• Tartalom
Oldalmenü

33/2015. (IX. 24.) MNB rendelet

a „Vizsolyi Biblia” 5000 forintos címletű arany emlékérme kibocsátásáról

2015.09.26.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a Biblia első teljes magyar nyelvű fordítása elkészítésének 425. évfordulója alkalmából – „Vizsolyi Biblia” megnevezéssel 5000 forintos címletű arany emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2015. szeptember 26.

2. § (1) Az emlékérme 999 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 0,5 gramm, átmérője 11 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben a vizsolyi református templom ábrázolása látható. Az ábrázolás felett, jobbra, negyed köriratban a „MAGYARORSZÁG”, az ábrázolás alatti két vízszintes sorban az „5000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, az ábrázolástól balra, két vízszintes sorban a „2015” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben, négyszögletű keretben „V” betűt formáló iniciálé ábrázolása látható. A kereten kívül, bal oldalon, a peremmel párhuzamosan a „425 ÉVES”, fent az „A VIZSOLYI”, jobb oldalon, a peremmel párhuzamosan a „BIBLIA”, lent, az „1590–2015” felirat olvasható. Az emlékérme alsó szélén, középen Horváth Andrea tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. prooflike – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2015. szeptember 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 33/2015. (IX. 24.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 33/2015. (IX. 24.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: