• Tartalom

2015. évi CCXII. törvény

2015. évi CCXII. törvény

egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő módosításáról1

2020.01.02.

1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

1. §2

2. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

2. §3

3. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

3–4. §4

5. §5

6–7. §6

8. §7

4. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

9–17. §8

18. §9

19. §10

20. § Az Mktv.

a)–b)11

c)12

d)–f)13

lép.

21. §14

5. A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény módosítása

22. § A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény

a)15

b)16

lép.

6. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

23–24. §17

25. §18

7. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény módosítása

26. §19

8. A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény módosítása

27–29. §20

9. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXX. törvény módosítása

30. §21

31. § A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXX. törvény 27. §-ának a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 14. §-át megállapító rendelkezése a „január” szövegrész helyett a „július” szöveggel lép hatályba.

10. Záró rendelkezések

32. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2–4. §, a 6. §, a 7. §, a 22. § a) pontja, a 23. §, a 24. §, a 26. §, valamint a 2. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 9–17. §, a 19. §, a 20. § a), b) és d)–f) pontja, valamint a 21. § az e törvény kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(4) A 20. § c) pontja az e törvény kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

(5) Az 5. § és a 8. §, valamint az 1. melléklet az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(6) A 22. § b) pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.

(7) A 25. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2015. évi CCXII. törvényhez22

2. melléklet a 2015. évi CCXII. törvényhez23

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. december 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. december 16.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 9–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 20. § a)–b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 20. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 20. § d)–f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 22. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 22. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 23–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 27–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére