• Tartalom

2015. évi CXCI. törvény

2015. évi CXCI. törvény

egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról1

2016.01.02.
I. Fejezet

A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÁTALAKÍTÁSA

1. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

1–4. §2

2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

5–23. §3

II. Fejezet

A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÁTALAKÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TOVÁBBI TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

3. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

24. §4

4. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

25. §5

5. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

26. §6

6. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

27–29. §7

7. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

30. §8

8. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

31–40. §9

9. A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény módosítása

41–45. §10

10. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosítása

46–48. §11

11. A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosítása

49. §12

12. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

50. §13

13. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosítása

51–52. §14

14. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

53. §15

15. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

54. §16

16. A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény módosítása

55–57. §17

17. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

58–59. §18

18. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

60. §19

19. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény módosítása

61. §20

20. A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény módosítása

62. §21

21. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

63. §22

22. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi LXVI. törvény módosítása

64. § A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi LXVI. törvény

1. 90. § (1) bekezdésének az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (4) bekezdését megállapító rendelkezése az „állami adóhatóságnak” szövegrész helyett „állami adó- és vámhatóságnak” szöveggel,

2. 90. § (2) bekezdésének az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (5a) bekezdését megállapító rendelkezése az „az állami adóhatóság” szövegrész helyett „az állami adó- és vámhatóság” szöveggel

lép hatályba.

23. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2015. évi LXXXVI. törvény módosítása

65. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2015. évi LXXXVI. törvény 11. §-ának a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény

1. 17/M. § (3) bekezdését megállapító rendelkezése az „a NAV elnöke” szövegrészek helyett az „az állami adó- és vámhatóság vezetője” szöveggel, az „a NAV elnökéhez” szövegrész helyett az „az állami adó- és vámhatóság vezetőjéhez” szöveggel,

2. 17/M. § (4) bekezdését és 17/N. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése az „a NAV elnöke” szövegrész helyett az „az állami adó- és vámhatóság vezetője” szöveggel,

3. 17/M. § (4) bekezdését megállapító rendelkezése a „Központi Hivatal” szövegrész helyett a „Központi Irányítás” szöveggel

lép hatályba.

24. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

66–69. §23

25. A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXVIII. törvény módosítása

70. § A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXVIII. törvény 37. §-ában a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény 9. § (4) bekezdését megállapító rendelkezése a „köteles a Tao. tv. 1. § (2) bekezdésében, 1. § (6) bekezdésében” szövegrész helyett a „köteles a Tao. tv. 1. § (6) bekezdésében” szöveggel lép hatályba.

26. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény módosítása

71. § Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény

1. 4. §-ának az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 6/A. § (1) bekezdés b) és c) pontját megállapító rendelkezése az „az állami adóhatóság” szövegrész helyett „az állami adó- és vámhatóság” szöveggel,

2. 7. § (1) bekezdésének az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 24/C. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése az „állami adóhatóság” szövegrészek helyett az „állami adó- és vámhatóság” szöveggel,

3. 7. § (2) bekezdésének az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 24/C. § (13) bekezdését megállapító rendelkezése az „állami adóhatóság” szövegrészek helyett az „állami adó- és vámhatóság” szöveggel, az „állami adóhatósághoz” szövegrész helyett az „állami adó- és vámhatósághoz” szöveggel,

4. 8. §-ának az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 24/D. § (1) bekezdését megállapító rendelkezése az „állami adóhatóság” szövegrész helyett az „állami adó- és vámhatóság” szöveggel,

5. 9. §-ának az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 24/E. § (1) és (6) bekezdését megállapító rendelkezése az „állami adóhatóság” szövegrészek helyett az „állami adó- és vámhatóság” szöveggel,

6. 12. §-ának az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 26/A. § (1) bekezdését megállapító rendelkezése az „állami adóhatóságnál” szövegrész helyett az „állami adó- és vámhatóságnál” szöveggel,

7. 12. §-ának az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 26/A. § (2)–(4) bekezdését megállapító rendelkezése az „állami adóhatóság” szövegrész helyett az „állami adó- és vámhatóság” szöveggel,

8. 13. §-ának az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 26/B. § (1)–(3) és (6) bekezdését megállapító rendelkezése az „állami adóhatóság” szövegrész helyett az „állami adó- és vámhatóság” szöveggel,

9. 13. §-ának az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 26/B. § (5) bekezdését megállapító rendelkezése az „állami adóhatóságnak” szövegrész helyett az „állami adó- és vámhatóságnak” szöveggel,

10. 15. § (1) bekezdésének az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/B. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése az „állami adóhatóság” szövegrész helyett „állami adó- és vámhatóság” szöveggel,

11. 15. § (2) bekezdésének az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/B. § (5) bekezdését megállapító rendelkezése az „állami adóhatóság” szövegrészek helyett „állami adó- és vámhatóság” szöveggel,

12. 19. § (2) bekezdésének az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 54. § (16) bekezdését megállapító rendelkezése az „állami adóhatóság” szövegrész helyett az „állami adó- és vámhatóság” szöveggel,

13. 20. § (2) bekezdésének az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 72. § (7) bekezdését megállapító rendelkezése az „állami adóhatóság” szövegrész helyett az „állami adó- és vámhatóság” szöveggel,

14. 37. § (6) bekezdésének az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontját megállapító rendelkezése az „állami adóhatóság” szövegrész helyett az „állami adó- és vámhatóság” szöveggel,

15. 44. § (2) bekezdésének az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 26. § (1a) bekezdés a) pontját megállapító rendelkezése a „tehergépjármű” szövegrész helyett a „tehergépjármű, továbbá a pótkocsi” szöveggel,

16. 97. §-ának a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 52/A. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése a „vámszerv” szövegrészek helyett a „vámhatóság” szöveggel,

17. 97. §-ának a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 52/A. § (4) bekezdését megállapító rendelkezése az „Az alsó fokú vámszerv” szövegrész helyett az „A vámhatóság” szöveggel,

18. 97. §-ának a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 52/A. § (5) bekezdés d) pontját megállapító rendelkezése a „vámszervezet központi szerve” szövegrész helyett a „vámhatóság” szöveggel,

19. 1. melléklet 3. pontjának az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2. számú melléklet II. Általános rendelkezések pont nyitó szövegének első mondatát megállapító rendelkezése az „1000 forintot el nem érő adót az adózónak” szövegrész helyett „1000 forintot el nem érő adót – ide nem értve az idegenforgalmi adót – az adózónak” szöveggel

lép hatályba.

72. § Nem lép hatályba az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény 20. § (1) bekezdése, 21. §-a, , 40. § 15. és 25. pontja, 41. § 2. pontja, 51. § (2) bekezdése, 52. §-a, 98. § (1) és (3) bekezdése és 105. §-a.

III. Fejezet

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCV. TÖRVÉNY ÉS EGYES KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

27. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

73–75. §24

28. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosítása

76. §25

29. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

77. §26

30. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

78. §27

79. §28

80–88. §29

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31. Hatályba léptető rendelkezések

89. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 64. §, a 65. § és a 70–72. § 2015. december 31-én lép hatályba.

(3) Az 1–50. §, az 53–63. §, a 73–78. §, a 80–88. § és az 1–4. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1–4. melléklet a 2015. évi CXCI. törvényhez30

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. december 11. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 52. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 27–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 31–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 41–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 46–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

Az 51–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

Az 55–57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

Az 58–59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 66–69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 73–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 80–88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

Az 1–4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére