• Tartalom

243/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek a központosított illetményszámfejtés kiterjesztésével összefüggő módosításáról1

2016.01.01.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 35. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)2

(2)3

(3)4

2–7. §5

8. §6

9. §7

10. §8

11. § Az Ávr.

1–9.9

10.10

11–21.11

lép.

12. § (1) Hatályát veszti az Ávr.

1–2.12

3.13

4–6.14

(2) Hatályát veszti az Ávr.

1–3.15

4.16

6.17

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) A 12. § (2) bekezdés 5. pontja 2016. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2–7. § a 2010: CXXX. törvény alapján hatályát vesztette.

6

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 9. § a 2010: CXXX. törvény alapján hatályát vesztette.

8

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 11. § 1–9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 11. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény alapján hatályát vesztette.

11

A 11. § 11–21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 12. § (1) bekezdés 1–2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § (1) bekezdés 3. pontja a 2010: CXXX. törvény alapján hatályát vesztette.

14

A 12. § (1) bekezdés 4–6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 12. § (2) bekezdés 1–3. pontja a 2010: CXXX. törvény alapján hatályát vesztette.

16

A 12. § (2) bekezdés 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 12. § (2) bekezdés 6. pontja a 2010: CXXX. törvény alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére