• Tartalom

2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről

2021.12.16.

A Kormány a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (2) bekezdés d) pontja alapján a következő határozatot hozza:

1. A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények körét az 1. melléklet állapítja meg.

2. A nemzetbiztonsági védelmet ellátó nemzetbiztonsági szolgálatok – feladatkörük szerint – az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 74. § b) pontja szerint állami szervnek minősülő szervvel – létesítmény esetében a létesítményt üzemeltető szervvel – az Nbtv. 28. § (2) bekezdése alapján megállapodást kötnek az együttműködésük részletes szabályairól és a védendő létesítményekről.

3. A nemzetbiztonsági védelmet ellátó nemzetbiztonsági szolgálatok – feladatkörük szerint – az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott, az Nbtv. 74. § b) pontja szerint állami szervnek nem minősülő más szervvel – létesítmény esetében a létesítményt üzemeltető szervvel –, valamint az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott gazdálkodó szervezettel – létesítmény esetében a létesítményt üzemeltető gazdálkodó szervezettel – az Nbtv. 28. § (3) bekezdése alapján megállapodás megkötését kezdeményezik az együttműködésük részletes szabályairól és a védendő létesítményekről. A megkeresett szerv, gazdálkodó szervezet a megállapodás megkötésére irányuló kezdeményezést elutasíthatja.

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

5.1

6. E határozat hatálybalépése nem érinti az e határozatban foglalt szervvel, gazdálkodó szervezettel korábban megkötött együttműködési megállapodások hatályát.

1. melléklet a 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozathoz

1. A központi államigazgatási és kormányzati tevékenység szempontjából fontos szervek (intézmények) és létesítmények:

1.1. Költségvetési Tanács,

1.2. Országház, Országgyűlés Irodaháza, Országgyűlés Hivatala,

1.3. Köztársasági Elnök Hivatala,

1.4. a köztársasági elnök, az Országgyűlés elnökének és a miniszterelnök rezidenciája,

1.5. Alkotmánybíróság,

1.6. Állami Számvevőszék,

1.7. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala,

1.8. Kúria, ítélőtáblák, törvényszékek, járásbíróságok,

1.9. Országos Bírósági Hivatal,

1.10. Legfőbb Ügyészség, fellebbviteli főügyészségek, főügyészségek, járási ügyészségek,

1.11. Magyar Nemzeti Bank és azon gazdálkodó szervezetek, amelyekben a Magyar Nemzeti Bank többségi tulajdonosi jogokat gyakorol,

1.12. minisztériumok,

1.13. Gazdasági Versenyhivatal,

1.14. Közbeszerzési Hatóság,

1.15. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

1.16. Nemzeti Választási Iroda és a Nemzeti Választási Bizottság,

1.17. Központi Statisztikai Hivatal,

1.18. Országos Atomenergia Hivatal,

1.19. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala,

1.20. Nemzeti Adó- és Vámhivatal,

1.21. Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal,

1.22.2 Nemzeti Kommunikációs Hivatal,

1.23. Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működését biztosító szervek,

1.24. katonai vezetési létesítmények, valamint a Magyar Honvédség szervei,

1.25. Magyarország külképviseletei, valamint külföldön működő katonai szervei,

1.26. nemzetbiztonsági szolgálatok,

1.27. az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szervei,

1.28. Terrorelhárítási Központ,

1.29. büntetés-végrehajtási szervek,

1.30. Nemzeti Védelmi Szolgálat,

1.31.3 Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ,

1.32. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

1.33.4 Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság,

1.34.5 rendészeti szakgimnáziumok,

1.35. polgármesteri hivatalok, megyei önkormányzati hivatalok,

1.36. fővárosi és megyei kormányhivatalok és azok szervezeti egységeiként működő járási (fővárosi kerületi) hivatalok,

1.37. fővárosi és megyei védelmi bizottságok,

1.38.6 a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, a Debreceni Egyetemen, a Dunaújvárosi Egyetemen, a Pécsi Tudományegyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen működő kutatócsoportok, valamint kutatóintézetek,

1.39. igazságügyi szakértői intézetek,

1.40. Magyar Államkincstár,

1.41. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal,

1.42.7

1.43. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,

1.44.8 Magyar Tudományos Akadémia,

1.45.9

1.46. a hazai és közösségi forrásokból származó támogatások elosztásában közreműködő szervezetek,

1.47. Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal,

1.48.10

1.49.11

1.50. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,

1.51. nukleáris anyagot kezelő, feldolgozó tudományos intézetek,

1.52. Állami Egészségügyi Ellátó Központ,

1.53.12

1.54.13 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet,

1.55.14 Nemzeti Népegészségügyi Központ,

1.56. Országos Mentőszolgálat,

1.57.15 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő,

1.58.16

1.59. Oktatási Hivatal,

1.60.17 Nemzeti Közszolgálati Egyetem,

1.61. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság,

1.62. Kormány vendégházai,

1.63. állami ünnepségeknek helyszínt biztosító objektumok,

1.64. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet,

1.65.18

1.66. Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság,

1.67. Országos Vízügyi Főigazgatóság,

1.68.19

2. A központi államigazgatási és kormányzati tevékenység szempontjából fontos gazdálkodó szervezetek és létesítményeik:

2.1. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., illetve azon gazdálkodó szervezetek, amelyekben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. többségi tulajdonosi jogokat gyakorol,

2.2.20 MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Paks II. Atomerőmű Zrt., valamint egyéb nukleáris anyagot kezelő, feldolgozó cégek (Radioaktív Hulladékot Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. és az általa üzemeltetett Kiégett Átmeneti Tárolója Paks, Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló Püspökszilágy, Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Bátaapáti),

2.3. MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. és tagvállalatai (MOL Csoport),

2.4. MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és tagvállalatai (MVM Csoport),

2.5.21

2.6.22

2.7.23 Rába Járműipari Holding Nyrt.,

2.8. GAMMA Műszaki Zrt.,

2.9. HALTECH Magyar Lőszergyártó és Rendészeti Technológiai Kft.,

2.10. Ruag Ammotec Magyarországi Zrt.,

2.11. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt.,

2.12. HM ARMCOM Kommunikációtechnikai Zrt.,

2.13. HM ARZENÁL Elektrotechnikai Zrt.,

2.14. HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.,

2.15. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.,

2.16. Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség,

2.17. Budapest Airport Zrt.,

2.18. HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.,

2.19. nemzetközi kereskedelmi repülőterek (Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér, Debreceni Nemzetközi repülőtér, Sármelléki Nemzetközi repülőtér),

2.20. Wizz Air Hungary Kft.,

2.21. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.,

2.22. NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és a közvetlen irányítása alatt álló Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt., IdomSoft Informatikai Zrt., Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft.),

2.23. Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt., GySev Cargo Zrt. és ezek háttérintézményei,

2.24. MÁV Zrt., MÁV Start Zrt. és ezek háttérintézményei,

2.25. Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.,

2.26. Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (Duna Médiaszolgáltató Zrt.),

2.27. földgázelosztói engedélyes társaságok,

2.28. Főtáv Zrt., megyei jogú városok távhőszolgáltató társaságai,

2.29. Magyar Posta Zrt.,

2.30. Magyar Telekom Nyrt., valamint az egyéb egyetemes szolgáltatásra kijelölt elektronikus hírközlési szolgáltatók,

2.31. Antenna Hungária Zrt.,

2.32. mobil hírközlési szolgáltatók,

2.33. Államadósság Kezelő Központ Zrt.,

2.34. Pénzjegynyomda Zrt.,

2.35. Magyar Pénzverő Zrt.,

2.36. DIPA Diósgyőri Papírgyár Zrt.,

2.37. BISZ Zrt.,

2.38. GIRO Elszámolásforgalmi Zrt.,

2.39.24 KELER Központi Értéktár Zrt.,

2.40.25 KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.,

2.41. Budapesti Értéktőzsde Zrt.,

2.42.26 ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.,

2.43. Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.,

2.44. MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. és a tulajdonában álló, továbbá a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezetek,

2.45. Magyar Export Import Bank Zrt.,

2.46. Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.,

2.47. Fővárosi Vízművek Zrt., regionális vízmű társaságok,

2.48. Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.,

2.49. villamosenergia elosztói engedélyes társaságok,

2.50. Budapesti Közlekedési Zrt., Budapesti Közlekedési Központ Zrt.,

2.51.27 NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.,

2.52. Nemzeti Befektetési Ügynökség,

2.53. állami protokoll által megjelölt szállodák,

2.54.28 Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.,

2.55. iparbiztonsági ellenőrzést követően a NATO beszállítók a projekt idejére,

2.56. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.,

2.57.29 Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.,

2.58.30 Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.,

2.59.31 Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.,

2.60.32 ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

2.61.33 Zalaegerszegi Járműipari Tesztpálya,

2.62.34 DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft.,

2.63.35 ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.,

2.64.36 Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.,

2.65.37 Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.

1

Az 5. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdés alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet 1. pont 1.22. alpontja az 1604/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. melléklet 1. pont 1.31. alpontja az 1853/2016. (XII. 27.) Korm. határozat 64. pont a) alpontjával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet 1. pont 1.33. alpontja az 1405/2019. (VII. 8.) Korm. határozat 7. pontjával megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet 1. pont 1.34. alpontját az 1853/2016. (XII. 27.) Korm. határozat 65. pont a) alpontja hatályon kívül helyezte, újonnan az 1604/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

6

Az 1. melléklet 1. pont 1.38. alpontját az 1853/2016. (XII. 27.) Korm. határozat 65. pont b) alpontja hatályon kívül helyezte, újonnan az 1604/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

7

Az 1. melléklet 1. pont 1.42. alpontját az 1853/2016. (XII. 27.) Korm. határozat 65. pont c) alpontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 1. melléklet 1. pont 1.44. alpontját az 1853/2016. (XII. 27.) Korm. határozat 65. pont d) alpontja hatályon kívül helyezte, újonnan az 1604/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

9

Az 1. melléklet 1. pont 1.45. alpontját az 1911/2021. (XII. 15.) Korm. határozat 1. pontja újból hatályon kívül helyezte.

10

Az 1. melléklet 1. pont 1.48. alpontját az 1853/2016. (XII. 27.) Korm. határozat 65. pont f) alpontja hatályon kívül helyezte.

11

Az 1. melléklet 1. pont 1.49. alpontját az 1853/2016. (XII. 27.) Korm. határozat 65. pont g) alpontja hatályon kívül helyezte.

12

Az 1. melléklet 1. pont 1.53. alpontját az 1853/2016. (XII. 27.) Korm. határozat 65. pont h) alpontja hatályon kívül helyezte.

13

Az 1. melléklet 1. pont 1.54. alpontja az 1604/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 1. melléklet 1. pont 1.55. alpontja az 1604/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

15

Az 1. melléklet 1. pont 1.57. alpontja az 1853/2016. (XII. 27.) Korm. határozat 64. pont d) alpontjával megállapított szöveg.

16

Az 1. melléklet 1. pont 1.58. alpontját az 1757/2017. (X. 31.) Korm. határozat 3. pontja hatályon kívül helyezte.

17

Az 1. melléklet 1. pont 1.60. alpontja az 1604/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pontja szerint módosított szöveg.

18

Az 1. melléklet 1. pont 1.65. alpontját az 1853/2016. (XII. 27.) Korm. határozat 65. pont i) alpontja hatályon kívül helyezte.

19

Az 1. melléklet 1. pont 1.68. alpontját az 1604/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pontja hatályon kívül helyezte.

20

Az 1. melléklet 2. pont 2.2. alpontja az 1604/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pontja szerint módosított szöveg.

21

Az 1. melléklet 2. pont 2.5. alpontját az 1604/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pontja hatályon kívül helyezte.

22

Az 1. melléklet 2. pont 2.6. alpontját az 1604/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pontja hatályon kívül helyezte.

23

Az 1. melléklet 2. pont 2.7. alpontja az 1604/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pontja szerint módosított szöveg.

24

Az 1. melléklet 2. pont 2.39. alpontja az 1604/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pontja szerint módosított szöveg.

25

Az 1. melléklet 2. pont 2.40. alpontja az 1604/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pontja szerint módosított szöveg.

26

Az 1. melléklet 2. pont 2.42. alpontja az 1604/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pontja szerint módosított szöveg.

27

Az 1. melléklet 2. pont 2.51. alpontja az 1604/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pontja szerint módosított szöveg.

28

Az 1. melléklet 2. pont 2.54. alpontja az 1604/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

29

Az 1. melléklet 2. pont 2.57. alpontja az 1604/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pontja szerint módosított szöveg.

30

Az 1. melléklet 2. pont 2.58. alpontja az 1604/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pontja szerint módosított szöveg.

31

Az 1. melléklet 2. pont 2.59. alpontja az 1604/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pontja szerint módosított szöveg.

32

Az 1. melléklet 2. pont 2.60. alpontja az 1604/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pontja szerint módosított szöveg.

33

Az 1. melléklet 2. pont 2.61. alpontját az 1604/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

34

Az 1. melléklet 2. pont 2.62. alpontját az 1604/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

35

Az 1. melléklet 2. pont 2.63. alpontját az 1604/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

36

Az 1. melléklet 2. pont 2.64. alpontját az 1604/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

37

Az 1. melléklet 2. pont 2.65. alpontját az 1604/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére