• Tartalom
Oldalmenü

1790/2015. (X. 30.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség költségvetési fejezetből történő előirányzat-átcsoportosításról

2016.07.06.

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 139 500 ezer forint átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 56. Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezet, 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Magyar Művészetek Háza programok alcím javára, az 1. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

a Magyar Művészeti Akadémia elnöke

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

Az elszámolási és visszatérítési kötelezettség tekintetében:

Felelős: a Magyar Művészeti Akadémia elnöke

Határidő: 2016. november 30.

2. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet címrendjét az 1. Miniszterelnöki Kabinetiroda címmel egészíti ki;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

3.1 az Áht. 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2 285 771 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az 1. melléklet szerint.

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2015. november 2.

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: 2016. december 31.

1. melléklet az 1790/2015. (X. 30.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer forintban


Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop. szám

Jog-
cím szám

Kiemelt
előir. szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím csop. név

Jog-
cím név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő évre áthúzódó hatása


A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

348040

 

 

 

56

 

 

 

 

 

Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

-139 500

 

 

297102

 

32

 

 

 

 

 

Rendkívüli kormányzati intézkedések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 285 771

 

 

 

XXI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355806

 

1

 

 

 

 

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

153 076

 

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

Muinkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

 

 

 

 

 

43 160

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

89 535

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331340

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 000

 

 

334717

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Konzultációk kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 000

 

 

 

XXXIV.

 

 

 

 

 

Magyar Művészeti Akadémia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303446

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Magyar Művészetek Háza programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

139 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer forintban


Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop. szám

Jog-
cím szám

Kiemelt
előir. szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím csop. név

Jog-
cím név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás következő évre áthúzódó hatása


A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 


5K21235_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop. szám

Jog-

cím szám

Kiemelt
előir. szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím csop. név

Jog-
cím név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő évre áthúzódó hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

348040

 

 

 

56

 

 

 

 

 

Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

-139 500

 

 

 

XXI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355806

 

1

 

 

 

 

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

285 771

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331340

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 000

 

 

334717

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Konzultációk kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 000

 

 

 

XXXIV.

 

 

 

 

 

Magyar Művészeti Akadémia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303446

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Magyar Művészetek Háza programok

 

 

 

 

 

 

 

 

139 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

Összesen

 

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

Fejezet

Állami Számvevőszék Magyar Államkincstár

Nemzetgazdasági Minisztérium

1 példány

1 példány

1 példány

2 példány

időarányos

teljesítményarányos

egyéb:

azonnal

2 425 271

 

 

 

 

2 425 271

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
1

A 3. pont az 1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozat 8. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás