• Tartalom

27/2015. (VI. 15.) BM rendelet

27/2015. (VI. 15.) BM rendelet

a rendőrség, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a büntetés-végrehajtási szervezet nem vezetői beosztást betöltő hivatásos állománya vonatkozásában a rendvédelmi szerv alapfeladatába tartozó szolgálati beosztások felsorolásáról1

2015.07.01.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A 2015. június 30-án szolgálati viszonyban álló, nem vezetői beosztást betöltő hivatásos állomány vonatkozásában az illetményemelkedés szempontjából a rendvédelmi szerv alapfeladatába tartozó szolgálati beosztások felsorolását

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv esetében az 1. melléklet,

b) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv esetében a 2. melléklet,

c) a terrorizmust elhárító szerv esetében a 3. melléklet,

d) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv esetében a 4. melléklet,

e) a büntetés-végrehajtási szervezet esetében az 5. melléklet

tartalmazza.

2. § Az illetményemelkedés szempontjából a rendvédelmi szerv alapfeladatába tartozó szolgálati beosztások meghatározásakor a hivatásos állomány szolgálati beosztást betöltő tagjának 2015. június 30-án hatályos kinevezése szerinti szolgálati beosztását kell figyelembe venni.

3. § Ha a hivatásos állomány tagja 2015. június 30-án a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 49/B. §-a vagy 49/D. §-a alapján történt más szervhez vezényléssel valamely más fegyveres szervnél teljesíti szolgálatát, azt, hogy a nem vezetői beosztás a rendvédelmi szerv alapfeladatába tartozó szolgálati beosztásnak minősül-e vagy sem, a más szervhez vezénylés helye szerinti szerv szolgálati beosztásait figyelembe véve kell megállapítani.

4. § Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba, és 2015. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 27/2015. (VI. 15.) BM rendelethez

A 2015. június 30-án szolgálati viszonyban álló, nem vezetői beosztást betöltő hivatásos állomány vonatkozásában az illetményemelkedés szempontjából az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv alapfeladatába tartozó szolgálati beosztások
I. Központi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

 

A

B

1.

Beosztási kategória

Szolgálati beosztás

2.

I. besorolási osztály

3.

VI.

osztályvezető-helyettes,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

4.

VI.

alosztályvezető,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

5.

VI.

kiemelt főreferens,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

6.

VI.

őrségparancsnok

7.

VI.

bevetésparancsnok

8.

VI.

ügyeletvezető

9.

V.

csoportvezető,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

10.

V.

bevetésirányító

11.

V.

kiemelt főelőadó,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

12.

V.

kiemelt főellenőr,
ha a beosztást bűnügyi, közbiztonsági vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették

13.

V.

kiemelt főnyomozó

14.

V.

kiemelt főtechnikus

15.

V.

főügyeletes

16.

IV.

főelőadó,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

17.

IV.

főnyomozó

18.

IV.

főreferens,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

19.

IV.

főtechnikus

20.

IV.

ügyeletes

21.

IV.

szolgálatparancsnok

22.

III.

előadó,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

23.

III.

nyomozó

24.

II. besorolási osztály

25.

IV.

szolgálatparancsnok

26.

IV.

csoportvezető,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

27.

IV.

technikus

28.

IV.

őrparancsnok

29.

IV.

referens,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

30.

IV.

ügyeletes

31.

III.

segédelőadó,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

32.

III.

járőrvezető

33.

III.

szolgálat parancsnok-helyettes

34.

III.

fogdaőr 1.

35.

III.

kutyavezető

II. Területi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

 

A

B

1.

Beosztási kategória

Szolgálati beosztás

2.

I. besorolási osztály

3.

VI.

osztályvezetőhelyettes,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

4.

VI.

alosztályvezető,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

5.

VI.

ügyeletvezető,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

6.

VI.

kiemelt főreferens,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

7.

VI.

díszőrségparancsnok (KR SZO)

8.

V.

csoportvezető,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

9.

V.

alosztályvezető-helyettes,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

10.

V.

díszőrségparancsnok-helyettes (KR SZO)

11.

V.

bevetésirányító

12.

V.

szolgálatparancsnok

13.

V.

ügyeletvezetőhelyettes

14.

V.

főügyeletes

15.

V.

kiemelt főelőadó,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

16.

V.

kiemelt főellenőr,
ha a beosztást bűnügyi, közbiztonsági vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették

17.

V.

kiemelt főnyomozó

18.

V.

kiemelt főtechnikus

19.

V.

kiemelt fővizsgáló

20.

V.

szakorvos (bűnügyi)

21.

V.

pszichológus (bűnügyi)

22.

V.

helikopter-vezető

23.

V.

kiemelt főszakértő

24.

V.

kiemelt biztonsági főtiszt (KR)

25.

IV.

főelőadó,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

26.

IV.

főnyomozó

27.

IV.

főellenőr,
ha a beosztást bűnügyi, közbiztonsági vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették

28.

IV.

főreferens,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

29.

IV.

főszakértő

30.

IV.

főtechnikus

31.

IV.

fővizsgáló

32.

IV.

biztonsági főtiszt (KR)

33.

IV.

ügyeletes

34.

III.

előadó,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

35.

III.

ellenőr,
ha a beosztást bűnügyi, közbiztonsági vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették

36.

III.

nyomozó

37.

III.

vizsgáló

38.

III.

szakértő

39.

III.

technikus

40.

III.

biztonsági tiszt (KR)

41.

II. besorolási osztály

42.

IV.

szolgálatparancsnok

43.

IV.

csoportvezető,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

44.

IV.

bevetésirányító

45.

IV.

biztonsági gépkocsivezető (KR)

46.

IV.

díszőr (KR)

47.

IV.

parlamenti őr (KR)

48.

IV.

helyszínbiztosító (KR)

49.

IV.

lakásbiztosító (KR)

50.

IV.

helyszínelő

51.

IV.

helyszínelő és balesetvizsgáló

52.

IV.

szolgálati csoportvezető

53.

IV.

referens,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

54.

IV.

szolgálati részlegvezető,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

55.

IV.

nyomozó

56.

IV.

vizsgáló

57.

IV.

szakértő (okmány és gépjármű)

58.

IV.

őrparancsnok

59.

IV.

PSZH parancsnok

60.

IV.

fedélzeti szolgálattevő (helikopter hajózó)

61.

IV.

szolgálatvezető,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

62.

IV.

technikus

63.

IV.

tűzszerész

64.

IV.

ügyeletes

65.

III.

vízágyú-gépkocsiparancsnok

66.

III.

segédelőadó,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

67.

III.

járőrvezető

68.

III.

szolgálatparancsnok-helyettes,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

69.

III.

fogdaőr I.

70.

III.

kísérőőr

71.

III.

objektumőr (KR)

72.

III.

kutyavezető

73.

III.

főhatárrendész

74.

III.

járőrvezető (bevetési)

75.

II.

járőr

76.

II.

fogdaőr II.

77.

II.

kísérőőr

78.

II.

gépjárművezető (KR)

79.

II.

objektumőr

80.

II.

PSZH lövész

81.

II.

PSZH vezető

82.

II.

vízágyúgépkocsi kezelő gépjárművezető

III. Helyi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

 

A

B

1.

Beosztási kategória

Szolgálati beosztás

2.

I. besorolási osztály

3.

VI.

osztályvezető-helyettes,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

4.

VI.

alosztályvezető,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

5.

VI.

határrendészeti kirendeltségvezető-helyettes

6.

VI.

őrsparancsnok helyettes (osztály jogállású)

7.

VI.

őrsparancsnok (alosztály jogállású)

8.

VI.

kiemelt főreferens,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

9.

V.

csoportvezető,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

10.

V.

átkelőhely-vezető

11.

V.

alosztályvezető-helyettes,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

12.

V.

őrsparancsnokhelyettes (alosztály jogállású)

13.

V.

főügyeletes

14.

V.

kiemelt főelőadó,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

15.

V.

kiemelt főnyomozó

16.

V.

kiemelt főtechnikus

17.

V.

kiemelt fővizsgáló

18.

IV.

főelőadó,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

19.

IV.

főnyomozó

20.

IV.

főtechnikus

21.

IV.

fővizsgáló

22.

IV.

technikai tiszt

23.

IV.

ügyeletes

24.

III.

előadó,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

25.

III.

nyomozó

26.

III.

technikus

27.

III.

vizsgáló

28.

II.

hajóvizsgáló

29.

II. besorolási osztály

30.

IV.

szolgálatparancsnok

31.

IV.

csoportvezető,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

32.

IV.

szolgálati részlegvezető,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

33.

IV.

szolgálati csoportvezető,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

34.

IV.

őrparancsnok

35.

IV.

szakértő (okmány és gépjármű)

36.

IV.

referens,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

37.

IV.

őrsparancsnok-helyettes

38.

IV.

helyszínelő

39.

IV.

helyszínelő és baleset-vizsgáló

40.

IV.

nyomozó

41.

IV.

technikus

42.

IV.

ügyeletes

43.

IV.

vizsgáló

44.

IV.

körzeti megbízott

45.

III.

járőrvezető

46.

III.

fogdaőr I.

47.

III.

főhatárrendész

48.

III.

főútlevél-kezelő

49.

III.

hajóvezető

50.

III.

hajóvizsgáló

51.

III.

kutyavezető

52.

III.

segédelőadó,
ha a beosztást bűnügyi, bűnügyi technikai vagy szakértői, határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, tűzszerész, közrendvédelmi, rendőri csapaterős, bevetési szolgálati, személy- és objektumvédelmi, ügyeleti, igazgatásrendészeti, védelmi igazgatási, közlekedésrendészeti, vízirendészeti, légirendészeti, légiközlekedés védelmi, repülőtéri rendőri, szabálysértési feladatokra rendszeresítették

53.

III.

segéd-technikus

54.

II.

járőr

55.

II.

fogdaőr II.

56.

II.

határrendész

57.

II.

útlevélkezelő

58.

II.

kísérőőr

59.

II.

motorcsónak-vezető

60.

II.

mozgóőr

61.

II.

objektumőr

2. melléklet a 27/2015. (VI. 15.) BM rendelethez

A 2015. június 30-án szolgálati viszonyban álló, nem vezetői beosztást betöltő hivatásos állomány vonatkozásában az illetményemelkedés szempontjából a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv alapfeladatába tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

1.

Beosztási kategória

Szolgálati beosztás

2.

I. besorolási osztály

3.

VI.

kiemelt főreferens,
ha a beosztást az Rtv. 7. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, vagy a 293/2010.
(XII. 22.) Korm. rendelet 13/A. §-ában meghatározott feladatra rendszeresítették

4.

V.

főreferens,
ha a beosztást az Rtv. 7. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, vagy a 293/2010.
(XII. 22.) Korm. rendelet 13/A. §-ában meghatározott feladatra rendszeresítették

5.

II. besorolási osztály

6.

IV.

referens,
ha a beosztást az Rtv. 7. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, vagy a 293/2010.
(XII. 22.) Korm. rendelet 13/A. §-ában meghatározott feladatra rendszeresítették

Alkalmazott rövidítések:
1. Rtv. – a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
2. 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet – a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet

3. melléklet a 27/2015. (VI. 15.) BM rendelethez

A 2015. június 30-án szolgálati viszonyban álló, nem vezetői beosztást betöltő hivatásos állomány vonatkozásában az illetményemelkedés szempontjából a terrorizmust elhárító szerv alapfeladatába tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

1.

Beosztási kategória

Szolgálati beosztás

2.

I. besorolási osztály

3.

VI.

kiemelt főreferens,
ha a beosztást az Rtv. 7/E. § (1) bekezdésében foglalt feladatok végrehajtására rendszeresítették

4.

VI.

osztályvezető-helyettes,
ha a beosztást az Rtv. 7/E. § (1) bekezdésében foglalt feladatok végrehajtására rendszeresítették

5.

VI.

csoportvezető,
ha a beosztást az Rtv. 7/E. § (1) bekezdésében foglalt feladatok végrehajtására rendszeresítették

6.

VI.

ügyeletvezető

7.

V.

főreferens,
ha a beosztást az Rtv. 7/E. § (1) bekezdésében foglalt feladatok végrehajtására rendszeresítették

8.

V.

kiemelt főelőadó,
ha a beosztást az Rtv. 7/E. § (1) bekezdésében foglalt feladatok végrehajtására rendszeresítették

9.

V.

mentőtiszt

10.

V.

kiemelt biztonsági főtiszt

11.

V.

főmérnök

12.

IV.

főelőadó,
ha a beosztást az Rtv. 7/E. § (1) bekezdésében foglalt feladatok végrehajtására rendszeresítették

13.

IV.

szolgálatparancsnok

14.

III.

előadó,
ha a beosztást az Rtv. 7/E. § (1) bekezdésében foglalt feladatok végrehajtására rendszeresítették

15.

II. besorolási osztály

16.

IV.

referens,
ha a beosztást felszámolói feladatok ellátására rendszeresítették

17.

IV.

gépjárművezető,
ha a beosztást az Rtv. 7/E. § (1) bekezdésében foglalt feladatok végrehajtására rendszeresítették

18.

IV.

biztonsági gépjárművezető

19.

IV.

lakásbiztosító

20.

IV.

helyszínbiztosító

21.

IV.

objektumőr

22.

IV.

szolgálatparancsnok

23.

IV.

tűzszerész

Alkalmazott rövidítések:
1. Rtv. – a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény

4. melléklet a 27/2015. (VI. 15.) BM rendelethez

A 2015. június 30-án szolgálati viszonyban álló, nem vezetői beosztást betöltő hivatásos állomány vonatkozásában az illetményemelkedés szempontjából a hivatásos katasztrófavédelmi szerv alapfeladatába tartozó szolgálati beosztások
I. Központi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

 

A

B

1.

Beosztási kategória

Szolgálati beosztás

2.

I. besorolási osztály

3.

VI.

vezető főügyeletes

4.

VI.

kiemelt főreferens,
ha a beosztást tűzvédelmi, tűzoltási, műszaki mentési, katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági, vagy ezekkel összefüggő hatósági feladatokra rendszeresítették

5.

V.

kiemelt főelőadó,
ha a beosztást tűzvédelmi, tűzoltási, műszaki mentési, katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági, vagy ezekkel összefüggő hatósági feladatokra rendszeresítették

II. Területi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

 

A

B

1.

Beosztási kategória

Szolgálati beosztás

2.

I. besorolási osztály

3.

VI.

kiemelt főreferens,
ha a beosztást tűzvédelmi, tűzoltási, műszaki mentési, katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági, vagy ezekkel összefüggő hatósági feladatokra rendszeresítették

4.

V.

kiemelt főelőadó,
ha a beosztást tűzvédelmi, tűzoltási, műszaki mentési, katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági, vagy ezekkel összefüggő hatósági feladatokra rendszeresítették

5.

V.

kiemelt főellenőr,
ha a beosztást tűzvédelmi, tűzoltási, műszaki mentési, katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági, vagy ezekkel összefüggő ellenőrzési feladatokra rendszeresítették

6.

IV.

főelőadó,
ha a beosztást tűzvédelmi, tűzoltási, műszaki mentési, katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági, vagy ezekkel összefüggő hatósági feladatokra rendszeresítették

7.

III.

előadó,
ha a beosztást tűzvédelmi, tűzoltási, műszaki mentési, katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági, vagy ezekkel összefüggő hatósági feladatokra rendszeresítették

8.

II. besorolási osztály

9.

IV.

referens,
ha a beosztást a műveletirányítási ügyeleteken rendszeresítették

10.

IV.

technikus

11.

II. vagy III.

gépjárművezető,
ha a beosztást a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatoknál rendszeresítették

III. Helyi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

 

A

B

1.

Beosztási kategória

Szolgálati beosztás

2.

I. besorolási osztály

3.

VI.

kiemelt főreferens,
ha a beosztást tűzvédelmi, tűzoltási, műszaki mentési, katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági, vagy ezekkel összefüggő hatósági feladatokra rendszeresítették

4.

VI.

parancsnokhelyettes

5.

V.

szolgálatparancsnok

6.

V.

kiemelt főelőadó,
ha a beosztást tűzvédelmi, tűzoltási, műszaki mentési, katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági, vagy ezekkel összefüggő hatósági feladatokra rendszeresítették

7.

V.

műszaki biztonsági tiszt

8.

V.

őrsparancsnok

9.

V.

hajóskapitány

10.

IV.

rajparancsnok

11.

IV.

katasztrófavédelmi megbízott

12.

IV.

főelőadó,
ha a beosztást tűzvédelmi, tűzoltási, műszaki mentési, katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági, vagy ezekkel összefüggő hatósági feladatokra rendszeresítették

13.

III.

előadó,
ha a beosztást tűzvédelmi, tűzoltási, műszaki mentési, katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági, vagy ezekkel összefüggő hatósági feladatokra rendszeresítették

14.

III.

szerparancsnok

15.

II. besorolási osztály

16.

IV.

referens,
ha a beosztást tűzvédelmi, tűzoltási, műszaki mentési, katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági, vagy ezekkel összefüggő hatósági feladatokra rendszeresítették

17.

IV.

hajóvezető

18.

IV.

szerparancsnok

19.

IV.

gépész

20.

III.

különleges szerkezelő

21.

II. vagy III.

beosztott tűzoltó

22.

II. vagy III.

gépjárművezető

23.

II. vagy III.

matróz

24.

II.

ügyeletes

5. melléklet a 27/2015. (VI. 15.) BM rendelethez

A 2015. június 30-án szolgálati viszonyban álló, nem vezetői beosztást betöltő hivatásos állomány vonatkozásában az illetményemelkedés szempontjából a büntetés-végrehajtási szervezet alapfeladatába tartozó szolgálati beosztások
I. Központi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

 

A

B

1.

Beosztási kategória

Szolgálati beosztás

2.

I. besorolási osztály

3.

VI.

kiemelt főreferens,
ha a beosztást a fogvatartottakkal összefüggő biztonsági, fogvatartási, reintegrációs, pártfogolási, nyilvántartási, szállítási, foglalkoztatási, élelmezési, oktatási, letétkezelő feladatokra rendszeresítették

4.

V.

ügyeletes tiszt

5.

II. besorolási osztály

6.

IV.

raktárvezető

7.

III.

segédelőadó,
ha a beosztást a fogvatartottakkal összefüggő biztonsági, fogvatartási, reintegrációs, pártfogolási, nyilvántartási, szállítási, foglalkoztatási, élelmezési, oktatási, letétkezelő feladatokra rendszeresítették

II. Területi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

 

A

B

1.

Beosztási kategória

Szolgálati beosztás

2.

I. besorolási osztály

3.

VI.

osztályvezető-helyettes,
ha a beosztást a fogvatartottakkal összefüggő biztonsági, fogvatartási, reintegrációs, pártfogolási, nyilvántartási, szállítási, foglalkoztatási, élelmezési, oktatási, letétkezelő feladatokra rendszeresítették

4.

VI.

főorvos

5.

VI.

kiemelt főreferens,
ha a beosztást a fogvatartottakkal összefüggő biztonsági, fogvatartási, reintegrációs, pártfogolási, nyilvántartási, szállítási, foglalkoztatási, élelmezési, oktatási, letétkezelő feladatokra rendszeresítették

6.

V.

csoportvezető,
ha a beosztást a fogvatartottakkal összefüggő biztonsági, fogvatartási, reintegrációs, pártfogolási, nyilvántartási, szállítási, foglalkoztatási, élelmezési, oktatási, letétkezelő feladatokra rendszeresítették

7.

V.

kiemelt főelőadó,
ha a beosztást a fogvatartottakkal összefüggő biztonsági, fogvatartási, reintegrációs, pártfogolási, nyilvántartási, szállítási, foglalkoztatási, élelmezési, oktatási, letétkezelő feladatokra rendszeresítették

8.

V.

szakorvos

9.

V.

szakpszichológus

10.

V.

üzemvezető

11.

IV.

főelőadó,
ha a beosztást a fogvatartottakkal összefüggő biztonsági, fogvatartási, reintegrációs, pártfogolási, nyilvántartási, szállítási, foglalkoztatási, élelmezési, oktatási, letétkezelő feladatokra rendszeresítették

12.

IV.

orvos

13.

IV.

fogorvos

14.

IV.

pszichológus

15.

IV.

főművezető

16.

IV.

vezető nevelő

17.

III.

előadó,
ha a beosztást a fogvatartottakkal összefüggő biztonsági, fogvatartási, reintegrációs, pártfogolási, nyilvántartási, szállítási, foglalkoztatási, élelmezési, oktatási, letétkezelő feladatokra rendszeresítették

18.

III.

nevelő

19.

III.

biztonsági tiszt

20.

II. besorolási osztály

21.

IV.

biztonsági főfelügyelő

22.

IV.

körlet-főfelügyelő

23.

IV.

hír- és biztonságtechnikai vezető

24.

IV.

kutyatelep-vezető

25.

IV.

főápoló

26.

IV.

vezető szakasszisztens

27.

IV.

konyhavezető

28.

IV.

élelmezésvezető

29.

IV.

raktárvezető

30.

IV.

műhelyvezető

31.

IV.

mosodavezető

32.

IV.

kiemelt művezető

33.

IV.

telepvezető

34.

III.

hír- és biztonságtechnikus

35.

III.

fegyvermester

36.

III.

műszerész

37.

III.

szociális segédelőadó

38.

III.

körletellátó segédelőadó

39.

III.

szakasszisztens

40.

III.

szakápoló

41.

III.

segédelőadó,
ha a beosztást a fogvatartottakkal összefüggő biztonsági, fogvatartási, reintegrációs, pártfogolási, nyilvántartási, szállítási, foglalkoztatási, élelmezési, oktatási, letétkezelő feladatokra rendszeresítették

42.

III.

művezető

43.

II.

felügyelő

44.

II.

kutyavezető

45.

II.

technikairendszer-kezelő

46.

II.

gépjárművezető raktáros

47.

II.

ápoló

1

A rendelet a 4. § alapján hatályát vesztette 2015. december 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére