• Tartalom
Oldalmenü

160/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet

a Szegedi Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2015.06.26.

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján a Szegedi Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 6724 Szeged, Vág u. 4.; cégjegyzékszáma: 06-09-006571) stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősíti.

2. § A Kormány – figyelemmel a Cstv. 68. § (1) és (2) bekezdésére – megállapítja, hogy a Szegedi Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–70. §-át alkalmazni kell.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás