• Tartalom
Oldalmenü

2015. évi CXCIV. törvény

egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről1

2016.01.02.

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1–2. §2

2. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

3–4. §3

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

5. §4

4. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

6. §5

5. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

7. §6

6. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

8. §7

7. A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosítása

9. §8

8. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

10. §9

9. Hatályba nem lépésről szóló rendelkezés

11. § Nem lép hatályba az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXXX. törvény 1. melléklete.

10. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–10. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. december 11. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 72. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.