• Tartalom

2015. évi XXXVIII. törvény

2015. évi XXXVIII. törvény

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról1

2015.04.15.

1. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 2. § 18a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„18a. irodai papír: információ hordozására alkalmas író, nyomtató vagy fénymásoló papír, amely további megmunkálás nélkül alkalmas írásra, nyomtatásra vagy fénymásolásra, továbbá az iratok, dokumentumok, folyóiratok vagy hasonló termékek tartására, rendezésére szolgáló, papírból készült iratrendező, dosszié, iratborító, levélrendező és irattartó mappa;”

2. § A Ktdt. 37. § (1) bekezdésében az „elvégzéséhez költségvetési” szövegrész helyébe az „elvégzéséhez elkülönített számlára költségvetési” szöveg lép.

3. § A Ktdt. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2015. évi XXXVIII. törvényhez

a) 1. melléklet f) pontjában foglalt táblázat
aa) B oszlop 90. sor mezőjében az „Ellenőrző és vezérlő eszközök (pl. vezérlőpultok)” szövegrész helyébe az „Elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgáló készülék”,
ab) B oszlop 93. sor mezőjében a „Háztartási vagy laboratóriumi mérő és szabályozó elektromos, elektronikus készülékek, berendezések” szövegrész helyébe a „Laboratóriumi mérő vagy ellenőrző elektromos, elektronikus készülékek, berendezések”,
ac) C oszlop 17. sor mezőjében a „8505*” szövegrész helyébe az „ex. 8505*”,
ad) C oszlop 19. sor mezőjében a „8543 70 518543 70 55” szövegrész helyébe a „8543 70 51, 8543 70 55, 8543 70 59”,
ae) C oszlop 28. sor mezőjében az „ex. 8516 10” szövegrész helyébe az „ex. 8516*”,
af) C oszlop 71. sor mezőjében a „8432*” szövegrész helyébe az „ex. 8432*”,
szöveg lép.
1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. március 31-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. április 7. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. április 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére