• Tartalom

158/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet

158/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet

a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.01.01.

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)2

(2) A 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a közszolgáltatási szerződés hatálybalépésekor a következő feltételekkel kell rendelkeznie:)

d) a környezetvédelmi hatóság által kiadott minősítési engedéllyel”

2. § (1)3

(2) Hatályát veszti a 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontjában a „minősítő okirat vagy” szövegrész.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. július 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) bekezdése és a 2. § (2) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére