• Tartalom

38/2015. (XII. 21.) IM rendelet

38/2015. (XII. 21.) IM rendelet

a büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelő képesítési követelményeiről

2023.01.01.

A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény 24. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §1 (1) A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény szerinti tevékenységet az a pártfogó felügyelő láthat el, aki megfelel a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendeletben a pártfogó felügyelők számára meghatározott képesítési követelményeknek, és

a) elvégezte az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája vagy továbbképzési, illetve szakvizsgarendszerben akkreditált vagy nemzetközi közvetítő szervezet legalább kétszer 30 órás, tematikájában egymásra épülő, közvetítés tárgyú elméleti és gyakorlati képzését, vagy magyar, illetve külföldi egyetemi, főiskolai alap-, mester vagy posztgraduális képzésben közvetítő (mediátor) képesítést szerzett, továbbá

b)2 teljesíti a közvetítői gyakorlat elsajátítását célzó, az Igazságügyi Minisztérium által meghatározott tartalmú és értékelési szempontrendszerű, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok által biztosított közvetítői mentorálási folyamat követelményeit.

(2) A büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelő folyamatosan részt vesz – a mentori rendszer keretében – az Igazságügyi Minisztérium által szervezett szakmai egyeztetésen, továbbképzésen és esetmegbeszélésen.

(3)3 Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak teljesítéséről az értékelést tartalmazó iratot a fővárosi és vármegyei kormányhivatal megküldi az Igazságügyi Minisztérium részére.

2. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

3. §4

1

Az 1. § a 12/2022. (IV. 26.) IM rendelet 55. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdése a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére