• Tartalom

28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről

2023.08.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés d) pontjában, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

3/A. §4

4. §5

5. §6

6. §7

6/A. §8

6/B. §9

7. §10

7/A. §11

8. §12

8/A. §13

8/B. §14

9. §15

10. § (1)16

(2)17

(3)18

(4)19

(5)20 A NEOEMKI Nemzeti Orvostechnikai Eszköz Megfelelőségértékelő és Tanúsító Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. május 1. napjától az OGYÉI-nek az orvostechnikai eszközök és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök megfelelőség-értékelési feladatkörei, az ezen közfeladatok ellátásához szükséges állami tulajdonba tartozó vagyonelemek, valamint az ezen közfeladatok ellátására figyelemmel harmadik személlyel létesített, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálya alá tartozó jogviszonyok tekintetében az OGYÉI jogutódja.

(6)21 Az OGYÉI (5) bekezdés szerinti hatáskörében kiadott tanúsítványok az (5) bekezdés szerinti jogutódlást követően is érvényben maradnak azzal, hogy ezen tanúsítványok vonatkozásában a megfelelőség-értékelő szervet megillető hatásköröket 2020. május 1. napjától a NEOEMKI Nemzeti Orvostechnikai Eszköz Megfelelőségértékelő és Tanúsító Korlátolt Felelősségű Társaság gyakorolja.

(7)22 A kijelölt szervezeteknek az aktív beültethető orvostechnikai eszközökről szóló 90/385/EK tanácsi irányelv és az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK irányelv alapján történő kijelöléséről és felügyeletéről szóló, 2013. szeptember 24-i 920/2013/EU végrehajtási rendelet szerinti kijelöltség tekintetében az OGYÉI jogutódja a NEOEMKI Nemzeti Orvostechnikai Eszköz Megfelelőségértékelő és Tanúsító Korlátolt Felelősségű Társaság. A NEOEMKI Nemzeti Orvostechnikai Eszköz Megfelelőségértékelő és Tanúsító Korlátolt Felelősségű Társaság legkésőbb 2024. május 27-ig tanúsíthatja a 2020. május 25. napján hatályos szerződései alapján tanúsított orvostechnikai eszközöket.

(8)23 Az OGYÉI Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóság szervezeti egységénél az OGYÉI alaplétszámába tartozó álláshelyen foglalkoztatott kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya az (5)–(7) bekezdés szerinti jogutódlásra tekintettel 2020. május 1. napjától a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 114. §-a szerinti jogviszonyváltással munkaviszonnyá alakul át.

10/A. §24

11. §25

1

Az 1. §-t a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 43. §-a hatályon kívül helyezte.

2

A 2. §-t a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 43. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 3. §-t a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 43. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 3/A. §-t a 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 34. §-a iktatta be, a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 43. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 4. §-t a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 43. §-a hatályon kívül helyezte.

6

Az 5. §-t a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 43. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 6. §-t a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 43. §-a hatályon kívül helyezte.

8

A 6/A. §-t a 434/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 43. §-a hatályon kívül helyezte.

9

A 6/B. §-t a 434/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be. A 6/B. §-t a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 43. §-a hatályon kívül helyezte.

10

A 7. §-t a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 43. §-a hatályon kívül helyezte.

12

A 8. §-t a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 43. §-a hatályon kívül helyezte.

15

A 9. §-t a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 43. §-a hatályon kívül helyezte.

16

A 10. § (1) bekezdését a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 43. §-a hatályon kívül helyezte.

17

A 10. § (2) bekezdését a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 43. §-a hatályon kívül helyezte.

18

A 10. § (3) bekezdését a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 43. §-a hatályon kívül helyezte.

19

A 10. § (4) bekezdését a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 43. §-a hatályon kívül helyezte.

20

A 10. § (5) bekezdését a 164/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 26. §-a iktatta be.

21

A 10. § (6) bekezdését a 164/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 26. §-a iktatta be.

22

A 10. § (7) bekezdését a 164/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 26. §-a iktatta be.

23

A 10. § (8) bekezdését a 164/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 26. §-a iktatta be.

24

A 10/A. §-t a 434/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 43. §-a hatályon kívül helyezte.

25

A 11. §-t a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet 55. §-a iktatta be, a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 43. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére