a kormányhivatalnak” szöveg,

i) 16/D. § (3) bekezdésében, 16/E. § (1) bekezdésében, 16/E. § (2a) bekezdésében az „Az Igazgatóság” szövegrész helyébe az „A kormányhivatal” szöveg,

j) 16/E. § (2) bekezdésében az „az Igazgatósággal” szövegrész helyébe az „a kormányhivatallal” szöveg,

k) 16/E. § (2a) bekezdésében az „a kifizetőhelyet” szövegrész helyébe az „az ONYFK-t” szöveg,

l) 11. melléklet 6. pontjában a „Magyar Államkincstár” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg, a „Magyar Államkincstárnak” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnak és az ONYFK-nak” szöveg, a „MÁK/Igazgatóság” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg

lép.

16. § Hatályát veszti az R4. 11. melléklet 4. pontja.

10. A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló
77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet módosítása

17. § A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet 5. melléklet 4.1.2. e) pontjában az „a környezetvédelmi felügyelőségek és a fogyasztóvédelmi felügyelőségek” szövegrész helyébe az „a környezetvédelmi hatóságok és a fogyasztóvédelmi hatóságok” szöveg lép.

11. A Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról szóló 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet módosítása

18. § A Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról szóló 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R5.)

a) 32. § (1) bekezdésében a „bányakapitányságra” szövegrész helyébe a „bányafelügyeletnek” szöveg,

b) 53. § (3) bekezdésében a „bányahatósági” szövegrész helyébe a „bányafelügyeleti” szöveg

lép.

19. § Hatályát veszti az R5. 39. § (3) bekezdése.

12. A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet módosítása

20. § A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet 22. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A bányaművelési térképet és az (5)–(7) bekezdés szerinti munkarészeket szükség szerint, de legalább a tárgyév január 1. napja és április 1. napja között ki kell egészíteni és minden év április 20-ig digitálisan és papír alapon, nyomtatott formátumban a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak meg kell küldeni a helyszíni mérések időpontjának megjelölésével. Az éves leadások között eltelt időszak 14 hónapnál hosszabb nem lehet.”

13. Az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról szóló 13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosítása

21. § Az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról szóló 13/2010. (III.4.) KHEM rendelet

a) 70. § (9) bekezdés c) pontjában a „bányakapitányság” szövegrész helyébe a „bányafelügyelet” szöveg,

ba) a „bányakapitány” szövegrész helyébe a „kormánymegbízott” szöveg,

bb) a „bányakapitányság” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló kormányrendelet szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg

lép.

14. A személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról szóló
15/2010. (III. 5.) KHEM rendelet módosítása

22. § A személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról szóló 15/2010. (III. 5.) KHEM rendelet 4. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az RKSZ további tagjait)

d) az érintett régióban az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,”

[javaslata alapján a b), és az f)–g) pont tekintetében megyénként egy főt, az a) és a c) pontok tekintetében egy-egy főt, d) pont tekintetében régiónként egy főt, a miniszter kéri fel.]”

15. A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 30/2011. (VI. 28.) NFM rendelet módosítása

23. § A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 30/2011. (VI. 28.) NFM rendelet (a továbbiakban: R6.) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § (1) A kiskereskedelmi üzemanyag-forgalmazó töltőállomásán köteles tájékoztatást adni arról, ha az általa forgalmazott motorhajtóanyagban a hozzákevert bioüzemanyag részaránya nem éri el a 10 térfogatszázalékot.
(2) Az (1) bekezdés szerinti dízelgázolaj esetében a kiskereskedelmi üzemanyag forgalmazó figyelemfelkeltő módon köteles tájékoztatást adni a töltőállomáson a dízelgázolaj zsírsav-metil-észter (FAME) tartalmának e rendelet 2. melléklet szerinti határértéknek való megfeleléséről.
(3) Ha a kiskereskedelmi üzemanyag-forgalmazó töltőállomásán a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti motorbenzint, bioüzemanyagot vagy olyan üzemanyagot forgalmaz, amelyben a hozzákevert bioüzemanyag a 10 térfogatszázalékot eléri vagy meghaladja, akkor figyelemfelkeltő módon köteles tájékoztatást adni a töltőállomáson a motorhajtóanyag
a) megnevezéséről,
b) bioüzemanyag-tartalmáról, különös tekintettel a zsírsav-metil-észter (FAME) tartalomra és
c) a környezetre és a gépjármű üzemeltetésére gyakorolt hatásairól.”

24. § Az R6.

a) 3. § (5) bekezdésében az „a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi XLIX. törvény 41. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény 1. § 5. pontjában” szöveg,

b) 8. § (5) bekezdésében a „fogyasztóvédelmi hatóságot” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg, az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt” szövegrész helyébe az „az állami adóhatóságot” szöveg

lép.

16. Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet módosítása

25. § Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet

a) 2. § a) pontjában az „a megyei (fővárosi) közlekedési felügyelőség” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

b) 2. § b) pont ba) alpontjában az „a megyei (fővárosi) közlekedési felügyelőség” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

c) 2. § b) pont be) alpontjában az „a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve munkaügyi felügyelőségének igazgatója” szövegrész helyébe az „a munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

d) 2. § c) pontjában az „a megyei (fővárosi) közlekedési felügyelőség” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg

lép.

17. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet módosítása

26. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdésében az „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség” szöveg lép.

18. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar
és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról szóló 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet módosítása

27. § A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzem-zavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról szóló 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet (a továbbiakban: R7.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A bejelentést
a) a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló kormányrendelet szerinti kormányhivatal, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal,
b) ha a súlyos üzemzavar vagy súlyos baleset vízbetörés során következik be a megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság,
c) ha a súlyos üzemzavar vagy súlyos baleset bányászati hulladékkezelés során következik be, vagy az üzemzavar környezetszennyezést, környezetkárosodást okozott, illetve a környezetkárosodás védett természeti területen, Natura 2000 területen történt, vagy azokra hatást gyakorol, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság – kivéve, ha az a) pont szerinti kormányhivatal illetékességével a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság illetékessége megegyezik –, valamint a megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság részére kell megtenni. A szóbeli bejelentést az engedélyesnek a súlyos üzemzavar vagy a súlyos baleset bekövetkezésétől vagy az arról való tudomásszerzéstől számított 2 órán belül meg kell tennie. A szóban tett bejelentést legkésőbb a következő munkanapon az addig megismert tények és körülmények közlésével együtt, írásban is meg kell küldeni.”

28. § Az R7. 3. § (4) bekezdésében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak vagy a vízügyi hatóságnak” szöveg lép.

19. A bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről szóló 16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet módosítása

29. § A bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről szóló 16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet (a továbbiakban: R8.) 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A nyilvántartásba bejegyzett felelős műszaki vezető hozzájárulása esetén a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal a honlapján közzéteszi a felelős műszaki vezető nevét, címét, egyéb általa megadott elérhetőségét és a bányaüzem megnevezését.”

30. § Az R8.

a) 2. § (1) bekezdésében a „bányakapitánysághoz” szövegrész helyébe a „bányafelügyelethez” szöveg,

b) 2. § (6) bekezdésében a „bányakapitányság” szövegrész helyébe a „bányafelügyelet” szöveg,

c) 7. § (3) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében a „bányakapitányság” szövegrész helyébe a „bányafelügyelet” szöveg, a „bányakapitányságnak” szövegrész helyébe a „bányafelügyeletnek” szöveg

lép.

20. A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló
51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet módosítása

31. § A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet

a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott illetékességi területén a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerv sugáregészségügyi decentruma (a továbbiakban: sugáregészségügyi decentrum)” szövegrész helyébe az „a sugáregészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, 4. § (1) bekezdés d) és f) pontjában, 11. § (1) bekezdés c) pontjában, 1. melléklet 9.4. pontjában a „sugáregészségügyi decentrum” szövegrész helyébe a „sugáregészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

c) 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „sugáregészségügyi decentrummal” szövegrész helyébe a „sugáregészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal” szöveg,

d) 4. § (1) bekezdés d) pontjában és 4. § (2) bekezdés d) pontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési szakigazgatási szervével” szövegrész helyébe a „közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal” szöveg,

e) 12. § (1) bekezdésében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak” szöveg,

f) 12. § (2) bekezdés a) pontjában az „illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának, valamint a növény- és talajvédelmi igazgatóságának” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági, állategészségügyi, növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak” szöveg

lép.

21. Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet módosítása

32. § Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 16. §-ában a „területi fogyasztóvédelmi felügyelőséget” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóságot” szöveg lép.

22. Záró rendelkezések

33. § Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.

34. § E rendelet 23–24. §-a a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vonatkozó követelmények, illetőleg az üvegházhatású kibocsátott gázok mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó követelmények tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. április 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére