• Tartalom
Oldalmenü

30/2015. (IX. 2.) MNB rendelet

„Nemzeti és Történelmi Emlékhelyek” felirattal ellátott 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

2015.09.03.
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank „Nemzeti és Történelmi Emlékhelyek” feliratú 50 forintos címletű érmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2015. szeptember 3.

2. § (1) Az érme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 7,70 gramm, átmérője 27,4 mm, peremvastagsága 1,8 mm, széle sima.

(2) Az érme előlapjának szélén található gyöngysor-szegélyen belül, köriratban a „NEMZETI ÉS TÖRTÉNELMI EMLÉKHELYEK” és – két oldalt ponttal elválasztva – a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. A körvonal által határolt középmezőben kettős csomót ábrázoló embléma látható, amely az érmét álló helyzetben tartva a nemzeti emlékhelyek, 45 fokkal elforgatva pedig a történelmi emlékhelyek emblémájának felel meg. Az emblémák ábrázolása alatt, a körvonalat megszakítva a „2015” verési évszám olvasható. Az érme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az érme hátlapjának szélén található gyöngysor-szegélyen belül, a középmezőben a – kissé egymásra csúsztatott számjegyekből álló – „50” értékjelzés, az értékjelzés bal és jobb oldalán, alul díszítővonal látható. Az értékjelzés alatti két vízszintes sorban a „FORINT” felirat és a „BP.” verdejel olvasható. Az érme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az érméből 2 000 000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2015. szeptember 3-án lép hatályba.

1. melléklet a 30/2015. (IX. 2.) MNB rendelethez

Az érme előlapjának képe:

2. melléklet a 30/2015. (IX. 2.) MNB rendelethez

Az érme hátlapjának képe: