• Tartalom

16/2015. (IV. 17.) BM rendelet

16/2015. (IV. 17.) BM rendelet

egyes szervezeti változásokkal összefüggő BM rendeletek módosításáról1

2015.04.18.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a)–b), d) és f)–g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 3. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (8) bekezdés b) pontjában, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdésének 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 1., 4., 6., 7., 9., 10., 11., 15., 17., 22. és 28. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § tekintetében az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 25. § a), b) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1., 4., 6., 9. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,

a 9. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 6. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 7., 10., 21., 22. és 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) és s) pontjában és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 11. és 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – az Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével –,

a 12. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342/A. §-ában és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – az Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével –,

a 13. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. § tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 6., 7., 9., 10., 11., 15., 18., 21., 22. és 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. § tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 7., 9.,10., 16., 21., 22. és 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 6. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 7., 10., 21., 22. és 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet módosítása

1. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 4. § (3) bekezdés c) pont ce) alpontjában a „Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési” szövegrész helyébe a „Közszolgálati Személyzetfejlesztési” szöveg lép.

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek
a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló
37/2011. (X. 28.) BM rendelet módosítása

2. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet

a) 1. § e) pontjában a „Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési” szövegrész helyébe a „Közszolgálati Személyzetfejlesztési”, a „BM OKTF” szövegrész helyébe a „KSZF”,

b) 1. melléklet A) részének címében, valamint az 1. melléklet A) részében szereplő táblázat 71. és 93. sorában a „BM OKTF-nél” szövegrész helyébe a „KSZF-nél”

szöveg lép.

3. A rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet módosításáról szóló 56/2011. (XII. 22.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

3. § Hatályát veszti a rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet módosításáról szóló 56/2011. (XII. 22.) BM rendelet.

4. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjaira vonatkozó munkáltatói jogkörökről és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról szóló
61/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosítása

4. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó munkáltatói jogkörökről és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról szóló 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 1. mellékletében szereplő táblázat F:2 mezőjében a „Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója” szövegrész helyébe a „Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgatója” szöveg lép.

5. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

5. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 1. melléklet IV. pont 3.2. alpontjában a „BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési” szövegrész helyébe a „Közszolgálati Személyzetfejlesztési” szöveg lép.

6. A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet módosítása

6. § A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 3. § b) pont bb) alpontjában a „BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési” szövegrész helyébe a „Közszolgálati Személyzetfejlesztési” szöveg lép.

7. A komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló
58/2012. (XI. 27.) BM rendelet módosítása

7. § A komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 58/2012. (XI. 27.) BM rendelet

a) 1. melléklet A:3 mezőjében a „BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési” szövegrész helyébe a „Közszolgálati Személyzetfejlesztési”,

b) 1. melléklet B:3 mezőjében a „BM OKTF” szövegrész helyébe a „KSZF”,

c) 2. melléklet N:2 mezőjében a „BM OKTF” szövegrész helyébe a „KSZF”

szöveg lép.

8. A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosítása

8. § A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet

a) 1. § 3. pontjában a „BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKTF)” szövegrész helyébe a „Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (a továbbiakban: KSZF)”,

c) 2. § (3) bekezdésében a „BM OKTF” szövegrész helyébe az „a KSZF”,

d) 3. § (1) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében a „BM OKTF-nek” szövegrészek helyébe a „KSZF-nek”,

e) 3. § (6) bekezdésében a „BM OKTF” szövegrészek helyébe a „KSZF”,

f) 7. § (2) bekezdésében a „BM OKFT-et” szövegrész helyébe a „KSZF-et”

szöveg lép.

9. A belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak
2013. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről szóló
9/2013. (III. 29.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

9. § Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2013. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről szóló 9/2013. (III. 29.) BM rendelet.

10. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről szóló 11/2013. (IV. 23.) BM rendelet módosítása

10. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről szóló 11/2013. (IV. 23.) BM rendelet 1. § a) pontjában a „Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési” szövegrész helyébe a „Közszolgálati Személyzetfejlesztési” szöveg lép.

11. Az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 23/2013. (VI. 11.) BM rendelet módosítása

11. § Az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 23/2013. (VI. 11.) BM rendelet 4. § (3) bekezdésében az „a Nemzeti Munkaügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg lép.

12. § Az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 23/2013. (VI. 11.) BM rendelet 8. mellékletében a „Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság” szövegrész helyébe az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szöveg lép.

12. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló
26/2013. (VI. 26.) BM rendelet módosítása

13. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 2. § 2. pontjában a „Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési” szövegrész helyébe a „Közszolgálati Személyzetfejlesztési” szöveg lép.

13. A zárt célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletével és ellenőrzésével kapcsolatos ágazati szabályokról szóló 36/2013. (VII. 17.) BM rendelet módosítása

14. § A zárt célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletével és ellenőrzésével kapcsolatos ágazati szabályokról szóló 36/2013. (VII. 17.) BM rendelet 1. § l) pontjában és 2. § (3) bekezdésében a „Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési” szövegrész helyébe a „Közszolgálati Személyzetfejlesztési” szöveg lép.

14. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet módosítása

15. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet 2. § b) pont bb) alpontjában a „Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési” szövegrész helyébe a „Közszolgálati Személyzetfejlesztési” szöveg lép.

15. A belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak
2014. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről szóló
37/2014. (VI. 11.) BM rendelet módosítása

16. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2014. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről szóló 37/2014. (VI. 11.) BM rendelet 4. § f) pontjában a „BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóságra” szövegrész helyébe a „Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatósághoz” szöveg lép.

16. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. április 19. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére