• Tartalom
Oldalmenü

31/2015. (IX. 24.) MNB rendelet

megújított 20 000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

2015.09.25.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank megújított 20 000 forintos címletű bankjegyet bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2015. szeptember 25.

2. § (1) A fehér színű bankjegypapírra nyomtatott bankjegy hossza 154 mm, szélessége 70 mm.

(2) A papír anyagában a bankjegy rövidebb oldalával párhuzamosan futó biztonsági szál található, amelyen az „MNB” felirat és a „20 000” értékjelzés olvasható.

3. § (1) A bankjegy előoldala többszínű, az ideiglenes magyar képviselőház homlokzati díszítőelemeinek stilizált rajzolatát és geometrikus mintázatot megjelenítő, az oldal széléig kifutó alapnyomattal és háromszínű képnyomattal készült, amelynek összhatása kékeszöld. Az íriszszerű alapnyomat a bal oldalon található vízjelmező körül, valamint a jobb oldalon narancs, a szövegtükör körül pedig kékeszöld színhatású. A vízjelmező és a szövegtükör alapnyomatában 1 mm átmérőjű sárga színű körök láthatók. Az alapnyomat jobb felső részén a narancs és kék színekből álló illeszkedőjel előoldali eleme található.

(2) A vízjelmezőben Deák Ferenc arcképét ábrázoló árnyalatos vízjelkép látható, amelynek része a vízjel-portré bal oldalán, függőlegesen elhelyezkedő „20 000” értékjelzés. A képnyomat része a vízjelmező fölött lévő, a vakok és csökkent látóképességűek számára a címlet felismerhetőségét elősegítő tagolt formájú jel, amelynek színe kékeszöld.

(3) A szövegtükörben, egymás alatti vízszintes sorokban a „20 000” értékjelzés, a „HÚSZEZER FORINT” felirat, Dr. Matolcsy György, Dr. Gerhardt Ferenc, Nagy Márton és Dr. Windisch László névaláírása, a „BUDAPEST 2015” felirat, a bankjegyhamisításért való büntetőjogi felelősségre vonatkozó, az „A BANKJEGYHAMISÍTÁST A TÖRVÉNY BÜNTETI!” záradék, valamint a „MAGYAR NEMZETI BANK” felirat olvasható. Az évszám és a névaláírások változhatnak.

(4) A szövegtükörben, középen egy optikailag változó tulajdonságú festékkel (OVI) nyomtatott díszítő motívum látható, amely a rátekintés szögétől függően arany vagy zöld színű. Az aláírásoktól balra, díszítő motívumokkal körülvéve Magyarország címerének ábrázolása látható. A szövegtükör képnyomati elemeinek színe kékeszöld és sötétlila.

(5) A képnyomat jobb oldali részén Deák Ferenc arcképének ábrázolása látható, az arcképtől balra, fönt a „DEÁK FERENC” felirat, lent a „20 000” értékjelzés olvasható. E képnyomat elemeinek színe kékeszöld.

(6) A bankjegy sorszáma a bal oldalon, a vízjelmező alatt vízszintesen, valamint a jobb oldalon, az arckép mellett függőlegesen olvasható. A fekete színű sorszám két betűből és hét számjegyből áll.

(7) A szövegtükör és a vízjelmező között, a bankjegy rövidebb oldalával párhuzamos hologram hatású fémcsík található. A fémcsík tagolt formájú, ismétlődő elemeiben Magyarország címerének ábrázolása, az „MNB” felirat és a „20 000” értékjelzés látható.

(8) A bankjegy előoldalának képét az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A bankjegy hátoldala többszínű, az ideiglenes magyar képviselőház homlokzatának boltíves részletét megjelenítő alapnyomattal és háromszínű képnyomattal készült, amelynek összhatása barna és kékeszöld. Az íriszszerű alapnyomat a bal oldalon, valamint a jobb oldalon található vízjelmező körül narancs, a többi részen kékeszöld színhatású. Az alapnyomat középső boltíve által határolt részén a „MAGYAR NEMZETI BANK”, a „HÚSZEZER FORINT” és az „MNB” felirat ismétlődik, egymás alatti vízszintes sorokban. A vízjelmező mellett balra 1 mm átmérőjű sárga színű körök láthatók. Az alapnyomat bal felső részén a narancs és kék színekből álló illeszkedőjel hátoldali eleme található. Az illeszkedőjel körül, valamint a vízjelmező alatt narancsszínű virágmotívum található.

(2) A képnyomat része az illeszkedőjel és az értékjelzés között, valamint a vízjelmező alatt látható, mikroírást tartalmazó mező. Az illeszkedőjel és az értékjelzés közötti mezőben a különböző méretű, mikroírással nyomtatott „MAGYAR NEMZETI BANK” felirat ismétlődik, és a nagyobb betűkkel nyomtatott „MNB” felirat olvasható. A vízjel alatti mezőben a mikroírással nyomtatott „MAGYAR NEMZETI BANK 20 000 FORINT” felirat ismétlődik, és a nagyobb számjegyekkel nyomtatott „20 000” értékjelzés olvasható.

(3) A képnyomat fő motívuma az ideiglenes magyar képviselőház látképének ábrázolása. A látkép ábrázolásától jobbra díszítő motívum látható, amelyben a rátekintés szögétől függően egy „H” betű jelenik meg. A látkép ábrázolása fölött, balra – kékeszöld színben – az „AZ IDEIGLENES MAGYAR KÉPVISELŐHÁZ PESTEN” felirat, középen – sötétlila és kékeszöld színben – a „20 000” értékjelzés, a látkép ábrázolása alatt – kékeszöld színben – a „HÚSZEZER FORINT” felirat olvasható.

(4) A bankjegy hátoldalának képét a 2. melléklet tartalmazza.

5. § A bankjegy grafikai terve Pálinkás György grafikusművész munkája.

6. § Ez a rendelet 2015. szeptember 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 31/2015. (IX. 24.) MNB rendelethez

A megújított 20 000 forintos címletű bankjegy előoldalának képe:

2. melléklet a 31/2015. (IX. 24.) MNB rendelethez

A megújított 20 000 forintos címletű bankjegy hátoldalának képe: