• Tartalom
Oldalmenü

376/2015. (XII. 7.) Korm. rendelet

a SURJÁNY-HUS Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2015.12.08.

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján a SURJÁNY-HUS Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” gazdasági társaságot (székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 22., cégjegyzékszáma: 01-09-880560) stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősíti.

2. § A Kormány megállapítja, hogy a SURJÁNY-HUS Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” gazdasági társaság, mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet esetében a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás