• Tartalom

337/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

337/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

az állam tulajdonában álló Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről

2015.11.11.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2943 Bábolna, Mészáros utca 1., cégjegyzékszáma: 11-09-008173, főtevékenysége: TEÁOR'08 0143 Ló, lóféle tenyésztése, adószáma: 12647064-2-11) által ellátott állami feladatot 2016. január 1-jétől a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok mint átvevő központi költségvetési szerv látja el.

2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben az államot a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok vezetője képviseli.

3. § Az átvételi felelőst az agrárpolitikáért felelős miniszter jelöli ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére