• Tartalom

281/2015. (IX. 25.) Korm. rendelet

281/2015. (IX. 25.) Korm. rendelet

a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.10.15.

A Kormány a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Lőfegyver, lőszer tartása az alábbi szervezeteknek engedélyezhető:)

h) filmgyártási célra az a gazdálkodó szervezet, amelynek – illetve közvetlen jogelődjének – tevékenységi köre legalább tíz éve kiterjed a filmes fegyvertechnikai és pirotechnikai szolgáltatás nyújtására, feltéve, hogy rendelkezik a lőfegyver gyártására feljogosított taggal, illetve alkalmazottal.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap tizenötödik napján lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. október 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére