• Tartalom
Oldalmenü

1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat

a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

2015.09.25.

1. A Kormány

a) az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozatban megállapított, 2014. évi, további intézkedésig fel nem használható kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványokból az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 152. §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi az 1. melléklet szerinti kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználását,

b) az Ávr. 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a XI. Miniszterelnökség fejezetnél keletkezett 60 000 ezer Ft összegű, valamint a XIV. Belügyminisztérium fejezetnél keletkezett 172 100 ezer Ft összegű kötelezettségvállalással terhelt, azonban meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált költségvetési maradvány felhasználását,

c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

d) egyetért a Kossuth Lajos emlékműnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen történő elhelyezésével, és felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emlékmű restaurálásához és újbóli felállításához szükséges legfeljebb 160,0 millió forint forrás biztosításáról gondoskodjon,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

e) az Ávr. 23. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatot a 3. melléklet szerint megemeli,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

f) felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a földművelésügyi minisztert, hogy vizsgálja felül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2015. évi likviditási helyzetét, és szükség esetén tegye meg a működéséhez, likviditásának megőrzéséhez szükséges intézkedéseket.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

földművelésügyi miniszter

Határidő: 2015. október 15.

2–6.1

7.2 A Kormány egyetért azzal, hogy a magyar irodalmi és történelmi örökség részét képező ingóságoknak, valamint kiállítóhely ingatlannak a Petőfi Irodalmi Múzeum részére történő megvásárlása céljából a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1690/2014. (XI. 26.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 15,0 millió forint helyett 5,0 millió forint, a K6. Beruházások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 35,0 millió forint helyett 45,0 millió forint előirányzat kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

8–10.3

1. melléklet az 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozathoz

Fejezet

2014. évi
kötelezettségvállalással
nem terhelt költségvetési
maradványból
visszahagyásra javasolt

I. Országgyűlés

842 990

I-5. Közbeszerzési Hatóság

1 017 524

I-22. Egyenlő Bánásmód Hatóság

5 799

I-24. Nemzeti Választási Iroda

1 000 000

I-25. Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

1

III. Alkotmánybíróság

62 097

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

121 743

VI. Bíróságok

1 561 881

VIII. Ügyészség

24 887

XI. Miniszterelnökség

682 836

XI-31. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

46 675

XII. Földművelésügyi Minisztérium

1 918 264

XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 779

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

1 393 483

XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

858 321

XIX. Uniós Fejlesztések

184 237

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

5 796 934

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

124 855

XXXI. Központi Statisztikai Hivatal

8 700

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

150 376

XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia

344 829

Összesen:

16 148 211

2. melléklet az 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozathoz

A 2014. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása

Ezer forintban

Fejezet-szám

Cím- szám

Alcím- szám

Jogcím-csoport szám

Jogcím-szám

Kiemelt előirányzat-szám

Fejezet név

Cím név

Alcím név

Jogcím-csoport név

Jogcím név

Kiemelt előirányzat neve

Átcsoportosítás (+/-)

I.

 

 

 

 

 

Országgyűlés

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Országgyűlés Hivatala

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Országgyűlés hivatali szervei

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-842 990

 

5

 

 

 

 

 

Közbeszerzési Hatóság

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Közbeszerzési Hatóság

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 017 524

 

22

 

 

 

 

 

Egyenlő Bánásmód Hatóság

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Egyenlő Bánásmód Hatóság

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 599

 

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Fejezeti tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-4 200

 

24

 

 

 

 

 

Nemzeti Választási Iroda

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

A választási rendszerek működtetése

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 000 000

 

25

 

 

 

 

 

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1

III.

 

 

 

 

 

Alkotmánybíróság

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Alkotmánybíróság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-24 670

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-1 927

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-35 500

IV.

 

 

 

 

 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-93 895

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-5 048

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-22 800

VI.

 

 

 

 

 

Bíróságok

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

Fejezeti tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 561 881

VIII.

 

 

 

 

 

Ügyészség

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-24 887

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-572 822

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-131 017

 

31

 

 

 

 

 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-41 951

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-4 724

XII.

 

 

 

 

 

Földművelésügyi Minisztérium

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

4 700 000

 

5

 

 

 

 

 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-438 502

 

6

 

 

 

 

 

Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 573

 

7

 

 

 

 

 

Közművelődési intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-32

 

12

 

 

 

 

 

Országos Meteorológiai Szolgálat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-210

 

14

 

 

 

 

 

Nemzeti park igazgatóságok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-5 132

 

15

 

 

 

 

 

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági szervek

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-475

 

18

 

 

 

 

 

Herman Ottó Intézet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-247 797

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Környezetvédelmi célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Természetvédelmi kártalanítás

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-44 201

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Természetvédelmi pályázatok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1

 

 

 

11

 

 

 

 

 

Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1

 

 

 

14

 

 

 

 

 

Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-4 614

 

 

 

16

 

 

 

 

 

Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-10 291

 

 

 

21

 

 

 

 

 

Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 722

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-10 573

 

 

 

35

 

 

 

 

 

Egyéb szervezetek feladataira

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-67

 

 

 

39

 

 

 

 

 

Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-2 389

 

 

3

 

 

 

 

 

Agrár célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Agrárkutatás támogatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 000

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-700

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-523

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Tanyafejlesztési Program

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-180 663

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-56 136

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 990

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-16 087

 

 

 

13

 

 

 

 

 

Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-25

 

 

 

16

 

 

 

 

 

Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-10 093

 

 

 

19

 

 

 

 

 

Állami génmegőrzési feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-147

 

 

 

22

 

 

 

 

 

Bormarketing és minőség-ellenőrzés

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-141

 

 

 

25

 

 

 

 

 

Nemzetközi szervezetek tagsági díjai

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-253

 

 

 

31

 

 

 

 

 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1

 

 

5

 

 

 

 

 

Nemzeti támogatások

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Állattenyésztési feladatok

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-14 036

 

 

 

4

 

 

 

 

 

A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-275 082

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Vadgazdálkodás támogatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-249

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Nemzeti Erdőprogram

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Erdőfelújítás

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-6 089

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-3 538

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Fejlesztési típusú támogatások

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-77 309

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Folyó kiadások és jövedelemtámogatások

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-72

 

 

7

 

 

 

 

 

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Egyéb EU által nem térített kiadások

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-465 533

 

 

17

 

 

 

 

 

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-20 014

XIII.

 

 

 

 

 

Honvédelmi Minisztérium

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 779

XIV.

 

 

 

 

 

Belügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

Vízügyi Igazgatóságok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

172 100

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ágazati célfeladatok

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-172 100

XV.

 

 

 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-662 003

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-716

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

38 833

 

5

 

 

 

 

 

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-45 374

 

6

 

 

 

 

 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

93 442

 

7

 

 

 

 

 

Szakképzési Centrumok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

949 772

 

8

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-80 537

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-463

 

25

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Ágazati célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Magyar találmányok külföldi bejelentése

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-160

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Kárrendezési célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Járadék kifizetés

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-45 906

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Tőkésítésre kifizetés

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-17 928

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 100

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-42 605

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-5 495

 

 

 

9

 

 

 

 

 

ClusterCOOP program támogatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-42 541

 

 

 

10

 

 

 

 

 

ÁKK Zrt. Osztalék befizetés

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-6 827

 

 

3

 

 

 

 

 

Turisztikai feladatok

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-40 206

 

 

4

 

 

 

 

 

Területfejlesztési feladatok

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Decentralizált területfejlesztési programok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-19 870

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-598

 

 

5

 

 

 

 

 

Belgazdasági feladatok

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Gazdasági Zöldítési Rendszer

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-294 924

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-6 100

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-4 640

 

 

 

6

 

 

 

 

 

MKIK támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-21 983

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-2 700

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-4 708

 

 

7

 

 

 

 

 

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-16 078

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-21

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Nemzetgazdasági programok

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-30 000

XVI.

 

 

 

 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-89 326

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-720 507

 

2

 

 

 

 

 

Bűnügyi Főigazgatóság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 323

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-46 804

 

3

 

 

 

 

 

Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-360

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-1

XVII.

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

Nemzeti Sportközpontok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-232 583

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-27 450

XIX.

 

 

 

 

 

Uniós Fejlesztések

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

I. Nemzeti Fejlesztési Terv

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-14 262

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Vidéki térségek fejlesztése

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-3 247

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

AVOP Technikai segítségnyújtás

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 623

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Beruházás-ösztönzés

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-13 268

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Kis- és középvállalkozások fejlesztése

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-1 703

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Információs társadalom és gazdaságfejlesztés

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-526

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Kutatás-fejlesztés, innováció

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-4 822

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Környezetvédelem-Energetika

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-282

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Környezetvédelem

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-35 656

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-146

 

 

2

 

 

 

 

 

Közösségi Kezdeményezések

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

INTERREG IIIA HU-RO-SER

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-42

 

 

 

2

 

 

 

 

 

EQUAL Közösségi Kezdeményezés

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1

 

 

5

 

 

 

 

 

Területi Együttműködés

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

INTERACT 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-12 300

 

 

6

 

 

 

 

 

Egyéb uniós előirányzatok

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-57 727

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Uniós Programokkal kapcsolatos visszafizetések

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1

 

 

7

 

 

 

 

 

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-38 631

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-189 715

 

2

 

 

 

 

 

Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-2 224 024

 

 

5

 

 

 

 

 

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-2 761

 

4

 

 

 

 

 

Egyéb kulturális intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-14

 

7

 

 

 

 

 

Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-29 000

 

8

 

 

 

 

 

Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-60

 

11

 

 

 

 

 

Közgyűjtemények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

89 617

 

12

 

 

 

 

 

Művészeti intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-16 649

 

18

 

 

 

 

 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

 

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

10 000 000

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Normatív finanszírozás

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-349

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-872 655

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Hit-és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-93

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Köznevelési szerződések

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-8 944

 

 

3

 

 

 

 

 

Felsőoktatási feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Felsőoktatás speciális feladatai

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-8 261

 

 

4

 

 

 

 

 

Köznevelési feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi kompenzációja

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-506

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Köznevelés speciális feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-5 948

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Nemzeti Tehetség Program

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-58 114

 

 

 

11

 

 

 

 

 

Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-692

 

 

5

 

 

 

 

 

Egyéb feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

"Útravaló" ösztöndíj program

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 430

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Határon túli kulturális feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 001

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Határtalanul! program támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-13 412

 

 

 

19

 

 

 

 

 

Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-316

 

 

8

 

 

 

 

 

Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Kétoldalú munkatervi feladatok

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-5

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Kulturális szakdiplomáciai feladatok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-778

 

 

11

 

 

 

 

 

Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-368

 

 

12

 

 

 

 

 

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-980

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Közművelődési szakmai feladatok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-13 372

 

 

13

 

 

 

 

 

Művészeti tevékenységek

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 994

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-10 142

 

 

14

 

 

 

 

 

A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-7 801

 

 

15

 

 

 

 

 

Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Ifjúságpolitikai feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Gyermek és ifjúsági célú pályázatok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-330

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 699

 

 

16

 

 

 

 

 

Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-11 060

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-4 995

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Családpolitikai Programok

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-4 160

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

42 164

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Családpolitikai célú pályázatok

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-4 066

 

 

17

 

 

 

 

 

Egyes szociális pénzbeli támogatások

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Gyermekvédelmi Lakás Alap

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-699 387

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Gyermektartásdíjak megelőlegezése

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-429

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-2 601

 

 

 

7

 

 

 

 

 

GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 376

 

 

19

 

 

 

 

 

Szociális célú humánszolgáltatások

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-515 049

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-993

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-28 029

 

 

20

 

 

 

 

 

Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-3 097

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-2 875

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-6 975

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-2 645

 

 

 

13

 

 

 

 

 

Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-600

 

 

22

 

 

 

 

 

Egészségügyi ágazati előirányzatok

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-82 878

 

 

23

 

 

 

 

 

Sporttevékenység támogatása

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Versenysport támogatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 282

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-6 919

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Utánpótlás-nevelési feladatok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-178

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Fogyatékosok sportjának támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-150

 

 

 

23

 

 

 

 

 

Szabadidősport támogatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 620

 

 

 

25

 

 

 

 

 

Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-326

 

 

 

28

 

 

 

 

 

Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-75

 

 

 

29

 

 

 

 

 

Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-8 341

 

 

24

 

 

 

 

 

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-314 000

 

 

 

19

 

 

 

 

 

A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-fejlesztések támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-18

 

 

25

 

 

 

 

 

Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 061

 

 

26

 

 

 

 

 

Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Oktatási alapítványok, közalapítványok

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-2 842

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Kulturális alapítványok, közalapítványok

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-3 191

 

 

28

 

 

 

 

 

Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

136 238

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznű NKft. támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-36

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-8

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Gazdasági társaságok által ellátott felsőoktatási feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-803

 

 

30

 

 

 

 

 

Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-2 288

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Magyar Írószövetség támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-7

 

 

 

25

 

 

 

 

 

Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi, szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 373

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1

 

 

39

 

 

 

 

 

Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-7 205

 

 

46

 

 

 

 

 

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-44 857

 

 

50

 

 

 

 

 

Kulturális szakmai feladatok támogatása

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Emlékpont Központ támogatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1

 

 

56

 

 

 

 

 

Nemzetiségi támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-12 654

 

 

59

 

 

 

 

 

Társadalmi felzárkózást segítő programok

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Roma kultúra támogatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-3 099

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-8 855

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Felzárkózás-politika koordinációja

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-19 449

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Roma ösztöndíj programok

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-70 870

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-84 593

 

 

61

 

 

 

 

 

Civil és non-profit szervezetek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-26

XXX.

 

 

 

 

 

Gazdasági Versenyhivatal

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-77 281

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-1 774

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-45 800

XXXI.

 

 

 

 

 

Központi Statisztikai Hivatal

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Központi Statisztikai Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-37

 

4

 

 

 

 

 

KSH Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-2

 

5

 

 

 

 

 

KSH Népességtudományi Kutató Intézet

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-8 661

XXXIII.

 

 

 

 

 

Magyar Tudományos Akadémia

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-12 652

 

 

6

 

 

 

 

 

Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-10 534

 

 

7

 

 

 

 

 

Infrastruktúra fejlesztés

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-9 912

 

 

9

 

 

 

 

 

Fiatal kutatók pályázatos támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-12 895

 

 

10

 

 

 

 

 

Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-58 909

 

 

12

 

 

 

 

 

Szakmai feladatok teljesítése

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-3 700

 

 

14

 

 

 

 

 

Központi kezelésű felújítások

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-40 333

 

 

16

 

 

 

 

 

Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatás maradványa

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 062

 

 

17

 

 

 

 

 

Központi kiadványok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-379

XXXIV.

 

 

 

 

 

Magyar Művészeti Akadémia

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

MMA Titkársága

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

MMA Titkárság Igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-85 705

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-36 115

 

 

2

 

 

 

 

 

MMA köztestületi feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-118 366

 

 

3

 

 

 

 

 

Művészetelmeléti- és Módszertani Kutatóintézet

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-659

 

4

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-3 508

 

 

2

 

 

 

 

 

Magyar Művészetek Háza Programok

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-6 762

 

 

5

 

 

 

 

 

Művészeti könyv- és folyóirat támogatás

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-7 077

 

 

6

 

 

 

 

 

Kutatási tevékenység támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-476

 

 

7

 

 

 

 

 

Pályázati alapok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-7 361

 

 

10

 

 

 

 

 

Fejezeti tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-78 800

3. melléklet az 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2015.

Millió forintban, egy tizedessel

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

297102

 

32

 

 

 

 

 

Rendkívüli kormányzati intézkedések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 485,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millió forintban, egy tizedessel

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millió forintban, egy tizedessel

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Fejezet

 

 

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

 

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

 

1 példány

 

 

egyéb:

 

azonnal

 

1 485,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 485,3

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A 2–6. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 7. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján módosított szöveg.

3

A 8–10. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás