• Tartalom
Oldalmenü

1781/2015. (X. 28.) Korm. határozat

a központi költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

2015.10.28.

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének címrendjét – 2015. november 1-i fordulónappal – az 1. és 2. melléklet szerint módosítja;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: 2015. november 1.

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen az 1. pont szerinti címrendi változás 2015. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről és egyidejűleg – a Miniszterelnökséget vezető miniszter adatszolgáltatása alapján – az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és a kapcsolódó költségvetési-maradványok átvezetésének végrehajtásáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2015. november 1.

3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Magyar Államkincstár felé gondoskodjon

a) az előző években keletkezett költségvetési maradványok előirányzatosításáról;

b) az azonosítás alatt álló kiadások és bevételeknek az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek előirányzatai és fejezeti kezelésű előirányzatok, illetve azokon belül egységes rovatrend szerinti azonosításáról;

c) a 3. mellékletben meghatározott, megosztásra kerülő előirányzat átcsoportosítása érdekében az érintett felek közötti megállapodások elkészítéséről;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: az a) és b) pont vonatkozásában: azonnal

a c) pont vonatkozásában: 2015. november 2.

4. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti címrendmódosítás megvalósulásáig az érintett előirányzatok terhére kötelezettségvállalásra csak a miniszterelnök kabinetfőnöke egyetértésével kerülhet sor.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1781/2015. (X. 28.) Korm. határozathoz

Eredeti előirányzattal rendelkező előirányzatok átrendezése

ÁHT-T

Új címrendi besorolás

Megnevezés

Régi címrendi besorolás

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-
cím- cso-
port

Jog-
cím

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

355795

21

00

00

00

00

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

21

00

00

00

00

348784

21

02

00

00

00

Nemzeti Kommunikációs Hivatal

11

17

00

00

00

296646

21

20

01

01

00

Kormányfői protokoll

11

30

01

01

00

331340

21

20

01

02

00

Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok

11

30

01

02

00

334717

21

20

01

03

00

Konzultációk kiadásai

11

30

01

03

00

2. melléklet az 1781/2015. (X. 28.) Korm. határozathoz

Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok átrendezése

ÁHT-T

Címrend – új szerkezetben

Megnevezés

Címrend – régi szerkezetben

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

355795

21

00

00

00

00

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

21

00

00

00

00

351495

21

20

01

04

00

A Magyar Foundation of North America támogatása

11

30

01

70

00

3. melléklet az 1781/2015. (X. 28.) Korm. határozathoz

Megállapodással kezelt előirányzatok

ÁHT-T

Címrendi besorolás

Megnevezés

Felelős tárcák

Feje-
zet

Cím

Al-
cím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

294089

11

00

00

00

00

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

 

294502

11

01

00

00

00

Miniszterelnökség

Miniszterelnökség – Miniszterelnöki Kabinetiroda

347662

11

30

01

30

00

Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

Miniszterelnökség – Miniszterelnöki Kabinetiroda

296668

11

30

02

00

00

Fejezeti általános tartalék

Miniszterelnökség – Miniszterelnöki Kabinetiroda

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás