• Tartalom

2015. évi CLXXIV. törvény

2015. évi CLXXIV. törvény

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes költségvetéséről1

2016.01.01.

1. § Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2016. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 32 297,6 M Ft-ban, azaz harminckettőmilliárd-kettőszázkilencvenhétmillió-hatszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 32 297,6 M Ft-ban, azaz harminckettőmilliárd-kettőszázkilencvenhétmillió-hatszázezer forintban hagyja jóvá.

2. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2016. évi működési költségvetésének

a) kiadási főösszegét 481,4 M Ft-ban, azaz négyszáznyolcvanegymillió- négyszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 481,4 M Ft-ban, azaz négyszáznyolcvanegymillió-négyszázezer forintban,

c) a Médiatanács kezelésében lévő 2016. évi kiadási előirányzatát 1173,0 M Ft-ban, azaz egymilliárd-egyszázhetvenhárommillió forintban,

d) a Médiatanács kezelésében lévő 2016. évi bevételi előirányzatát 1173,0 M Ft-ban, azaz egymilliárd-egyszázhetvenhárommillió forintban hagyja jóvá.

(2) Az 1. § a) pontjában és a 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszegek, valamint a 2. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított kiadási előirányzat részletezését az 1. melléklet, az 1. § b) pontjában és a 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszegek, valamint a 2. § (1) bekezdés d) pontjában megállapított bevételi előirányzat részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3. § A Médiatanács felhatalmazást kap arra, hogy a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

4. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 3. melléklet szerint fogadja el a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) költségvetését.

(2) Az Országgyűlés az Alap 2016. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 77 695,9 M Ft-ban, azaz hetvenhétmilliárd-hatszázkilencvenötmillió-kilencszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 77 695,9 M Ft-ban, azaz hetvenhétmilliárd-hatszázkilencvenötmillió-kilencszázezer forintban hagyja jóvá.

5. § A Hatóság a 2016. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerinti zárszámadási törvényjavaslatban számol be, melyet az Alap 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdése alapján a 2016. évi zárszámadás jóváhagyásakor dönt a 2016. évi költségvetés során képződött maradványok felhasználásáról.

6. § Ez a törvény 2016. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2015. évi CLXXIV. törvényhez

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi költségvetésének kiadási oldala

adatok millió Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Személyi juttatások

6 725,4

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 135,5

3.

Dologi kiadások

10 000,0

4.

Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül

330,0

5.

Tartalékok

9 098,7

6.

Beruházások

3 900,0

7.

Felújítások

100,0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

8,0

Összesen:

 

32 297,6

2. A Médiatanács 2016. évi működési költségvetésének kiadási oldala

adatok millió Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Személyi juttatások

82,1

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22,1

3.

Dologi kiadások

353,2

4.

Egyéb működési célú kiadások

24,0

Összesen:

 

481,4

3. A Médiatanács kezelésében lévő 2016. évi kiadási előirányzatok

adatok millió Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Médiaszolgáltatási díj

1 091,0

2.

Frekvenciapályázati díj

3,0

3.

Támogatási pályázati díj

54,0

4.

Kötbér és bírság

21,0

5.

Késedelmi kamat

2,0

6.

Bankköltség kifizetése

2,0

Összesen:

 

1 173,0

2. melléklet a 2015. évi CLXXIV. törvényhez

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi költségvetésének bevételi oldala

adatok millió Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 224,4

2.

Igazgatási szolgáltatási díjak

384,4

3.

Frekvenciadíjak

18 947,8

4.

Azonosítók díja

2 450,0

5.

Felügyeleti díj

1 897,0

6.

Bírság

200,0

7.

Késedelmi pótlék

10,0

8.

Működési bevételek

6 159,2

9.

Felhalmozási bevételek

8,8

10.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

16,0

Összesen:

 

32 297,6

2. A Médiatanács 2016. évi működési költségvetésének bevételi oldala

adatok millió Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

173,9

2.

Működési bevételek

307,5

Összesen:

 

481,4

3. A Médiatanács kezelésében lévő 2016. évi bevételi előirányzatok

adatok millió Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Médiaszolgáltatási díj

1 091,0

2.

Frekvenciapályázati díj

3,0

3.

Támogatási pályázati díj

54,0

4.

Kötbér és bírság

21,0

5.

Késedelmi kamat

2,0

6.

Bankköltség térítése

2,0

Összesen:

 

1 173,0

3. melléklet a 2015. évi CLXXIV. törvényhez


A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2016. évi költségvetése
adatok millió Ft-ban

 

I. BEVÉTELEK

Előirányzat összege

1.

Közszolgálati hozzájárulás

69 861,0

 

2.

Médiaszolgáltatási díj

1 091,0

 

2.1

MTM-SBS Televízió Zrt.

 

66,0

2.2

Magyar RTL Televízió Zrt.

 

89,1

2.3

1. számú kereskedelmi rádiós jogosultság
(Advenio Műsorszolgáltató Zrt.)

 

461,9

2.4

nem országos médiaszolgáltatási jogosultságok

 

474,0

3.

Pályázati díjak (támogatási, frekvencia)

54,0

 

4.

Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, késedelmi kamat

23,0

 

5.

Önkéntes befizetések

 

6.

Forrás az Mttv. 134. § (5) bekezdése alapján

 

7.

Egyéb céltámogatások

 

8.

Finanszírozott áfa visszatérítése

 

 

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

71 029,0

 

9.

Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek

6 666,9

 

 

KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK

77 695,9

 

10.

Tárgyévi felhasználás az előző évek pénzmaradványából
(2015. december 31.)

0,0

 

 

ÖSSZES BEVÉTEL

77 695,9

 


adatok millió Ft-ban

 

I. KIADÁSOK

Előirányzat összege

1.

Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás

2 630,7

 

1.1

Médiatanács

 

173,9

1.2

Médiatanács hivatali szervezete

 

2 224,4

1.3

Közszolgálati Közalapítvány

 

232,4

2.

Média Mecenatúra támogatás

3 145,0

 

3.

wDuna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.

1 700,0

 

4.

MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai

68 381,7

 

5.

Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft. támogatása (ZEI)

871,4

 

6.

MTVA Digitalizációs Műhely Kft.

298,1

 

7.

Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány

133,0

 

8.

A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett áfa

38,6

 

9.

Médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások

2,0

 

10.

Szerzői jogdíj (must carry)

283,7

 

11.

Egyéb céltámogatások felhasználása

 

12.

Az Mttv. 134. § (5) bekezdés szerinti forrás felhasználása

 

13.

MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások

211,7

 

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

77 695,9

 

KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK (tőketörlesztés)

0,0

 

ÖSSZES KIADÁS

77 695,9

 

ÖSSZES BEVÉTEL

77 695,9

ÖSSZES KIADÁS

77 695,9

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET

0,0

KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK PÉNZÜGYI EGYENLEGE

0,0

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdet§s napja: 2015. november 16.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére