• Tartalom

36/2015. (III. 6.) Korm. rendelet

36/2015. (III. 6.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.10.15.

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4–5. §5

6–7. §6

8. §7

9. §8

10. § Az R.

a)9

b)10

c)11

szerint módosul.

11. §12

12. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 2., 4–5. § 2015. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1., 3., 8. §, a 10. § a) pontja és az 1. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(4)13

1. melléklet a 36/2015. (III. 6.) Korm. rendelethez14

2. melléklet a 36/2015. (III. 6.) Korm. rendelethez15

3. melléklet a 36/2015. (III. 6.) Korm. rendelethez16

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. október 16. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 10. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 10. § b) pontja az 5/2016. (I. 22.) Korm. rendelet 21. §-a alapján nem lép hatályba.

11

A 10. § c) pontja a 311/2016. (X. 14.) Korm. rendelet 6. §-a alapján nem lép hatályba.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § (4) bekezdését a 311/2016. (X. 14.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

14

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 2. melléklet az 5/2016. (I. 22.) Korm. rendelet 21. §-a alapján nem lép hatályba.

16

A 3. melléklet a 311/2016. (X. 14.) Korm. rendelet 6. §-a alapján nem lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére