• Tartalom

184/2015. (VII. 10.) Korm. rendelet

184/2015. (VII. 10.) Korm. rendelet

az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.07.11.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. alcíme a következő 15/A. §-sal egészül ki:

15/A. § A Rendelet 44/B. alcíme szerinti esetekben az önerő-támogatásra előleg nyújtható.”

2. § A Rendelet 14. § (2) bekezdésében az „A Kormány” szövegrész helyébe az „Az irányító hatóság” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. július 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére