• Tartalom

2015. évi CCXVII. törvény

2015. évi CCXVII. törvény

az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény és egyes adótörvények módosításáról1

2016.01.02.
I. Fejezet

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS EGYENSÚLYÁT JAVÍTÓ INTÉZKEDÉSEK

1. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása

1. §2

II. Fejezet

EGYES ADÓTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

2. §3

3. Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény módosítása

3. § Nem lép hatályba az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény 9. § (1) bekezdése.

4. Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvény módosítása

4. § Nem lép hatályba az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvény

5. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló
2015. évi CLXXXVII. törvény módosítása

5. § Nem lép hatályba az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény 119. §-a és 120. §-a.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. Hatályba léptető rendelkezések

6. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–2. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. december 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. december 22. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 73. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére