• Tartalom

164/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.07.02.

A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2–3. §3

4. § (1) Hatályát veszti a Korm. rendelet

b) 9/A. §-ában az „az ORFK – közvetlenül az ORFK gazdasági főigazgatója útján ellátott – irányítása alatt önálló feladat- és hatáskörrel,” és az „önálló szervként”,

c) a 10/B. §-ában az „az ORFK – közvetlenül az ORFK bűnügyi főigazgatója útján ellátott – irányítása alatt, önálló szervként,”,

d) a 10/D. §-ában az „az ORFK – közvetlenül az ORFK humánigazgatási szolgálatvezetője útján ellátott – irányítása alatt önálló feladat- és hatáskörrel,” és az „önálló szervként”

szövegrésze.

(2) Hatályát veszti a Korm. rendelet „Az Európai Unió jogának való megfelelés” alcímének címe.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.

(2) Az 1. § 2015. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 4. § 2015. július 2-án lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. július 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére