• Tartalom

17/2015. (III. 30.) EMMI rendelet

17/2015. (III. 30.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról1

2015.04.02.

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

3. § A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 17/2015. (III. 30.) EMMI rendelethez

Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet 1. melléklet 5.1. pontjában foglalt táblázat a következő 40–45. sorral egészül ki:

 

(Hivatalos elnevezés /illetve más név vagy rövidítés, illetve külföldön gyakran használt más írásmód/

Kémiai név)

40.

4F-PV9, 4-fluoro-α-pyrrolidinooctanophenone,
4F-α-POP

1-(4-fluorophenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)octan-1-one

41.

ADB-PINACA

N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-
indazole-3-carboxamide

42.

5-F-metil-AMB, 5-fluoro- MAMB
5F-MDMB-PINACA

methyl-[2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-
carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate

43.

N-(1-amino-1-oxo-3-fenilpropán-2-il)-1-(5-fluoropentil)-
1H-indol-3-karboxamid;
PX1; SRF-30, 5F-APP-PICA

N- (1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-1-(5-
fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide

44.

MMB-2201; 5F-AMB-PICA; I-AMB

methyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carbonyl)- valinate

45.

EG-018

(naphthalen-1-yl)(9-pentyl-9H-carbazol-3-yl)-methanone

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. április 3. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére