• Tartalom

1838/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

1838/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a család- és gyermekjóléti központok támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

2015.11.24.

A Kormány

1. a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 19. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli

a) a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben a 22. A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása cím létrehozását;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

b) a járásközpont települési önkormányzatok számára a család- és gyermekjóléti központok kialakítása érdekében a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím, 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 22. A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása cím javára 394,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

2. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1. pont b) alpontja szerint átcsoportosított összeg terhére, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében összesen 394,0 millió forint összegű költségvetési támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújtson a 2. melléklet szerinti járásközpont települési önkormányzatok részére, önkormányzatonként 2 millió forint összegben;

3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a támogatást a támogatási okirat kiadását követően folyósítsa a 2. melléklet szerinti járásközpont települési önkormányzatok számára;

4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a támogatói okiratban rögzítse, hogy a támogatás kizárólag a család- és gyermekjóléti központ kialakításához kapcsolódóan. A következő eszközbeszerzésekre, illetve beruházási, felújítási kiadásokra fordítható:

a) gépjármű vásárlás,

b) kerékpár vásárlás,

c) épület felújítás, különösen új interjúszoba, dolgozói munkaállomás kialakítás,

d) informatikai eszköz beszerzés,

e) mobileszköz beszerzés,

f) irodaberendezés beszerzés.

1. melléklet az 1838/2015. (XI. 24.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2015.

Millió forintban, egy tizedessel

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355917

 

22

 

 

 

 

 

A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

394,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

334406

 

 

3

 

 

 

 

 

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-394,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millió forintban, egy tizedessel

Államháztartási

egyedi

azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millió forintban, egy tizedessel

Államháztartási

egyedi

azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Fejezetet irányító szerv

 

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

 

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

 

1 példány

 

 

egyéb:

azonnal

 

 

394,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

394,0

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet az 1838/2015. (XI. 24.) Korm. határozathoz

A támogatásban részesülő járásközpont települési önkormányzatok listája:

Sorszám

Önkormányzat
KSH-kódja

Megye

Település neve

1.

326684

Bács-Kiskun

Kecskemét

2.

303522

Bács-Kiskun

Baja

3.

309469

Bács-Kiskun

Jánoshalma

4.

306442

Bács-Kiskun

Kalocsa

5.

309344

Bács-Kiskun

Kiskőrös

6.

320297

Bács-Kiskun

Kiskunfélegyháza

7.

324396

Bács-Kiskun

Kiskunmajsa

8.

328130

Bács-Kiskun

Kunszentmiklós

9.

330623

Bács-Kiskun

Tiszakécske

10.

310719

Bács-Kiskun

Bácsalmás

11.

332434

Bács-Kiskun

Kiskunhalas

12.

219415

Baranya

Pécs

13.

223959

Baranya

Mohács

14.

226578

Baranya

Szigetvár

15.

233154

Baranya

Bóly

16.

226408

Baranya

Komló

17.

210825

Baranya

Pécsvárad

18.

232160

Baranya

Sásd

19.

228741

Baranya

Sellye

20.

205519

Baranya

Siklós

21.

215866

Baranya

Szentlőrinc

22.

415200

Békés

Békéscsaba

23.

409760

Békés

Békés

24.

405032

Békés

Gyula

25.

430322

Békés

Mezőkovácsháza

26.

423065

Békés

Orosháza

27.

428565

Békés

Sarkad

28.

423870

Békés

Szarvas

29.

421883

Békés

Szeghalom

30.

433455

Békés

Gyomaendrőd

31.

530456

Borsod-Abaúj-Zemplén

Miskolc

32.

503939

Borsod-Abaúj-Zemplén

Cigánd

33.

533048

Borsod-Abaúj-Zemplén

Encs

34.

506691

Borsod-Abaúj-Zemplén

Kazincbarcika

35.

514492

Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózd

36.

527474

Borsod-Abaúj-Zemplén

Sárospatak

37.

505120

Borsod-Abaúj-Zemplén

Sátoraljaújhely

38.

530739

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szerencs

39.

528352

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tiszaújváros

40.

510728

Borsod-Abaúj-Zemplén

Edelény

41.

515936

Borsod-Abaúj-Zemplén

Gönc

42.

513833

Borsod-Abaúj-Zemplén

Mezőcsát

43.

519433

Borsod-Abaúj-Zemplén

Mezőkövesd

44.

527410

Borsod-Abaúj-Zemplén

Putnok

45.

521351

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szikszó

46.

518306

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tokaj

47.

109566

Budapest

Budapest I. Kerület

48.

103179

Budapest

Budapest II. Kerület

49.

118069

Budapest

Budapest III. Kerület

50.

105467

Budapest

Budapest IV. Kerület

51.

113392

Budapest

Budapest V. Kerület

52.

116586

Budapest

Budapest VI. Kerület

53.

129744

Budapest

Budapest VII. Kerület

54.

125405

Budapest

Budapest VIII. Kerület

55.

129586

Budapest

Budapest IX. Kerület

56.

110700

Budapest

Budapest X. Kerület

57.

114216

Budapest

Budapest XI. Kerület

58.

124697

Budapest

Budapest XII. Kerület

59.

124299

Budapest

Budapest XIII. Kerület

60.

116337

Budapest

Budapest XIV. Kerület

61.

111314

Budapest

Budapest XV. Kerület

62.

108208

Budapest

Budapest XVI. Kerület

63.

102112

Budapest

Budapest XVII. Kerület

64.

129285

Budapest

Budapest XVIII. Kerület

65.

104011

Budapest

Budapest XIX. Kerület

66.

106026

Budapest

Budapest XX. Kerület

67.

113189

Budapest

Budapest XXI. Kerület

68.

110214

Budapest

Budapest XXII. Kerület

69.

134139

Budapest

Budapest XXIII. Kerület

70.

633367

Csongrád

Szeged

71.

605111

Csongrád

Csongrád

72.

631024

Csongrád

Kistelek

73.

607357

Csongrád

Makó

74.

604349

Csongrád

Mórahalom

75.

608314

Csongrád

Hódmezővásárhely

76.

614456

Csongrád

Szentes

77.

714827

Fejér

Székesfehérvár

78.

703115

Fejér

Dunaújváros

79.

710481

Fejér

Bicske

80.

702802

Fejér

Enying

81.

710296

Fejér

Gárdony

82.

704659

Fejér

Martonvásár

83.

718485

Fejér

Mór

84.

723694

Fejér

Sárbogárd

85.

825584

Győr-Moson-Sopron

Győr

86.

808518

Győr-Moson-Sopron

Sopron

87.

804039

Győr-Moson-Sopron

Csorna

88.

828334

Győr-Moson-Sopron

Kapuvár

89.

804783

Győr-Moson-Sopron

Mosonmagyaróvár

90.

824305

Győr-Moson-Sopron

Pannonhalma

91.

819035

Győr-Moson-Sopron

Tét

92.

915130

Hajdú-Bihar

Debrecen

93.

912788

Hajdú-Bihar

Berettyóújfalu

94.

905573

Hajdú-Bihar

Derecske

95.

903045

Hajdú-Bihar

Hajdúböszörmény

96.

910393

Hajdú-Bihar

Hajdúhadház

97.

905175

Hajdú-Bihar

Hajdúszoboszló

98.

906187

Hajdú-Bihar

Nyíradony

99.

902918

Hajdú-Bihar

Balmazújváros

100.

922406

Hajdú-Bihar

Hajdúnánás

101.

910162

Hajdú-Bihar

Püspökladány

102.

1020491

Heves

Eger

103.

1005236

Heves

Gyöngyös

104.

1033260

Heves

Bélapátfalva

105.

1003276

Heves

Füzesabony

106.

1022309

Heves

Hatvan

107.

1014526

Heves

Heves

108.

1012070

Heves

Pétervására

109.

1627854

Jász-Nagykun-Szolnok

Szolnok

110.

1622202

Jász-Nagykun-Szolnok

Jászapáti

111.

1618209

Jász-Nagykun-Szolnok

Jászberény

112.

1604923

Jász-Nagykun-Szolnok

Karcag

113.

1622567

Jász-Nagykun-Szolnok

Kunhegyes

114.

1629726

Jász-Nagykun-Szolnok

Tiszafüred

115.

1627313

Jász-Nagykun-Szolnok

Törökszentmiklós

116.

1632504

Jász-Nagykun-Szolnok

Kunszentmárton

117.

1604260

Jász-Nagykun-Szolnok

Mezőtúr

118.

1118157

Komárom-Esztergom

Tatabánya

119.

1117330

Komárom-Esztergom

Kisbér

120.

1105449

Komárom-Esztergom

Komárom

121.

1130766

Komárom-Esztergom

Oroszlány

122.

1125131

Komárom-Esztergom

Esztergom

123.

1120127

Komárom-Esztergom

Tata

124.

1225788

Nógrád

Salgótarján

125.

1233534

Nógrád

Bátonyterenye

126.

1207409

Nógrád

Pásztó

127.

1223825

Nógrád

Rétság

128.

1213657

Nógrád

Balassagyarmat

129.

1206628

Nógrád

Szécsény

130.

1330988

Pest

Érd

131.

1316188

Pest

Aszód

132.

1312052

Pest

Budakeszi

133.

1309247

Pest

Dabas

134.

1318616

Pest

Dunakeszi

135.

1332559

Pest

Gödöllő

136.

1325627

Pest

Gyál

137.

1310551

Pest

Monor

138.

1313435

Pest

Nagykáta

139.

1319716

Pest

Nagykőrös

140.

1314340

Pest

Pilisvörösvár

141.

1317260

Pest

Ráckeve

142.

1328954

Pest

Szigetszentmiklós

143.

1324916

Pest

Szob

144.

1324934

Pest

Vác

145.

1326815

Pest

Vecsés

146.

1311341

Pest

Cegléd

147.

1315440

Pest

Szentendre

148.

1420473

Somogy

Kaposvár

149.

1432799

Somogy

Barcs

150.

1414632

Somogy

Fonyód

151.

1417941

Somogy

Nagyatád

152.

1421315

Somogy

Csurgó

153.

1418500

Somogy

Marcali

154.

1417631

Somogy

Siófok

155.

1408590

Somogy

Tab

156.

1517206

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyíregyháza

157.

1518971

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Fehérgyarmat

158.

1525636

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Ibrány

159.

1518874

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Mátészalka

160.

1524785

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nagykálló

161.

1514845

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyírbátor

162.

1507597

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tiszavasvári

163.

1502325

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Baktalórántháza

164.

1530641

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Csenger

165.

1519992

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Kemecse

166.

1509265

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Kisvárda

167.

1518324

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Vásárosnamény

168.

1516203

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Záhony

169.

1704862

Tolna

Paks

170.

1725274

Tolna

Tolna

171.

1706497

Tolna

Bonyhád

172.

1707685

Tolna

Dombóvár

173.

1722761

Tolna

Szekszárd

174.

1724563

Tolna

Tamási

175.

1803009

Vas

Szombathely

176.

1804695

Vas

Vasvár

177.

1827094

Vas

Celldömölk

178.

1813532

Vas

Körmend

179.

1816832

Vas

Kőszeg

180.

1821306

Vas

Sárvár

181.

1831583

Vas

Szentgotthárd

182.

1906673

Veszprém

Ajka

183.

1931945

Veszprém

Pápa

184.

1911439

Veszprém

Várpalota

185.

1905838

Veszprém

Balatonalmádi

186.

1921175

Veszprém

Balatonfüred

187.

1932276

Veszprém

Devecser

188.

1925593

Veszprém

Sümeg

189.

1929434

Veszprém

Tapolca

190.

1911767

Veszprém

Veszprém

191.

1926499

Veszprém

Zirc

192.

2032054

Zala

Zalaegerszeg

193.

2030933

Zala

Nagykanizsa

194.

2018421

Zala

Keszthely

195.

2012575

Zala

Lenti

196.

2012122

Zala

Letenye

197.

2032522

Zala

Zalaszentgrót

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére