• Tartalom
Oldalmenü

19/2015. (VI. 23.) MNB rendelet

a „Kőszegi vár” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2015.06.30.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank „Kőszegi vár” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2015. június 30.

2. § (1) Az emlékérme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben Jurisics Miklós portréja látható. A portrétól jobbra, két vízszintes sorban a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, balra, két vízszintes sorban a „2015” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG”, alsó köriratban – kézírással – a „Jurisics Miklós” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben a Kőszegi vár látképének ábrázolása látható. Az ábrázolás felett, középen, két vízszintes sorban a „KŐSZEGI” és a „VÁR” felirat olvasható. Az emlékérme bal szélén – a várfal ábrázolásában elhelyezve – Kereszthury Gábor tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2015. június 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 19/2015. (VI. 23.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 19/2015. (VI. 23.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: