• Tartalom

338/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

338/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

az állam tulajdonában álló Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő- és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről1

2015.11.11.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő- és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 30., cégjegyzékszáma: 04-09-006348, főtevékenysége: TEÁOR'08 0143 Ló, lóféle tenyésztése, adószáma: 13289407-2-04) által ellátott állami feladatot 2016. január 1-jétől a Mezőhegyesi Állami Ménes mint átvevő központi költségvetési szerv látja el.

2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben az államot a Mezőhegyesi Állami Ménes vezetője képviseli.

3. § Az átvételi felelőst az agrárpolitikáért felelős miniszter jelöli ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 309. §-a hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére