• Tartalom

358/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

358/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a munkaügyi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről1

2016.09.01.

A Kormány a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)2 A Kormány a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5b) bekezdése szerinti honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel első fokon a honvédelemért felelős minisztert (a továbbiakban: katonai munkaügyi hatóság) jelöli ki.

(2) A katonai munkaügyi hatóság közigazgatási hatósági jogkörének gyakorlása során csak a jogszabályoknak van alárendelve, a közigazgatási hatósági eljárás során, valamint a közigazgatási hatósági ügyekben hozandó döntésében nem utasítható.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

3. §3

1

A rendeletet az 500/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 259/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére