• Tartalom

334/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.11.18.

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„8. A nemzeti doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetekre vonatkozó közös rendelkezések
10. § A doppingellenőrzés és a doppingellenes tevékenység során a rendelet, az 5. § (2) bekezdésének i) pontja alapján megalkotott HUNADO Szabályzat (a továbbiakban: HUNADO Szabályzat) és a nemzetközi követelmények alapján kell eljárni. A rendeletben nem szabályozott kérdésekben és értelmezésbeli különbség esetén a HUNADO Szabályzat az irányadó.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. november 19. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére