• Tartalom

209/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

209/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről1

2015.07.24.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1122 Budapest, Maros utca 19–21., cégjegyzékszáma: 01-09-921734, főtevékenysége: TEÁOR 6311'08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás, adószáma: 20933713-2-43) által ellátott feladatokat 2016. január 1-jétől az Oktatási Hivatal, mint átvevő költségvetési szerv látja el.

2. § Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot a tulajdonosi joggyakorló 2015. december 31-ével szünteti meg.

3. § Az államot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben az Oktatási Hivatal vezetője képviseli.

4. § Az átvételi felelőst az oktatásért felelős miniszter jelöli ki.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 222. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2022. július 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére