• Tartalom
Oldalmenü

24/2015. (VII. 21.) MNB rendelet

a „Szilvay Kornél” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2015.07.24.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Szilvay Kornél születésének 125. évfordulója alkalmából – „Szilvay Kornél” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2015. július 24.

2. § (1) A négyzet alakú emlékérme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 14 gramm, mérete 28,43 mm x 28,43 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben a Szilvay Kornél által szabadalmaztatott egyetemes oltógép ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, fent, jobb oldalon, egymás alatti két sorban a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, lent a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. A bal oldalon az emlékérme szélén, a peremmel párhuzamosan, az oltógép ábrázolása felett a „2015” verési évszám, alatta a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben, kerettel körbevéve Szilvay Kornél portréja látható, a bal alsó sarokban Bitó Balázs tervezőművész mesterjegyével. Az emlékérme szélén, a kereten kívül, fent a „SZILVAY KORNÉL”, a jobb oldalon, a peremmel párhuzamosan az „A SZÁRAZOLTÁS ATYJA”, lent, jobbra rendezve az „1890 – 1957”, a bal oldalon, a peremmel párhuzamosan a „TŰZOLTÓPARANCSNOK” felirat olvasható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 10 000 darab készíthető, amelyből 6000 darab különleges – ún. proof – technológiával verhető.

4. § Ez a rendelet 2015. július 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 24/2015. (VII. 21.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 24/2015. (VII. 21.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: