• Tartalom
Oldalmenü

340/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

a Pápai Hús Élelmiszer-feldolgozó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2015.11.11.

A Kormány a csődeljárásáról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a Pápai Hús Élelmiszer-feldolgozó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2., cégjegyzékszáma: 19-09-512189) társaságot (a továbbiakban: társaság) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíti.

2. § A Kormány – figyelemmel a Cstv. 65. §-ára – megállapítja, hogy a társaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás