• Tartalom

313/2015. (X. 28.) Korm. rendelet

313/2015. (X. 28.) Korm. rendelet

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

2015.11.29.

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1–9. §1

10. § Ez a rendelet 2015. november 28-án lép hatályba.

11. § Az üzemeltetők, illetve élelmiszer-vállalkozások vizsgálati programjaiban a vízminőség-ellenőrző vizsgálatokat az 1. számú melléklet C) részében foglalt táblázat 22–24. pontjában szereplő vízminőségi jellemzők vonatkozásában 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

12. § Ez a rendelet a lakosság egészségének az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagokkal szembeni védelmére vonatkozó követelmények meghatározásáról szóló, 2013. október 22-i 2013/51/Euratom tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1–3. melléklet a 313/2015. (X. 28.) Korm. rendelethez2

1

Az 1–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére