• Tartalom

315/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a Magyarország és a Szlovén Köztársaság közti belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról1

2015.10.31.

A Kormány az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A Kormány Magyarország közrendjét és belső biztonságát fenyegető komoly veszély fennállása miatt az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 13. §-a alapján kihirdeti, hogy 2015. október 17. napján Magyarország és a Szlovén Köztársaság közötti belső határon a határellenőrzést ideiglenesen visszaállította.

2. § A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása feltételeinek a fennállását a határrendészetért felelős miniszter, a rendészetért felelős miniszter, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter együttesen 20 naponként felülvizsgálja, és ha a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának a feltételei nem állnak fenn, haladéktalanul kezdeményezi a Kormánynál az ideiglenes határellenőrzés megszüntetését.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2016. április 16-án hatályát veszti.

1

A rendeletet a 355/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2015. december 3. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére