• Tartalom

270/2015. (IX. 18.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Baranya megye, Somogy megye, Zala megye és Vas megye területére történő kihirdetéséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról1

2015.10.22.

A Kormány a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet elrendelése

1. §2 A Kormány a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Met.) 80/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet (a továbbiakban: válsághelyzet) rendel el.

2. § A válsághelyzetben alkalmazható, a Met. 80/B-80/G. § szerinti intézkedések alkalmazási területe – a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 269/2015. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében meghatározott időpontig Bács-Kiskun megye és Csongrád megye területén elrendelt válsághelyzet mellett – Baranya megye, Somogy megye, Zala megye és Vas megye területe.

2. A válsághelyzet fennállásával összefüggő rendelkezések

3. § E rendelet hatálybalépését követően az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter haladéktalanul gondoskodik az e rendelet, illetve a válsághelyzettel összefüggő jogszabályi rendelkezések tartalmáról való tájékoztatásról. A tájékoztatást a közszolgálati műsorszolgáltatók, valamint – lehetőség szerint – a körzeti, helyi műsorszolgáltatók és legalább egy országos napilap közreműködésével, a lehető legrövidebb időn belül közzé kell tenni.

4. § Az országos rendőrfőkapitány és a menekültügyi hatóság vezetője a válsághelyzet elrendelését követően legalább 15 naponként közösen tájékoztatja az idegenrendészetért és menekültügyért felelős minisztert a válsághelyzet elrendelését megalapozó feltételek fennállásáról.

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet 2015. szeptember 18-án 08.00 órakor lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2016. március 18-án 00.00 órakor hatályát veszti.

1

A rendeletet a 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2016. március 10. napjával.

2

Az 1. § a 305/2015. (X. 21.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére