• Tartalom

18/2015. (III. 31.) EMMI rendelet

18/2015. (III. 31.) EMMI rendelet

a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet módosításáról1

2015.03.31.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés l) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. § A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet 11. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

11. § Ez a rendelet 2015. március 31-én lép hatályba.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 20 órakor lép hatályba.

1

A rendeletet a 36/2023. (IX. 5.) BM rendelet 7. § 16. pontja hatályon kívül helyezte 2023. szeptember 6. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére