• Tartalom
Oldalmenü

38/2015. (XII. 21.) IM rendelet

a büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelő képesítési követelményeiről

2017.01.01.

A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény 24. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény szerinti tevékenységet az a pártfogó felügyelő láthat el, aki megfelel a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendeletben a pártfogó felügyelők számára meghatározott képesítési követelményeknek, és

a)1 az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája, vagy továbbképzési, illetve szakvizsgarendszerben akkreditált, vagy nemzetközi közvetítő szervezet legalább kétszer 30 órás, tematikájában egymásra épülő, közvetítés tárgyú elméleti és gyakorlati képzésében vett részt, vagy

b) magyar vagy külföldi egyetemi, főiskolai alap-, mester vagy posztgraduális képzésben közvetítő (mediátor) képesítést szerzett.

(2)2 A büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelő folyamatosan részt vesz az Igazságügyi Minisztérium által működtetett mentori rendszerben, valamint az Igazságügyi Minisztérium által szervezett továbbképzésen, szupervízión és esetmegbeszélésen.

2. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

3. §3

1

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 28. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 28. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.