• Tartalom

2015. évi CCXXIII. törvény

2015. évi CCXXIII. törvény

egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról1

2017.09.02.

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

1–6. §2

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

7–10. §3

11. §4

12–14. §5

15. §6

16–17. §7

18–19. §8

20–31. §9

32. §10

33. §11

34–35. §12

36. § (1)13

(2)14

37. § (1)15

(2)16

(3)17

3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

38–43. §18

44. § (1)19

(2)20

45. §21

4. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

46–59. §22

5. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

60. §23

6. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

61. §24

7. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

62. §25

8. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

63. §26

9. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

64. §27

10. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi pótköltségvetéséről szóló 1996. évi
CXX. törvény módosítása

65. §28

11. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

66–67. §29

12. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

68–69. §30

13. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

70. §31

14. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény módosítása

71. §32

15. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

72. §33

16. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása

73. §34

17. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

74. §35

18. Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CXXI. törvény módosítása

75. §36

19. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

76. §37

20. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény módosítása

77. §38

21. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi
CLVI. törvény módosítása

78. §39

22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

79–81. §40

82. § (1)41

(2)42

23. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása

83. §43

24. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

84. §44

25. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

85. §45

26. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

86. §46

27. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

87. §47

28. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

88. §48

29. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

89. §49

30. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

90. §50

31. Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXVII. törvény módosítása

91. § Nem lép hatályba az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXVII. törvény 26. § (2) bekezdés b) pontja.

32. Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi
CXXXIII. törvény módosítása

92. § (1)51

(2) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény

a) 2. § (2) bekezdésének az Szt. 20. § (6) bekezdését módosító rendelkezése a „(2) bekezdés a) pontja és a (4) bekezdés a) pontja” szövegrész helyett a „(2) bekezdés a) pontja” szöveggel,

lép hatályba.

(3) Nem lép hatályba az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény

33. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

93. §52

34. Záró rendelkezések

94. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. december 31-én lép hatályba.

(4) Az 82. § (2) bekezdése 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. december 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. december 23. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 57. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 12–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 15. § a 2016: CLXVI. törvény 60. §-a alapján nem lép hatályba.

7

A 16–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 18–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 20–31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 34–35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 36. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 36. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 37. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 37. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 37. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 38–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 44. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 44. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 46–59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 66–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 68–69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 79–81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 82. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 82. § (2) bekezdése a 2017: LXX. törvény 43. §-a alapján nem lép hatályba.

43

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 92. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére