• Tartalom

3/2015. (VI. 8.) BM OKF utasítás

3/2015. (VI. 8.) BM OKF utasítás

a tűzoltóságok Szerelési Szabályzatáról

2015.07.09.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjának felhatalmazása, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 24/A. § e) pontja alapján a következő utasítást adom ki:
1. Az utasítás hatálya a hivatásos katasztrófavédelmi szervekre és a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 3. §-ában meghatározott tűzoltóságra terjed ki.
2. A tűzoltóságok Szerelési Szabályzatát az 1. melléklet1 tartalmazza.
3. A tűzoltóságok Szerelési Szabályzatában foglalt feladatok végrehajtásához szükséges minimális tűzoltó szakfelszerelések meghatározását a 2. melléklet2 tartalmazza.
4. A szerelési feladatok szintidő-meghatározását a 3. melléklet3 tartalmazza.
5. Ez az utasítás a közzétételét követő 30. napon lép hatályba.
6.4
1

Az utasítás mellékletei a BM OKF honlapján kerülnek közzétételre.

2

Az utasítás mellékletei a BM OKF honlapján kerülnek közzétételre.

3

Az utasítás mellékletei a BM OKF honlapján kerülnek közzétételre.

4

A 6. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére